Prof.Dr.

Bengü VURAN


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Finans Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2002 - 2008

2002 - 2008

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Finans, Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Finans, Türkiye

1994 - 1999

1994 - 1999

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Şirketlerin Finansal Açıdan Sorunlu Olmasına İlişkin Model Çalışması:Türkiye Üzerine Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme /Finans

2002

2002

Yüksek Lisans

Türkiye’de Yatırım Fonları ve Performans Değerlendirmesi ile İlgili Bir Uygulama,

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Finans

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Finansman, Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2012 - 2013

2012 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2008 - 2012

2008 - 2012

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2001 - 2008

2001 - 2008

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Financial Statement Analysis

Lisans

Lisans

Finansal Yönetim

Lisans

Lisans

Introduction to Business Finance

Doktora

Doktora

Uluslararası Finans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Finans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Risk Yönetimi ve Finansal Türevler

Lisans

Lisans

Business Finance

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Finans Kararları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Strategic Finance Decisions

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Business Finance

Lisans

Lisans

Strategic Finance Decisions

Lisans

Lisans

İşletme Finansına Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Finance Decisions

Lisans

Lisans

Financial Management

Lisans

Lisans

İşletme Finansına Giriş

Lisans

Lisans

İşletme Finansı

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2005

2005

Türk Sermaye Piyasasındaki Hisse Senedi Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Abritraj Fiyatlama Modeli İle Analizi

ATAKAN F. T. , VURAN B.

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.Ağustos, ss.28-45, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Firma Değerine Etkisi: Türkiye Uygulaması

Karakılıç A. B. , VURAN B.

Muhasebe Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.9-19, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Kurumsal Yönetim ile Firma Karlılığı Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama

Kömeçoğlu E., VURAN B.

Finans Ekonomi Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.704-713, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Does Devaluation of Turkish Lira Improve Merchandise Trade Deficit?

Adem A., VURAN B.

International Journal of Economics and Financial Research, cilt.4, no.3, ss.64-71, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

Why Does Turkey Have a Current Account Deficit?

Adem A., VURAN B.

International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, cilt.8, no.1, ss.104-118, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Identification of Key Performance Indicators of Auditor’s Reports: Evidence from Borsa Istanbul (BIST)

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

Journal of Economics Finance and Accounting, cilt.4, ss.256-261, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Determining the Factors Affecting Capital Structure Decisions of Real Sector Companies Operating in ISE

VURAN B. , TAŞ N. , ADİLOĞLU B.

International Journal of Economics and Finance, cilt.9, ss.25-32, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

The importance of EBIT- EBITDA disclosure in annual reports: A comparison from Turkey

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.3, ss.397-405, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Emerging Markets Stock Exchange Linkages: Evidence from BRICS and MIST Countries

VURAN B. , Türkay K.

International Reseach Journal of Applied Finance, cilt.8, no.1, ss.1-11, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2013

2013

Is Timeliness of Corporate Financial Reporting Related to Accounting Variables? Evidence From Istanbul Stock Exchange

VURAN B. , ADİLOĞLU B.

International Journal of Business and Social Science, cilt.4, ss.58-70, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

The Information Content of Accruals and Cash Flows in an Emerging Capital Market During Financial Crises: The Case of Turkey"

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

Journal of Applied Research in Business and Economics, cilt.1, ss.5-20, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Factors Affecting Stock Returns of Firms Quoted in ISE Market: A Dynamic Panel Data Approach

ER Ş. , VURAN B.

International Journal of Business & Social Research, cilt.2, ss.109-122, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2011

2011

A Multicriterion Decision Support Methodology For Audit Opinions: The Case Of Audit Reports Of Distressed Firms In Turkey

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

International Business Economics Research Journal, cilt.Vol 10, ss.37-48, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

IMKB 100 Endeksinin Uluslararası Hisse Senedi Endeksleri İle İlişkisinin Eşbütünleşim Analizi İle Belirlenmesi

VURAN B.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.154-168, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2009

2009

Prediction of Business Failure : A Comparison of Discriminant and Logistic Regression Analyses

VURAN B.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.47-63, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2009

2009

The Factors Affecting the Decisions of Portfolio Managers in Investing In Common Stocks: An Application in Turkey

VURAN B. , GÜRSOY U. T.

Öneri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.137-144, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

The Relationship Between Cash Gap and Profitability: An Emprical Study From Turkey

ADİLOĞLU B. , GÜNGÖR N., YÜCEL A. G. , VURAN B.

Global Business Research Conference 2018,, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018, ss.1-5

2017

2017

Analyzing Content of Financial Information in Annual Reports: A Case From Turkey

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

CUDES 2017: Current Databases in Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, ss.186

2017

2017

Identificarion of Key Performance Indicators of Auditor's Report: Evidence From Borsa Istanbul

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

Global Business Research Conference, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2017, ss.1-10

2017

2017

Comparison of The Profitability Performance of BIST Corporate Governance Index Companies in Turkey

VURAN B. , ADİLOĞLU B.

