Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • İktisat

  • Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme

  • Tarımsal Bilimler

  • Ziraat

  • Tarım Ekonomisi

  • Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi

  • Ormancılık

  • Orman Mühendisliği

  • Ormancılık Ekonomisi