Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Taşınmaz Rehninde Belirlilik İlkesi Açısından Bağımsız ve Sürekli Haklar

Prof. Dr. Türkân Rado'nun Anısına Armağan, Abuzer Kendigelen, Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.875-904, 2020