Arş.Gör.Dr.

Bahadır Fatih YILDIRIM


Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

Lojistik Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Lisans

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Ve Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kazakistan

2012 - 2016

2012 - 2016

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Abd / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Türkiye

2010 - 2012

2010 - 2012

Yüksek Lisans

Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye, Türkiye

2003 - 2008

2003 - 2008

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

Fuzzy ve Grey COPRAS Yöntemleri İle Çok Kriterli Karar Verme Uygulaması

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

2012

2012

Yüksek Lisans

Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı İle Proje Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi: Kalkınma Ajansı Örneği

Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Sayısal Yöntemler

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

2016 - 2016

2016 - 2016

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma Ve Lojistik Yüksekokulu, Ulaştırma Ve Lojistik

2015 - 2015

2015 - 2015

Araştırma Görevlisi

Kafkas Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2012 - 2015

2012 - 2015

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

Araştırma Görevlisi

Kafkas Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Sezgisel Bulanık EDAS (SB-EDAS) Yöntemi İle Finansal Performans Değerlendirme: BİST Perakende Ticaret Sektöründe Bir Uygulama

Yildirim B. F. , Meydan C.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.12, sa.29, ss.235-251, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Logistics specialist selection with intuitionistic fuzzy TOPSIS method

Altuntaş G. , Yıldırım B. F.

International Journal of Logistics Systems and Management, cilt.0, sa.0, ss.1-34, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Bulanık ve Gri COPRAS Yöntemleri Kullanılarak Tedarikçi Seçim Modeli Geliştirilmesi

Yıldırım B. F. , Timor M.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.283-310, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Kredi Kartı Platformlarının Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Yıldırım B. F.

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, cilt.13, sa.1, ss.37-58, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The evaluation of competitiveness performance for Developing Eight countries by grey TOPSIS

KUZU YILDIRIM S. , YILDIRIM B. F.

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.1-10, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi

YILDIRIM B. F. , DEMİRCİ E.

Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.35-48, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

EQUIPMENT SELECTION IN SHIP BUILDING PROCESS: TOPSIS, MOORA, VIKOR APPLICATION

UZUN S. , YILDIRIM B. F.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, ss.113-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Bulanık VIKOR Yaklaşımı ile Mobil İşletim Sistemlerinin Değerlendirilmesi

YILDIRIM B. F. , KUZU S. , ÖZDEMİR M.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.18, sa.1, ss.79-95, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Evaluation of NUTS Level 2 Regions of Turkey by TOPSIS, MOORA and VIKOR

ÖNAY O. , YILDIRIM B. F.

International Journal of Humanities and Social Science, cilt.7, sa.1, ss.212-221, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde ARAS Yöntemi

YILDIRIM B. F.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, ss.285-296, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Çok Noktalı Genelleştirilmiş Gezen Satıcı Problemi ve Perakende Sektöründe Bir Uygulama

KESKİNTÜRK T. , YILDIRIM B. F. , Tüzün Ü., Kaya H.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.14, ss.55-77, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEDE “ORESTE” YÖNTEMİ VE PERSONEL SEÇİMİNDE UYGULANMASI

EROĞLU E. , YILDIRIM B. F. , ÖZDEMİR M.

YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, cilt.76, ss.81-95, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

VIKOR Method for Ranking Logistic Villages in Turkey

ÖNDER E., YILDIRIM B. F.

Journal of Management and Economics Research, cilt.23, ss.293-314, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

VIKOR METHOD FOR RANKING LOGISTIC VILLAGES IN TURKEY

Önder E. , Yıldırım B. F.

Journal of Management and Economic Research, cilt.23, ss.293-314, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Gezgin Satıcı Problemlerinin Metasezgiseller ile Çözümü

KUZU S. , ÖNAY O. , Şen U., Tunçer M., YILDIRIM B. F. , KESKİNTÜRK T.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.43, sa.1, ss.1-27, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2014

2014

Evaluating Potential Freight Villages in Istanbul Using Multi Criteria Decision Making Techniques

Yıldırım B. F. , Önder E.

Journal of Logistics Management, cilt.3, sa.1, ss.1-10, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık AHP-MOORA Yöntemi Kullanılarak Sıralanması

YILDIRIM B. F. , ÖNAY O.

İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.24, sa.75, ss.59-81, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Combinatorial Optimization Using Artificial Bee Colony Algorithm And Particle Swarm Optimization Supported Genetic Algorithm

ÖNDER E. , ÖZDEMİR M. , YILDIRIM B. F.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KAUİİBF) Dergisi, cilt.4, ss.59-70, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Multi Criteria Decision Making Approach For Evaluating Tourism Destinations In Turkey

ÖNDER E., YILDIRIM B. F. , ÖZDEMİR M.

Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-15, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Multi Criteria Decision Making Approach For Evaluating Tourism Destinations In Turkey

Önder E. , Yıldırım B. F. , Özdemir M.

Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-15, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

The University Students’ Awareness And Satisfaction With The Relative Evaluation System and Its Research by Ridit Analysis

SENGER Ö., YILDIRIM B. F.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.17, sa.54, ss.27-44, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Kişilik Tipi İle Olumlu Sosyal Davranış Arasındaki İlişki: Marmara Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

YILDIZ S., TAŞTAN BOZ İ., YILDIRIM B. F.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.215-233, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Kars İlinde Kaşar Ticareti Yapan Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

YILDIZ S., YILDIRIM B. F.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.7, ss.147-166, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Gri Sistem Teorisi Entegrasyonu ile Finansal Performans Tahminine Yönelik Bir Model Önerisi – BIST Tekstil Sektörü

Çiftci H. N. , Yıldırım B. F.

17. Uluslararası Muhasebe Konferansı MODAVICA 2020, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2020, ss.65-69

2019

2019

Türkiye' nin Lojistik Performansı Açısından Komşu Ülkeler ile Karşılaştırmalı Analizi

ADIGÜZEL MERCANGÖZ B. , YILDIRIM B. F.

3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019, ss.79

2015

2015

A novel metaheuristic approach for travelling tourist problem with time windows: A single day in Istanbul

Keskintürk T. , Çetin E. , YILDIRIM B. F.

2015 International Conference on Artificial Intelligence, ICAI 2015 - WORLDCOMP 2015, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 30 Temmuz 2015, ss.770-773 identifier

2018

2018

Sezgisel bulanık TOPSIS yöntemi ile personel seçimi: Lojistik işletmesi örneği

Altuntaş G. , Yıldırım B. F.

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sakarya, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.44

2018

2018

Türkiye Rotalama Problemleri Kütüphanesi: TRRP

YILDIRIM B. F. , FİDANOĞLU A.

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sakarya, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.37

2018

2018

Evaluating the Logistics Performance of the EU Countries and EU Candidate Countries: COPRAS-G Application

ADIGÜZEL MERCANGÖZ B. , YILDIRIM B. F.

London International Conference on Business Management, Economics and Social Sciences, London, İngiltere, 12 - 13 Mayıs 2018, ss.32

2016

2016

Banka Performansının TOPSIS-M Yöntemi ile Değerlendirilmesi

YILDIRIM B. F. , DEMİRCİ E.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresii, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2016, cilt.0, sa.0, ss.135

2016

2016

Gemi İnşa Sürecinde Ekipman Seçimi: TOPSIS, MOORA, VIKOR Uygulaması

UZUN S. , YILDIRIM B. F.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi,, İstanbul, Türkiye, 26 Mayıs - 28 Ekim 2016, ss.146

2016

2016

Comparison of Genetic Algorithm Based Grey Prediction Models and Support Machine Vector: Credit Card Usage Prediction of Turkey

YILDIRIM B. F. , Kiremitci B., Kiremitci S., KESKİNTÜRK T.

The 3rd International Conference on Innovative Research in Management, Economics and Accounting, İstanbul, Türkiye, 15 Mart 2016, ss.1-6

2016

2016

Genetic Algorithm Based Grey Prediction Models: Oman’s Media Case

KESKİNTÜRK T. , YILDIRIM B. F. , Samskrati G.

2016 3rd International Conference on Mechanical, Electronics and Computer Engineering (CMECE 2016), New York, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 09 Ocak 2016, ss.38-39

2015

2015

Türkiye’nin İstatistiki Alt Bölgelerinin Dış Ticaret Verilerine Göre TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

ÖNAY O. , YILDIRIM B. F.

I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi (UKODLK’15), Kars, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015, ss.587-596

2015

2015

A Novel Metaheuristic Approach for Travelling Tourist Problem with Time Windows: Single Day in Istanbul

KESKİNTÜRK T. , ÇETİN E. , YILDIRIM B. F.

The 17th International Conference on Artificial Intelligence (ICAI’15), Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 30 Temmuz 2015, ss.1-4

2015

2015

Grey Relational Analysis Based Ranking of Latin American and Caribbean Economies

YILDIRIM B. F. , HEPŞEN A. , ÖNDER E.

The West East Institute Business & Economics Academic Conference, Atına, Yunanistan, 19 - 21 Mart 2015, ss.19-21

2014

2014

A New Hybrid Meta-heuristic Approach for Stratified Sampling

YILDIRIM B. F. , KESKİNTÜRK T. , KUZU S.

