Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Atatürk’ün Yaşamında Bilmin Önemi

Popüler Bilim, vol.12, no.138, pp.6-11, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Atatürk ve Sinema

Popüler Bilim, vol.12, no.137, pp.17-21, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Media Agenda A Setting Research: The Mardin Kızıltepe Event

3rd. International Symposium Communication in the Millennium Hosted by North Carolina,, United States Of America, vol.2, pp.136

Medya Aktörleri ve İzleyici Etkileşiminde Duygusal Zeka: Bir Yetenek –Eğlence Yarışması, Buzda Dans

International Emotional Intelligence and Communication Symposium, May 7-9, 2007, İzmir, İstanbul, Turkey, vol.1, pp.345

Çocukların Medya Kullanımı

II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi İletişimin Çocuğa Etkisi, 4-6 Nisan 2005.İstanbul, İstanbul, Turkey, vol.1, pp.346

News on Turkish Prime Time Television: A Look at the National General Channels

Coprehendre La Télévision Turque Histoire Rayonnement et Prospectives, İstanbul, Turkey, 02 December 2013

Books & Book Chapters

Medya

in: Halkla İlişkiler Uygulaması, SEDA MENGÜ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.171-197, 2016

Ülke Profili: Portekiz

in: Medya Okuryazarlığı: Avrupa Profili, Taşkıran N., Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.365-397, 2012

Eleştirel Medya Okuryazarlığında Anahtar Kavramlar: Okullarımızdaki Medya Okuryazarlığı Programı

in: Çocuk Hakları ve Medya,, Vakıf, Editor, Çocuk Vakfı Yayınevi, İstanbul, pp.34-58, 2011

Avrupa Birliği’nin Azınlıklara Yönelik Yayıncılık Politikasının Yansımaları: Üye Devletlerdeki Çelişkili Uygulamalar

in: Medya Eleştirileri 2007: Gerçeğin Dışındakiler, Can Bilgili & Nesrin Tan Akbulut, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.67-97, 2007

21.Yüzyılda Avrupa Kültürlerine Dayalı ‘Sınırsız Avrupa Birliği Televizyonu

in: İletişim Yansımaları, Gerçekler ve Uygulamalar, Vedat Demir & Pınar Eraslan Yayınoğlu, Editor, Anahtar Kitaplar Yayınevi., İstanbul, pp.44-67, 2007