Arş.Gör.

Ayşecan Hazal AK YILDIRIM


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehircilik, Türkiye

2012 - 2016

2012 - 2016

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yerel Yönetimler, Kent Ve Çevre Çalışmaları, Türkiye

2008 - 2012

2008 - 2012

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Katılım persfektifinden toplum temelli kentsel dönüşüm: Örnektepe deneyimi

İstanbul Üniversitesi, Yerel Yönetimler Kent Ve Çevre Çalışmaları

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Kentleşme ve Çevre Sorunları

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

İstanbul’da Kentleşme ve Hemşehri Dernekleri: Sosyal Kapanma mı? İlişkiler Ağı mı?"

AK YILDIRIM A. H. , ÇİM E.

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.102-104

2016

2016

Life Quality and Social Programs in Urban Transformation

GİRİTLİOĞLU P. P. , AK YILDIRIM A. H. , CENGİZ E.

International Association of Social Science Research, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016, ss.250-251

2014

2014

Küresele Karşı Yereli Savunmak: Alternatif Bir Çevre Hareketi Olarak “Slow Food”

GÜL İ., AK YILDIRIM A. H.

RTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Artvin, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, ss.1-19