21st Century Academic Forum Conference at UC Berkeley, Berkeley, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 05 Temmuz 2014, cilt.2, sa.1, ss.95-103

2014

2014

Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Box-Jenkİns Ve Gri Tahmin Yöntemleri ile Tahmini

KUZU S. , YILDIRIM B. F. , EROĞLU E.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.255

2014

2014

Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Box-Jenkıns Ve Gri Tahmin Yöntemleri İle Tahmini

KUZU S. , YILDIRIM B. F. , EROĞLU E.

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014

2014

2014

Mobil İşletim Sistemi Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı

YILDIRIM B. F. , KUZU S. , ÖZDEMİR M.

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014, ss.154

2014

2014

Mobil İşletim Sistemlerinin Bulanık VIKOR Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi

YILDIRIM B. F. , KUZU S. , ÖZDEMİR M.

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014

2013

2013

Combinatorial Optimization Using Artificial Bee Colony Algorithm and Particle Swarm Optimization

ÖNDER E. , ÖZDEMİR M. , YILDIRIM B. F.

14th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Bosna-Hersek, 1 - 04 Haziran 2013

2013

2013

Multi Criteria Decision Making Approach for Evaluating Tourism Destinations in Turkey

ÖNDER E. , YILDIRIM B. F. , ÖZDEMİR M.

14th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Bosna-Hersek, 1 - 04 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Sezgisel Bulanık ARAS Yöntemi ile İncelenmesi: 2016-2019 Dönem Analizi

Yıldırım B. F. , Demirci E.

Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Yarını, Dr. Şahin KARABULUT, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.259-285, 2021

2020

2020

Türkiye Katılım Bankacılığı Sektöründe Gri EDAS Yöntemi ile Finansal Performans Analizi

Demirci E. , Yıldırım B. F.

İslami İktisat ve Finans Üzerine Araştırmalar, Musa Öztürk, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.205-224, 2020

2018

2018

Sağlık Göstergeleri Açısından Türkiye’de Bölgeler Arası Eşitsizlikler

GÜN İ. , ARSLAN KURTULUŞ S. , YILDIRIM B. F.

Sağlık Yönetiminde Karar Verme 1, Emrah Önder; Bahadır Fatih Yıldırım, Editör, Dora Yayıncılık, İstanbul, ss.1-2, 2018

2018

2018

Tedarikçi Seçimi ve Karar Verme

Koçdaş M., YILDIRIM B. F.

Sağlık Yönetiminde Karar Verme I, Önder, E., Yıldırım, B. F., Editör, Dora, Bursa, ss.291-316, 2018

2018

2018

Sağlık Yönetiminde Karar Verme – I

ÖNDER E. , YILDIRIM B. F.

Sağlık Yönetiminde Karar Verme – I, Önder E., Yıldırım. B. F., Editör, Dora Yayıncılık, Bursa, ss.1-426, 2018

2018

2018

Sağlık Turizmi ve Karar Verme

Sevim E., YILDIRIM B. F.

Sağlık Yönetiminde Karar Verme I, Önder, E., Yıldırım, B. F., Editör, Dora, Bursa, ss.341-374, 2018

2018

2018

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Giriş

YILDIRIM B. F.

Sağlık Yönetiminde Karar Verme I, Önder, E., Yıldırım, B. F., Editör, Dora, Bursa, ss.1-10, 2018

2018

2018

Sağlık Yönetiminde Davranışsal Meseleler

ÖZVEREN C. G. , ÖNDER E. , Önder G., YILDIRIM B. F.

Sağlık Yönetiminde Karar Verme 1, Emrah Önder, Bahadır Fatih Yıldırım, Editör, Dora Kardes Kitap Ve Yayıncılık, Ankara, ss.24-34, 2018

2014

2014

Üstünlük Tabanlı Kaba Küme Analizi

ÇELİKBİLEK Y. , YILDIRIM B. F.

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Yıldırım B. F., Önder E., Editör, Dora Yayıncılık, Bursa, ss.313-338, 2014

2014

2014

Gri İlişkisel Analiz

YILDIRIM B. F.

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Yıldırım B.F., Önder E., Editör, Dora Yayıncılık, Bursa, ss.177-200, 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Alphanumeric Journal

Editör

2015 - 2020

2015 - 2020

Yardımcı Editör

2012 - 2015

2012 - 2015

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2016

Eylül 2016

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2016

2016

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2016

2016

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi (UKODLK’15)

Katılımcı

Kars-Türkiye

2014

2014

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Katılımcı

Isparta-Türkiye

2013

2013

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Katılımcı

Saraybosna-Bosna-Hersek

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1