Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

  • 2019 - 2019 Araştırma Görevlisi

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü