Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Klasik Türk Şiirinde Mükeyyifat Unsuru Olarak Kahve ve ‘Hikâye-i İcad-ı Kahve-i Yemen’”

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, vol.III, pp.43-80

Books & Book Chapters

M. A. Yekta Saraç Armağanı

in: M. A. Yekta Saraç Armağanı, Mücahit Kaçar,Fatih Odunkıran,Müslüm Yılmaz vd., Editor, DBY, İstanbul, pp.251-269, 2023

HADÂ’İKU'Ş-ŞAKÂ’İK (TAKIM 2 CİLT)

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay., İstanbul, 2022

Bir Şehnâme Hâfızı Mehmed Şâkir Gâlib Efendi: Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Farsça Şiirleri

in: Cemal Aksu Armağanı, Dr. Müslüm Yılmaz,Dr. Ayşe Aksu, Editor, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, pp.387-459, 2020

Yusuf Duru - Geçmişten Günümüze Köprü Hikâyeler

Cibali Kültür Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2019

Hükümdar ve Edebiyat

Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, 2016

Episodes in the Encyclopedia

Dîvân (Sıdkî, Emetullâh)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp. - , 2022

Menba‘u’z-Zülâli Ma‘ânî Mecma‘u’l-Emsâli Meydânî (Şâkir)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp. - , 2022

Dîvânçe (Bahtî, Sultân I. Ahmed)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp. - , 2022

Dîvânçe (Figânî)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

Tezkire-i Şu‘arâ (Yümnî, Mehmed Sâlih Efendi)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2021

Dîvân (Safâyî)

Ahmet Yesevi Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2021

Metrics

Publication

22

Project

4

Thesis Advisory

13

Open Access

1