Arş.Gör.

Bilge GÖZ ÇENGELLİ


Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji/Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı, Türkiye

2013 - 2016

2013 - 2016

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji, Türkiye

2008 - 2012

2008 - 2012

Lisans

Doğuş Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Yeme Davranışını Kısıtlayan Kişilerde Benlik-Tanımlayıcı Anıların Özellikleri ve İşlevleri

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Psikoloji, Gelişim Psikolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Oyunun Çocuk İçin Önemi ve Oyun Türleri

Göz Çengelli B.

İnsan Yaşamında Oyunun Yeri, Telat Gül Şendil, Editör, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, ss.55-74, 2020

2018

2018

İstemsiz Anılar

GÖZ B.

Hayatı Hatırlamak: Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar, Sami Gülgöz, Berivan Ece, Sezin Öner. , Editör, Koç Ünidersite Yayınları, İstanbul, ss.126-146, 2018


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

19th European Conference on Developmental Psychology

Katılımcı

Athens-Yunanistan

2017

2017

Gelişim Psikolojisi Sempozyumu

Katılımcı

Ankara-Türkiye