Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Avrupa Birliği’nde Medya Okuryazarlığı: Düzenleme ve Çalışmalarda Gözlemlenen Eğilimler

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, cilt.4, no.10, ss.17-41, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Monopolization of Media Ownership as a Challenge to the Turkish Television Broadcasting System

Ankara Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Dergisi,, cilt.10, ss.22-44, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turkish Primary School Teachers and Media Competence

Mertz-medien+erziehung zeitschrift für medienpadagogik,, cilt.51, ss.49-65, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Prime Time Television: Mass Culture and Tabloidization

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi,, no.25, ss.33-55, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atatürk’ün Yaşamında Bilmin Önemi

Popüler Bilim, cilt.12, ss.6-11, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Atatürk ve Sinema

Popüler Bilim, cilt.12, ss.17-21, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Sıcak Bir Karşılama mı? İskoç ve İngiliz Medyasının Sığınmacı Cinayetini Sunuşu Çev. A.A. Gül

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.20, ss.55-69, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sayısal Ortamda Zararlı Televizyon Yayınlarından Çocukların Korunması Üzerine Avrupa Birliği Çalışmaları

Kocaeli Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, no.1, ss.44-68, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Kamu Hizmeti Yayıncılık Örneği:BBC

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi,, no.2, ss.33-45, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fransız Kamu Hizmeti Televizyon Yayınlarının Dünü ve Bugünü

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, no.20, ss.56-74, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Media Agenda A Setting Research: The Mardin Kızıltepe Event

3rd. International Symposium Communication in the Millennium Hosted by North Carolina,, Amerika Birleşik Devletleri, cilt.2, ss.136

Medya Aktörleri ve İzleyici Etkileşiminde Duygusal Zeka: Bir Yetenek –Eğlence Yarışması, Buzda Dans

International Emotional Intelligence and Communication Symposium, May 7-9, 2007, İzmir, İstanbul, Türkiye, cilt.1, ss.345

News on Turkish Prime Time Television: A Look at the National General Channels

Coprehendre La Télévision Turque Histoire Rayonnement et Prospectives, İstanbul, Türkiye

Çocukların Medya Kullanımı

II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi İletişimin Çocuğa Etkisi, 4-6 Nisan 2005.İstanbul, İstanbul, Türkiye, cilt.1, ss.346

Kitap & Kitap Bölümleri

Halkla İlişkiler Uygulaması

Medya, SEDA MENGÜ, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.171-197, 2016

Medya Okuryazarlığı: Avrupa Profili

Ülke Profili: Portekiz, Taşkıran N., Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.365-397, 2012

Çocuk Hakları ve Medya,

Eleştirel Medya Okuryazarlığında Anahtar Kavramlar: Okullarımızdaki Medya Okuryazarlığı Programı, Vakıf, Editör, Çocuk Vakfı Yayınevi, İstanbul, ss.34-58, 2011

Medya Eleştirileri 2007: Gerçeğin Dışındakiler

Avrupa Birliği’nin Azınlıklara Yönelik Yayıncılık Politikasının Yansımaları: Üye Devletlerdeki Çelişkili Uygulamalar, Can Bilgili & Nesrin Tan Akbulut, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.67-97, 2007

İletişim Yansımaları, Gerçekler ve Uygulamalar

21.Yüzyılda Avrupa Kültürlerine Dayalı ‘Sınırsız Avrupa Birliği Televizyonu, Vedat Demir & Pınar Eraslan Yayınoğlu, Editör, Anahtar Kitaplar Yayınevi., İstanbul, ss.44-67, 2007