Arş.Gör.

Ayşecan Hazal AK YILDIRIM


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehircilik, Türkiye

2012 - 2016

2012 - 2016

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yerel Yönetimler, Kent Ve Çevre Çalışmaları, Türkiye

2008 - 2012

2008 - 2012

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Katılım persfektifinden toplum temelli kentsel dönüşüm: Örnektepe deneyimi

İstanbul Üniversitesi, Yerel Yönetimler Kent Ve Çevre Çalışmaları

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Kentleşme ve Çevre Sorunları

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

İstanbul’da Kentleşme ve Hemşehri Dernekleri: Sosyal Kapanma mı? İlişkiler Ağı mı?"

AK YILDIRIM A. H. , ÇİM E.

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 November 2018, ss.102-104

2016

2016

Life Quality and Social Programs in Urban Transformation

GİRİTLİOĞLU P. P. , AK YILDIRIM A. H. , CENGİZ E.

International Association of Social Science Research, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016, ss.250-251

2014

2014

Küresele Karşı Yereli Savunmak: Alternatif Bir Çevre Hareketi Olarak “Slow Food”

GÜL İ., AK YILDIRIM A. H.

RTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Artvin, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, ss.1-19

2014

2014

Afet ve Mekanın Dönüşümüne Güncel Yasalar Üzerinden Bakış

GİRİTLİOĞLU P. P. , CENGİZ E. , AK A. H.

KAYFOR, Aydın, Türkiye, 12 - 14 September 2014, ss.382-394