Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Birgivî’nin Emsile’sinin Klasik Emsile ve Binâ ile Mukayesesi

in: Osmanlı’da Ulûm-i Arabiyye, Ahmet Meydan,Ali Bulut,Akın İşleme, Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.209-225, 2021