Dr.Öğr.Üyesi

Ayşe KÖME AKPULAT


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2011 - 2018

2011 - 2018

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

İş Mahkemelerinde Yargılamanın Özellikleri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

2009

2009

Yüksek Lisans

İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Neden Kavramı

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Bilirkişilik Aktüerya (İş Göremezlik, Destekten Yoksun Kalma) Nitelikli Hesaplamalar

Mesleki Eğitim

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2019

2019

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Mesleki Eğitim

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2015

2015

Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye Belediyeler Birliği

2015

2015

European Union Law-Flexibility of Labor Relationships in the EU Legal System

Diğer

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2015

2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

Alternative Dispute Resolution

Diğer

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2014

2014

International Conference on Law and Society III

Diğer

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

EF-Cambridge University Language School

Yabancı Dil

EF-Cambridge University

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2006 - 2020

2006 - 2020

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

İşverenin Engelli İşçi Çalıştırma Yükümlülüğü

Köme Akpulat A.

Istanbul Hukuk Mecmuası, cilt.77, sa.2, ss.523-553, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

The Principle of “Ultima Ratio” in Termination of Employment Contract in Turkish Labour Law

KÖME AKPULAT A.

ANNALES DE LA FACULTE DE DROİT DISTANBUL, sa.67, ss.43-57, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Ağ Pazarlama Yöntemiyle Çalışmanın İş Sözleşmesinin Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi

KÖME AKPULAT A.

TERAZİ HUKUK DERGİSİ, cilt.14, ss.2090-2101, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşayan Eş ve Çocukların Gelir ve Aylıklarının Kesilmesi

KÖME AKPULAT A.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, sa.2, ss.400-417, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Operational Dangers and Employer’s Liability in Environmental Damages

KÖME AKPULAT A.

Fasikül Hukuk Dergisi, ss.6-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Gazetecinin Başka İşte Çalışma Serbestisi ve Sınırları: Basın İş Kanunu'nun 13. Maddesi Kapsamında Bir İnceleme

KÖME AKPULAT A.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, sa.1, ss.224-236, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Bağımsız Çalışanların Sosyal Sigortalılığı: Esnaf Ahilik Sandığı Sigortası

KÖME AKPULAT A.

Sicil İş Hukuku, ss.166-182, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Sanatçıların Sosyal Sigortalılığı

Köme Akpulat A.

İstanbul Hukuk Mecmuası, cilt.74, ss.1189-1213, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2011

2011

Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda İyiniyetin Korunması

KÖME AKPULAT A.

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, sa.23, ss.195-208, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

Sanatçıların Sosyal Sigortalılığı

KÖME AKPULAT A.

Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukuki Sorunları, İstanbul, Türkiye, 15 Aralık 2015, ss.96-134

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

İş Mahkemeleri Kanunu'nda Yetki Kuralları

Köme Akpulat A.

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar, Prof. Dr. Tankut Centel, Editör, On İki Levha , İstanbul, ss.1-46, 2020

2018

2018

İş Mahkemelerinde Yargılamanın Özellikleri

Köme Akpulat A.

On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2018

Desteklenen ProjelerKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

67. Sosyal Siyaset Konferansları

Katılımcı

-Türkiye

2018

2018

Prof. Dr. Turhan Esener 3. İş Hukuku Uluslararası Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

Yargıtay'ın 2017 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2017

2017

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

Kişisel Verilerin Korunması”

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

Yeni Yasal Düzenlemeler Sonrasında İş Yargılaması Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukuki Sorunları

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Tahkim ve Arabuluculuk

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

Yargıtay’ın 2015 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Yargıtay’ın 2014 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2015

2015

İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 20. Toplantısı

Katılımcı

İstanbul -Türkiye

2015

2015

İş Hukukunda Güncel Sorunlar 5

Katılımcı

İstanbul -Türkiye

2014

2014

Yargıtay’ın 2013 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri

Katılımcı

İstanbul -Türkiye

2014

2014

İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 19. Toplantısı

Katılımcı

İstanbul -Türkiye

2014

2014

Prof. Dr. Turhan Esener İş Hukuku I. Uluslarası Kongresi

Katılımcı

İstanbul -Türkiye

2013

2013

Yargıtay’ın 2012 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri

Katılımcı

Ankara -Türkiye

2013

2013

10.Yılında İş Kanunu

Katılımcı

İstanbul -Türkiye

2012

2012

Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Değerlendirilmesi

Katılımcı

İstanbul -Türkiye

2012

2012

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Çalışma Hayatına Etkileri

Katılımcı

İstanbul -Türkiye