Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Kasım 2018 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde Baş-Boyun Cerrahisi dalında Sözlü Bildiri 3.’lük ödülü

  Türk Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

 • Mayıs 2013 BOS rinoresi endoskopik tamirinde İstanbul Tıp Fakültesi deneyimi , 9.Rinoloji kongresi sözel bildiri 3.lük ödülü

  Türk Rinoloji Derneği

 • Şubat 2012 Aritenoidektomili Avanse Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomilerde Fonksiyonel Ve Onkolojik Sonuçlar, 6.Ulusal Larengoloji Kongresinde SÖZEL SUNU Birincilik ödülü

  Larengoloji Derneği

 • Ekim 2011 “RRM1 VE P53R2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN BAŞ-BOYUN KANSERLERİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI” adlı araştırma ile 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi bildiri ödülleri: İkincilik

  Türk Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

 • Kasım 2010 Masif dil kökü tutulumunda genişletilmiş suprakrikoid larenjektomi: suprakrikoid larenjektomi + hyoidektomi tekniği

  Türk Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 150

h-indeksi (WOS): 7