Araştırma Alanları

  • Fizik

  • Atom ve Molekül Fiziği

  • Atom ve Moleküllerin Elekronik Yapısı Kuramı

  • Atomik ve moleküler etkileşimler

  • Temel Bilimler