Achievements & Reputation

Publication

71

Congress and Symposium Activities

 • 01 November 2019 - 01 November 2019 95. yılında Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 October 2019 - 01 October 2019 Dimitri Kantemir Sempozyumu / AYDINLANMA ÇAĞI’NIN ŞAFAĞINDA YENİLİKÇİ BİR SES USTASI: KANTEMİROĞLU (DIMITRIE CANTEMIR)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2019 - 01 June 2019 Birinci Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu / Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Arap-İslam Bilimler Tarihi Araştırmalarının Müzikoloji Alanına Katkıları

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2017 - 01 December 2017 Uluslararası Hüseyin Sadettin Arel ve Türk Müziği Sempozyumu / Çatışmanın Boyutları: Hüseyin Sadettin Arel'in Zihin Dünyası ve Bir İstifanın Bilinmeyenleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2017 - 01 December 2017 GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ TOPLUM BİLİMLER ETKİLEŞİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU / Müzikte Sosyolojik Açılımlar: Frankfurt Okulu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2016 - 01 November 2016 Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu / Türkiye'de Çalgı Bilimi Çalışmaları ve M. Fuad Köprülü

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2016 - 01 October 2016 II. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu / “Bir Milli Mesele”: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş Sürecinde Türk Müziği’nin “Milliliği” Tartışmaları

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 01 October 2016 - 01 October 2016 Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Uluslararası Müzik Sempozyumu, Müzikte Performans / Eski Musikinin Son Rönesansı'nı Hazırlayan İki Virtüoz: Tanburi Cemil Bey ve Şerif Muhiddin Targan

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 Müzikte Metodoloji ve Müzikle İletişim Uluslararası Sempozyumu / 20. yüzyıl Osmanlı-Türk Müziği İcrasında Metodoloji Meselesi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 VI. Uluslararası Canik Sempozyumu / Modernleşme Paradigması ve Rasyonelleşen Bir Dünyada Hedefler

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 20th Annual ASN World Convention / The Deadlock of Nation State: The Problem of Nationalisation of Music during the Early Republican Era in Turkey

  Attendee

  New York, United States Of America

 • 01 October 2013 - 01 October 2013 20. Yüzyıl Türk Makam Müziği Semineri, Bilim Sanat Vakfı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Awards

 • December 2018 "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" biyografi ödülü: Peygamber'in Dâhi Torunu Şerif Muhiddin Targan, Modernleşme, Bireyselleşme, Virtüozite

  Türkiye Yazarlar Birliği

 • June 2009 Second Award - [İkincilik Ödülü]

  The Faculty of Music in the Holy Spirit University of Kaslik (USEK), in collaboration with the Arab Academy of Music İnternational “Oud” (Lute) Competition

Invited Talks

 • July 2020 Artist in Conversation - Bilen Işıktaş

  Seminar

  Yunus Emre Enstitüsü - London, United Kingdom