Doç.Dr.

Emine Aysu ŞALVIZ


İstanbul Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

Biyografi

1991-1998: Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

1998-2004: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu)

Haziran 2005-Ekim 2009: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon ABD (Araştırma görevlisi)

Mart 2009-Haziran 2009: Papworth Cardiothoracic Hospital, Cambridge, UK (Observer)

Ocak 2010-Eylül 2011: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Uzman doktor (Mecburi hizmet)

Eylül 2011-Ekim 2012: St Luke’s Roosevelt Hospital, Department of Regional Anesthesia, Columbia University, NY, USA, (NYSORA: New York School of Regional Anesthesia) (Research Fellow)

Ocak 2013 - Ekim 2017: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD (Uzman Doktor)

Ekim 2017- : İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD (Doçent Doktor)

Eğitim Bilgileri

2005 - 2009

2005 - 2009

Tıpta Uzmanlık

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Türkiye

1998 - 2004

1998 - 2004

Lisans

Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Tıpta Uzmanlık

KRONİK BEL AĞRILI HASTALARDA GÜVENLİ TRANSFORAMİNAL EPİDURAL ENJEKSİYON İÇİN, KADAVRA ÜZERİNDE L1-S1 SEVİYELERİNDE GÜVENLİ ÜÇGEN ARALIĞINA YERLEŞTİRİLEN SPİNAL İĞNENİN KOMPLİKASYON OLUŞTURABİLECEK YAPILARA UZAKLIKLARININ ÖLÇÜLMESİ

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Abd

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Anesteziyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad

2013 - 2017

2013 - 2017

Uzman

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad

2005 - 2009

2005 - 2009

Araştırma Görevlisi Dr.

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad

Akademi Dışı Deneyim

2011 - 2012

2011 - 2012

Diğer, St Luke's Roosevelt Hospıtal, Rejyonal Anestezi

2010 - 2011

2010 - 2011

Diğer Kamu Kurumu, Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji

2009 - 2009

2009 - 2009

Diğer, Papworth Hospıtal, Kardiyak Anestezi Ve Yoğun Bakım

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Ultrasound-guided psoas compartment block and general anesthesia for arthroscopic knee surgery: a case report.

Salvız E. A. , GÜRKAN Y., TEKIN M., BULUÇ L.

Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, cilt.26, ss.34-8, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2011

2011

Bilateral transversus abdominus plane block for incisional hernia repair.

GÜRKAN Y., TEKIN M., YIRMIBEŞOĞLU A., Aysu S.

Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, cilt.23, ss.134-5, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Use of ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block as an anesthesia technique in a patient with neurofibromatosis type 1: A case report.

Salvız E. A. , Bıngül E. S. , Savran K., Berköz Ö. , Ak E. , Tuğrul K. M.

Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, cilt.30, ss.93-96, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

2016

2016

Critical Incident Reporting System in Teaching Hospitals in Turkey: A Survey Study

Şalvız E. A. , EDIPOĞLU S. İ. , Sungur M. , ALTUN D., Büget M. İ. , Seyhan T.

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.44, ss.59-70, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2016

2016

Anesthetic and surgical management of patient with risk of anaphylaxis: patient safety and performance of alternative axillary brachial plexus block.

AKMAN N. , SALVIZ E. A. , ŞENCAN B., Altun D. , KOZANOĞLU E. , BERKOZ O. , et al.

Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, cilt.28, ss.57-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

2015

2015

An exceptional indication for bilateral thoracic paravertebral block performance in a pediatric patient.

Salvız E. A. , AKMAN N. , SIVRIKOZ N. , DEMIR K., AYDıN A., TUGRUL K. M.

Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, cilt.27, ss.168-9, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2015

2015

A rare complication of internal jugular vein cannulation: Pseudoaneurysm of the thyrocervical trunk

Salviz E. A. , Tetik A. , Demirdogen V. , Evis S. A. , Kozanoglu E. , Tugrul K. M.

Gogus-Kalp-Damar Anestezi ve Yogun Bakim Dernegi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.116-120, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2011

2011

Yirmi Yedi Ayda Otuz Üç Defa Ortopedik Cerrahi Islem Geçiren Hastada Anestezi Yönetimi

Şalvız E. A. , Selvi Can Ö., Cengiz Ö. S. , Kalem M., Aydın M., Ökten F. F.

Turkiye Klinikleri J Med Sci, cilt.32, no.5, ss.1465-1470, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Methemoglobinemia Due to High Dose of EMLA in a Pediatric Patient: Case Report

Yılmaz A. A. , Özgencil E., Selvi Can Ö., Şalvız E. A. , Özatamer O., Ökten F.

Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, cilt.8, no.3, ss.246-250, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Peripartum Kardiyomiyopatisi Olan Bir Gebede Epidural Anestezi Uygulaması

Şalvız E. A. , Orbey B. C. , Yılmaz A. A. , Denker Ç.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.36, ss.266-270, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

AKONDROPLAZİLİ HASTADA ANESTEZİ YÖNETİMİ

Alkaya F., Oba Ş., Şalvız E. A. , Beton S., Bıyıklıoğlu R., Onaç S., et al.

