Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Ve Müzik Teorisi, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Müziği, Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Temel Bilimler, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş Sürecinde Modernleşme, Bireyselleşme ve Virtüozite İlişkisi: Şerif Muhiddin Targan

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Müzikoloji Ve Müzik Teorisi

 • 2011 Postgraduate

  Şerif Muhiddin Targan'ın Ud Tekniğine Katkısı: 6 Ud Taksiminin Analizi

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English