Asst. Prof. Ayşe KÖME AKPULAT


Faculty of Law, Private Law Department

Department of Labour and Social Security Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Legal Aspects of Labor and Social Security

Metrics

Publication

14

Project

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2011 - 2018

2011 - 2018

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

İş Mahkemelerinde Yargılamanın Özellikleri

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk

2009

2009

Postgraduate

İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Neden Kavramı

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk Anabilim Dalı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

Bilirkişilik Aktüerya (İş Göremezlik, Destekten Yoksun Kalma) Nitelikli Hesaplamalar

Vocational Training

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2019

2019

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Vocational Training

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2015

2015

Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

Türkiye Belediyeler Birliği

2015

2015

European Union Law-Flexibility of Labor Relationships in the EU Legal System

Other

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2015

2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

Alternative Dispute Resolution

Other

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2014

2014

International Conference on Law and Society III

Other

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

EF-Cambridge University Language School

Foreign Language

EF-Cambridge University

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Legal Aspects of Labor and Social Security

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

2006 - 2020

2006 - 2020

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

Courses

Doctorate

Doctorate

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşyeri Örgütlenmesi

Undergraduate

Undergraduate

İş Hukuku Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Öngörülen Yaptırımlar

Postgraduate

Postgraduate

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Undergraduate

Undergraduate

Labour and Social Security Law Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Gelişmeler

Articles Published in Other Journals

2019

2019

The Liability of the Employer to Employ Disabled Employee

Köme Akpulat A.

Istanbul Hukuk Mecmuası, vol.77, no.2, pp.523-553, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Social Securty of Artists

Köme Akpulat A.

İstanbul Hukuk Mecmuası, vol.74, pp.1189-1213, 2016 (ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

Sanatçıların Sosyal Sigortalılığı

KÖME AKPULAT A.

Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukuki Sorunları, İstanbul, Turkey, 15 December 2015, pp.96-134

Books & Book Chapters

2020

2020

İş Mahkemeleri Kanunu'nda Yetki Kuralları

Köme Akpulat A.

in: İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar, Prof. Dr. Tankut Centel, Editor, On İki Levha , İstanbul, pp.1-46, 2020

2018

2018

İş Mahkemelerinde Yargılamanın Özellikleri

Köme Akpulat A.

On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2018

Supported Projects

2022 - Continues

2022 - Continues

Deniz İş Hukukunun ILO Normlarına Uyumlaştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

ALPAGUT G. (Executive), GÜLVER E., KÖME AKPULAT A., AKDENİZ A. L., YAYVAK NAMLI İ., YILDIZ HAKKAKUL Ö., et al.

2019 - 2020

2019 - 2020

Gündelik Hayatta Engelli Hakları Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

(Project Abstract)
Hoşlan Ö. C., Giray F. K. (Executive), Köme Akpulat A., Ataman Figanmeşe İ.


Congress and Symposium Activities

01 June 2018 - 01 June 2018

01 June 2018 - 01 June 2018

İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

Prof. Dr. Turhan Esener 3. İş Hukuku Uluslararası KongresiSustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

67. Sosyal Siyaset Konferansları

Attendee

-Turkey

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar

Attendee

-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

Yargıtay'ın 2017 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının DeğerlendirilmesiSustainable Development

Attendee

Ankara-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine

Attendee

-Turkey

01 June 2017 - 01 June 2017

01 June 2017 - 01 June 2017

İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Attendee

-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

Kişisel Verilerin Korunması”

Attendee

-Turkey

01 February 2017 - 01 February 2017

01 February 2017 - 01 February 2017

Yeni Yasal Düzenlemeler Sonrasında İş Yargılaması Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

Tahkim ve Arabuluculuk

Attendee

-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukuki Sorunları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

Yargıtay’ın 2015 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi SemineriSustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

Yargıtay’ın 2014 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi SemineriSustainable Development

Attendee

Ankara-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 20. Toplantısı

Attendee

İstanbul -Turkey

01 February 2015 - 01 February 2015

01 February 2015 - 01 February 2015

İş Hukukunda Güncel Sorunlar 5

Attendee

İstanbul -Turkey

01 November 2014 - 01 November 2014

01 November 2014 - 01 November 2014

Yargıtay’ın 2013 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi SemineriSustainable Development

Attendee

İstanbul -Turkey

01 June 2014 - 01 June 2014

01 June 2014 - 01 June 2014

İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 19. Toplantısı

Attendee

İstanbul -Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

Prof. Dr. Turhan Esener İş Hukuku I. Uluslarası KongresiSustainable Development

Attendee

İstanbul -Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

Yargıtay’ın 2012 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi SemineriSustainable Development

Attendee

Ankara -Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

10.Yılında İş Kanunu

Attendee

İstanbul -Turkey

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Değerlendirilmesi

Attendee

İstanbul -Turkey

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Çalışma Hayatına Etkileri

Attendee

İstanbul -Turkey