Anestezi Dergisi, cilt.16, ss.106-109, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Hastada Ultrason-eşliğinde Supraklavikuler Brakial Pleksus Blok Deneyimimiz

BİNGÜL E. S. , ŞALVIZ E. A. , BERKÖZ H. Ö. , AK E. , TUĞRUL K. M.

49. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015, ss.729

2015

2015

Bilateral thoracic paravertebral blocks in a pediatric patient for an exceptional indication

ŞALVIZ E. A. , AKMAN N., SİVRİKOZ N. , DEMIR K., AYDIN A. , TUĞRUL K. M.

34th European Society of Regional Anaesthesia (ESRA) Meeting, Ljubljana, Slovenya, 2 - 05 Eylül 2015, sa.596, ss.103

2012

2012

Should Anesthesiologists Be Credentialed Prior to Practicing Ultrasound Guided Regional Anesthesia?

ŞALVIZ E. A. , POZEK J., LITTWIN S., VANDEPITTE C., VLOKA C., FRULLA A., et al.

Anesthesiology (ASA), Washington Dc, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 17 Ekim 2012, ss.158

2012

2012

Peripheral Nerve Blocks in Anesthetized Patients

PHILIPS L., LITWIN S., VANDEPITTE C., KURODA M., ŞALVIZ E. A. , POZEK J., et al.

ESRA Congress, Bordeaux, Fransa, 5 - 08 Eylül 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Epidural Analjezi ve Anestezi

ŞALVIZ E. A.

Duke Anestezi Sırları, Keçik Y., Alkış N., Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.404-413, 2017

2015

2015

Perioperatif kardiyopulmoner risk sınıflandırması ve profilaksi

ŞALVIZ E. A.

Michigan Plastik Cerrahi, Orhan Çizmeci, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.636-640, 2015 Creative Commons License

2014

2014

Chapter 54: Lower Extremity Nerve Blocks

SHASTRI U., KWOFIE K., ŞALVIZ E. A. , XU D., HADZIC A.

Practical Management of Pain, Benzon HT, Rathmell JP, Wu CL, Turk DC, Argoff CE, Hurley RW, Editör, Mosby-Elsevier, Philadelphia, ss.732-745, 2014 Creative Commons License

2014

2014

Pediyatrik Hastalarda Ultrason Rehberliğinde Periferik Sinir Blokları

ŞALVIZ E. A. , GÜRKAN Y.

Pediyatrik Anestezi, Dilek Özcengiz, Sibel Barış, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.913-930, 2014 Creative Commons License

2010

2010

Endokrin ve Metabolik Hastalıklarda Anestezi

ŞALVIZ E. A. , Alkış N.

Anestezi, Yoğun Bakım, Ağri, Filiz Tüzüner, Editör, Mn Medikal&Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.453-481, 2010

2010

2010

Ultrasonografi eşliğinde Rejyonel Anestezi

ŞALVIZ E. A. , Ateş Y.

Anestezide Güncel Konular II, Oya Özatamer, Yeşim Batislam, G. Enver Özgencil, Filiz Alkaya, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.159-172, 2010

2010

2010

Postoperatif Bulantı, Kusma

ŞALVIZ E. A. , Alkış N.

Anestezide Güncel Konular II, Oya Özatamer, Yeşim Batislam, G. Enver Özgencil, Filiz Alkaya, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.427-438, 2010 Creative Commons License

2009

2009

Spinal and Epidural Anestezi

ŞALVIZ E. A.

Temel Anestezi, Ö. Taylan Akkaya, Yesim Ates, Yesim Batislam, Editör, Güneş Kitabevleri, Ankara, ss.241-271, 2009 Creative Commons License

2009

2009

Sıvı Yönetimi

ŞALVIZ E. A.

Temel Anestezi, Ö. Taylan Akkaya, Yeşim Ateş, Yeşim Batislam, Editör, Güneş Kitabevleri, Ankara, ss.347-353, 2009 Creative Commons License

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2008 - 2008

2008 - 2008

ANESTEZİ DERGİSİ

Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2018

Mart 2018

BMC Anesthesiology

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Haziran 2016

Haziran 2016

GENÇ EĞİTMEN (YOUNG TEACHING RECOGNITION AWARD)

AVRUPA REJYONAL ANESTEZİ DERNEĞİ (ESA)Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

ESA

Katılımcı

Kobenhavn-Danimarka

2018

2018

GKDA

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2018

2018

TEMEL REJYONAL ANESTEZİ KURSU

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

ULUDAĞ KIŞ SEMPOZYUMU

Katılımcı

Bursa-Türkiye

2017

2017

TARK

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

ESA

Katılımcı

Geneve-İsviçre

2016

2016

TARK

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

ESRA

Katılımcı

Maastricht-Hollanda

2016

2016

ESA

Katılımcı

London-İngiltere

2015

2015

TARK

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

ESRA

Katılımcı

Ljubljana-Slovenya

Burslar

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

GÖZLEMCİ (ESA FELLOWSHIP PROGRAMI)

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 268

h-indeksi (WOS): 6