21th EBES Conference Budapest, Budapeşte, Macaristan, 12 - 14 Ocak 2017, ss.1-10

2016

2016

The Importance of Ebit- Ebitda Disclosure in Annual Reports: A Comparison from Turkey

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2016, ss.208

2015

2015

Determining The Factors Affecting Capital Structure Decision of Real Sector Companies Operating in ISE

VURAN B. , TAŞ N. , ADİLOĞLU B.

International Journal of Art and Science Academic Conferences, Paris, Fransa, 13 - 16 Nisan 2015, ss.15

2012

2012

Türk Bankacılık Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları, 32-45

YÜCEL A. G. , VURAN B. , ADİLOĞLU B.

1. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, Azerbaycan, 1 - 04 Kasım 2012, ss.32-45

2011

2011

A Multicriterion Decision Support Methodology For Audit Opinions: The Case of Audit Reports of Distressed Firms In Turkey

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

The 2011 Barcelona European Academic Conference, Barcelona, İspanya, 6 - 09 Haziran 2011, ss.455-464

2011

2011

A Multi-criterion Decision Support Methodology For Audit Opinions

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

The 2011 Barcelona European Academic Conference, Barcelona, İspanya, 1 - 04 Haziran 2011, ss.455-464

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Ülke Riski

VURAN B.

Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2019

2019

2019

Kaplan Kundura

Adiloğlu B. , Vuran B.

Vak'alar 2019, Yakup Selvi, Editör, Muhasebe Enstitüsü , İstanbul, ss.23-41, 2019

2017

2017

ANALYZING CONTENT OF FINANCIAL INFORMATION IN ANNUAL REPORTS: A CASE FROM TURKEY

ADİLOĞLU B. , VURAN B.

Current Databases in Accounting&Finance Vol:3, Kapucu H.,Bektur Ç., Editör, Ijopec Publications, London, ss.255-268, 2017

2016

2016

Finansal Tabloların Analizi

VURAN B.

M Finans, Sarıkovanlık V., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.49-66, 2016

2016

2016

Finansal Tabloların İncelenmesi

VURAN B.

M Finans, Sarıkovanlık V., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.24-38, 2016

2015

2015

Türk Bankacılık Sektöründe Korporativ Sosial Mesuliyetlik Tatbikleri

YÜCEL A. G. , VURAN B. , ADİLOĞLU B.

SEÇMELER 2015, Prof.Dr. Göksel YÜCEL, Editör, Muhasebe Enstitüsü, Yayın No:73, İstanbul, ss.209-228, 2015

2015

2015

Türk Bankçılıq Sektorunda Korporativ Sosial M?suliy?tlik T?tbiql?ri

YÜCEL A. G. , VURAN B. , ADİLOĞLU B.

Seçmeler 2015, Göksel Yücel , Editör, İ.Ü. Muhasebe Enstitüsü, Yayın No:73, İstanbul, ss.209-228, 2015

2013

2013

Uluslararası Kurumsal Yönetim ve Kontrol

VURAN B.

Uluslararası Finansal Yönetim II, Prof.Dr.Hatice Doğukanlı, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.451-475, 2013

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2019

Haziran 2019

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Journal of Small Business and Enterprise Development

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

İÜ İşletme Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

2nd International Conference on Social Sciences and Education Research

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

International Journal of Arts & Sciences Academic Conferences 2015

Katılımcı

Paris-Fransa

2012

2012

III World Finance Conference,

Katılımcı

Rio de Janeiro-Brezilya

2011

2011

1st Organisational Governance Conference Corporate Governance Crises: Causes, Effects and Solutions

Katılımcı

Leicester-İngiltere

2011

2011

The 2011 Barcelona European Academic Conference

Katılımcı

Barcelona-İspanya

2010

2010

Finance and Economics Conference 2010

Katılımcı

Frankfurt-Almanya

2010

2010

1st World Finance Conference

Katılımcı

Viano do Castelo-Portekiz

2006

2006

International Finance Syposium 2006 Financial Sector Integration: Review and Steps Ahead

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Kurumsal Yönetim ile Firma Karlılıuğı Arasındaki İlişki: Borsa Istanbul'da Bir Uygulama

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Firma Değeri Üzerine Etkisi: Türkiye Uygulaması

Aralık-2017

Aralık 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2017

Ekim 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Arel Üniversitesi

Eylül-2017

Eylül 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Arel Üniversitesi

Aralık-2016

Aralık 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik Sınavı - Doktora Yeterlilik Sınavı Üyeliği

Temmuz-2016

Temmuz 2016

Tez Savunma (Doktora)

Ayben Koy Doktora Tez Savunması - Doktora Tez Savunması

Temmuz-2016

Temmuz 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Kaan Türkay Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi