Assoc. Prof. Başak ERGÜDER


Faculty of Economics, Department of Public Finance

Department of Theory of Public Finance


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economic History and History of Economic Thought, Public Finance, Financial Economics

Metrics

Publication

54

Thesis Advisory

2

Education Information

2006 - 2011

2006 - 2011

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Public Finance, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Econometrics, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

İstanbul’un Finans Sermayesi Haritasında Galata Hanları (1868- 1945)

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Public Finance

2006

2006

Postgraduate

Türkiye’de Kadın Emeğinin Değişen Yapısı: Enformel Kesimde Kadın Emeği ve Kadın Emeğine Talep

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2023

2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2022

2022

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

İstanbul University

2021

2021

Eğitimde Ölçme-Değerlendirme İlkelerine Uygun Sınav Hazırlama Yöntemleri

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi

2021

2021

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economic History and History of Economic Thought

Public Finance

Financial Economics

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Public Finance

2014 - 2015

2014 - 2015

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Public Finance

2007 - 2014

2007 - 2014

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Public Finance

Managerial Experience

2015 - 2022

2015 - 2022

Erasmus Bölüm Koordinatörü

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Public Finance

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Maliye Politikası

Doctorate

Doctorate

Financial Crisis in the Ottoman Empire

Undergraduate

Undergraduate

İktisadi Düşünce ve Maliye Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Urban Economics and Fiscal Analysis

Undergraduate

Undergraduate

KAMU YATIRIM PROJELERİ

Undergraduate

Undergraduate

MALİYE TARİHİ

Advising Theses

Designed Lessons

Undergraduate

Undergraduate

Urban Economics and Fiscal Analysis

Ergüder B.

Articles Published in Other Journals

2016

2016

The Effects of the Tax Policy on theEmployment Map of Istanbul

Ergüder B.

Çalışma ve Toplum , vol.1, no.51, pp.1837-1855, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Kentsel Rantın Gelir Dağılımına Etkisi İstanbul da Kent Krizi

Ergüder B.

İktisat Dergisi , vol.1, no.532, pp.59-73, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Sermaye Birikim Sürecinde Ücretsiz Kadın Emeği

Ergüder B.

İktisat Dergisi , no.514, pp.21-27, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

İstanbul Üzerine Düşürken-Hissederken

Ergüder B., Ercan F.

İktisat Dergisi , no.500, pp.83-97, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

THE ANALYSIS OF TAX PERFORMANCE IN TURKEY

Ergüder B., Akkaya Ş., Hepsağ A.

34th International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.115-120

2017

2017

İnşaat/Konut Sektöründe Vergiler ve Yasal Düzenlemeler: Türkiye'de İstihdam Yaratan Bir Büyüme Modeli mi?

Ergüder B.

8 th International Conference of Political Economy, Belgrade, Serbia, 28 - 30 June 2017, pp.73

2016

2016

Financialization, Debt and State: The Case of Istanbul Financial Center

ERGÜDER B.

7th International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, pp.92

2012

2012

İstanbul un İstihdam Haritasında İstihdam Vergisinin Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Üzerindeki Etkisi

ERGÜDER B.

27.Türkiye Maliye Sempozyumu: Vergi Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması Gereği ve Alternatif Finansman Arayışları, Antalya, Turkey, 20 - 24 May 2012, pp.1-14

2011

2011

State and Businessmen in Turkey after 2008 Global Crisis: The Strategy of Capital Class

ERGÜDER B.

2nd International Conference in Political Economy, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.39-40

2010

2010

Kriz ve Sermaye

ERGÜDER B.

Kapitalist Birikim Sürecinin Tıkanması, Aşınan Teorik Yaklaşımlar ve Kriz, Antalya, Turkey, 10 - 12 March 2010

Books & Book Chapters

2023

2023

19. YÜZYIL MALI SORUNLAR, PARA VE DIŞ BORÇLANMA

Ergüder B.

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Ekonomisi, AHMET İNCEKARA,SALİM ATEŞ OKTAR, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.483-492, 2023

2023

2023

19. Yüzyıl Osmanlı Ekonomisinde Devlet Müdahalesi Üzerine Bir Değerlendirme: Kıtlıkla Mücadelede Maliye Politikaları (1873-1881)

ERGÜDER B.

in: Kamu Maliyesinde Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar, Mete Dibo, Cevat Tosun, Necmi Ocak, Emre Özyerden, Editor, Ekin yayınevi, Bursa, pp.295-312, 2023

2023

2023

Geç Neoliberal Dönemde Türkiye'de Kentsel Mekânın Finansallaşması

ERGÜDER B.

in: Kamu Maliyesinin Sosyal Teorisi: Disiplinlerarası Arayışlar, Hatice Gül Ertuğrul Kanacı, Ceyhun Gürkan, Sema Nur Tekin, Editor, Heretik Yayınları, Ankara, pp.289-328, 2023

2022

2022

19. YÜZYIL OSMANLI EKONOMİSİNDE PARA SİSTEMİ: DEVLETİN EKONOMİYE MÜDAHALESİNE İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Ergüder B.

in: Prof. Dr. Figen Altuğ'a Armağan, Özhan Çetinkaya ve Tolga Demirbaş, Editor, Ekin, Bursa, pp.19-33, 2022

2022

2022

The Prisoner’s Dilemma During the COVID-19 Pandemic: A Limited Economic Effect or Lower Mortality?

Ergüder B.

in: Handbook of Research on Challenges in Public Economics in the Era of Globalization, Şahin Akkaya,Başak Ergüder, Editor, IGI-Global, Pennsylvania, pp.126-142, 2022

2021

2021

The Past and the Present of Düyun-u Umumiye: A Comparative Analysis of Economic Institutions

ERGÜDER B.

in: Handbook of Research on Institutional, Economic, and Social Impacts of Globalization and Liberalization, Yilmaz Bayar, Editor, IGI-GLOBAL, pp.628-646, 2021

2020

2020

Osmanlı Ekonomisinde İltizam Sistemi

Ergüder B., Özer İ., Özcan Y.

in: Güncel Maliye Tartışmaları-II Prof. Dr. Ayşegül Mutlu’ya Armağan, Gülay Yılmaz,Ayşe Güner,Bumin Doğrusöz, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.109-124, 2020

2017

2017

A Job Creating Growth Model for Turkey: A Comparative Analysis of Turkey and Mexico

ERGÜDER B.

in: Institutions and Economic Policy: Effects on Social Justice, Employment, Environmental Protection Growth, Berksoy, İ.; Dane, K. ; Popovic, M., Editor, Ijopec, Londra, pp.169-186, 2017

2017

2017

Türkiye’de İnşaat Sektöründe Büyüme ve Menkulleştirme: Vergi ve Yasal Düzenlemeler

Ergüder B.

in: Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, Doğan, E. & Koç Ş.A. , Editor, Ijopec Publication, London, pp.191-209, 2017

2017

2017

Mapping the Commons in Istanbul: Finance of Public Infrastructural Investments in Northen Forests

Ergüder B.

in: Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Mehdi Khosrow-Pour, Editor, Igı-Global, Pennsylvania, pp.61-80, 2017

2016

2016

Financialization, Debt and State: The Case of Istanbul International Financial Center

ERGÜDER B.

in: Political Economy of Globalization: Financialization and Crises, İsmail Şiriner, Julia Dobreva, Çiğdem Boz, Editor, Ijopec Publication, İstanbul, pp.27-32, 2016

2015

2015

Türkiye'de Sermaye Devlet İlişkisinden Bir Kesit: "Anadolu Kaplanlarının Yükselişi" Üzerine Değerlendirmeler

ERGÜDER B.

in: Almanak 2014, Kurt, S., Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.243-259, 2015

2014

2014

Kent Hakkı ve Kamu Maliyesi

ERGÜDER B.

in: Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar: Kamu Maliyesinde Dönüşüm-Yeni Mali Arayışlar- Yeni Mali Yaklaşımlar, Berksoy, T. ve Şahin, M. , Editor, Seçkin Yayıcılık, Ankara, pp.33-53, 2014

2014

2014

İstanbul’da Çalışmak ve Yoksulluk: Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme

ERGÜDER B.

in: Emeğin Kitabı, Yaman, M.; Yarkın G.. vd. , Editor, Sav Yayınları, İstanbul, pp.350-382, 2014

2014

2014

Ortak Mallarin Geleceği: Ortak Mallar Çerçevesinde Mali Alanin Analizi

ERGÜDER B., Uymaz B.

in: Mali Alan Teori_uygulama, Berksoy,T.;Kesik, A.; Şahin, M. , Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.107-139, 2014

2013

2013

2008 Krizi ve Sermaye: İşveren Talepleri Karşısında Devlet

Ergüder B.

in: Krizin Aşındırdığı Teoriler Işığında Türkiye, Balseven,H. & Fuat Ercan, Editor, Pheoneix Yayınevi, Ankara, pp.525-543, 2013

2013

2013

Kapitalizme Entegrasyonda Galata Bankerleri ve Bankaların Borçlanma Mekanizmasındaki Rolü (1868-1923)

ERGÜDER B.

in: Türkel Minibaş'a Armağan Kriz, Kalkınma ve Türkiye Ekonomisi: Seçme Yazılar, Emine Tahsin, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.259-282, 2013

2011

2011

Galata Hanları: Paranın Serüveni (1838-1945)

Ergüder B.

Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011

2011

2011

Kamu Maliyesinde Yeniden Yapılanma ve Mali Kural Kanun Tasarısı

ERGÜDER B.

in: Almanak 2010 Analizleri, Serap Korkusuz Kurt, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.87-95, 2011

2011

2011

Neoliberal Dönüşüm Sürecinde Emek-Sermaye ve Merkez-Çevre Karşıtlığında Gündemi Okumak: İzzettin Önder’in Köşe Yazıları, Köşesinde Duramayan Köşe Yazıları: Bence

Yılmaz K., ERGÜDER B.

in: Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim: İzzettin Önder’e Armağan Kitabı, Pınar, A., H. Köse,A., Nihat Falay, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, pp.441-470, 2011

2011

2011

Küçük Üretim, Birikim ve Kadın Emeği: Mikro Kredi Uygulaması

ERGÜDER B.

in: Bugüne Bakmak, Başer,E. , Koçyiğit, N., Öziş M., Editor, Dipnot Yayınları, Ankara, pp.195-221, 2011

2010

2010

Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi ve Kadın Emeği

ERGÜDER B.

in: Almanak 2009 Analizleri, Serap Kurt, Editor, SAV yayınları, İstanbul, pp.360-372, 2010

2009

2009

Krizin Türkiye’de Sermaye Üzerindeki Yıkıcı/Yaratıcı Gücü ve Sermayenin Talepleri

Ergüder B.

in: Almanak 2008 Analizleri, Serap Korkusuz Kurt, Editor, Sosyal Aaraştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.77-88, 2009

2008

2008

Emek Denetimi, Panopticon ve Beden Politikaları: Novamed Örneği

ERGÜDER B.

in: Almanak 2007 Analizleri, Serap Korkusuz Kurt, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.276-284, 2008

2008

2008

Enformelden Formele Kadın Emeği Küreselleşiyor Mu?

ERGÜDER B.

in: Türkiye İşçi Sınıfı ve Emek Hareketi Küreselleşiyor mu?, Nazır Kapusuz, Besime Şen, vd., Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.201-220, 2008

2007

2007

Türkiye’de Kadın Emeğine Bakış: Görünmeyen ve “Değersiz mi?

ERGÜDER B.

in: Almanak 2006 Analizleri, Serap Korkusuz Kurt, Editor, Sosyal Aaraştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.277-287, 2007

Episodes in the Encyclopedia

2023

2023

İkincil Konut

Ergüder B.

Efe Akademi, pp.189-195, 2023

2023

2023

Arsa Spekülasyonu

Ergüder B.

Efe Akademi, pp.43-48, 2023

2023

2023

Sinematik Şehir

Ergüder B.

Efe Akademi, pp.653-657, 2023

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Journal of Labor and Society

Committee Member

2008 - 2021

2008 - 2021

İktisat Dergisi

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

May 2022

May 2022

Erciyes Akademi

Other Indexed Journal

October 2021

October 2021

Journal of Economy Culture and Society

Journal Indexed in ESCI

September 2020

September 2020

Maliye Çalışmaları Dergisi

Other Indexed Journal

November 2019

November 2019

Tarih ve Gelecek Dergisi

Other Indexed Journal

June 2016

June 2016

British Journal of Economics, Management & Trade

Journal Indexed in ESCI

March 2016

March 2016

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2014

October 2014

Journal of Life Economics

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

28 November 2023 - 28 November 2023

28 November 2023 - 28 November 2023

Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye Ekonomisi

Panelists

İstanbul-Turkey

24 April 2019 - 27 April 2019

24 April 2019 - 27 April 2019

34th International Public Finance Conference

Panelists

Antalya-Turkey

28 June 2017 - 30 June 2017

28 June 2017 - 30 June 2017

8th International Conference of Political Economy

Panelists

Belgrade-Serbia

28 June 2016 - 30 June 2016

28 June 2016 - 30 June 2016

7th International Conference of Political Economy

Panelists

İstanbul-Turkey

05 September 2012 - 05 September 2012

05 September 2012 - 05 September 2012

İktisat Dergisi Yuvarlak Masa Toplantısı

Attendee

İstanbul-Turkey

20 May 2012 - 24 May 2012

20 May 2012 - 24 May 2012

27. Maliye Sempozyumu

Panelists

Antalya-Turkey

14 December 2011 - 17 December 2011

14 December 2011 - 17 December 2011

12. Sosyal Bilimler Kongresi

Panelists

Ankara-Turkey

01 May 2011 - 04 May 2011

01 May 2011 - 04 May 2011

2nd International Conference in Political Economy

Panelists

İstanbul-Turkey

Jury Memberships

May-2015

May 2015

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi