Prof.Dr.

Binhan Elif YILMAZ


İktisat Fakültesi

Maliye Bölümü

Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı

Biyografi

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü, Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, 2003 yılında aynı Ana Bilim Dalı’nda Yardımcı Doçentliğe atanmış, 2008 yılında Maliye bilim alanında Doçent ünvanını almıştır. Yılmaz, 2014 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde Profesör olarak görev yapmaktadır.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü düzeyde Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi, Devlet Borçları, Kamu Borç Yönetimi ve Uluslararası Borç Krizleri derslerini vermekte olan Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz’ın kamu ekonomisi, vergi sistemi, kayıt dışı ekonomi, borç yönetimi ve borç krizleri alanlarında 20’si kitap ve kitap bölümü olmak üzere 70’i aşkın akademik çalışması, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bildirileri bulunmakta, TÜBİTAK, BAP destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almaktadır.

Eğitim Bilgileri

1994 - 2001

1994 - 2001

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Türkiye

1992 - 1994

1992 - 1994

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2001

2001

Doktora

VERGİLEMEDE ÇATIŞAN AMAÇLAR : OPTİMAL GELİR VERGİLEMESİ SORUNSALI

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

1994

1994

Yüksek Lisans

SERVETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Üniversitesi

2015

2015

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Hukuk Fakültesi

2014

2014

Etkili Sunum Teknikleri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

AUZEF

2014

2014

Soru Hazırlama Teknikleri ve Katılım

Eğitim Yönetimi ve Planlama

AUZEF

2014

2014

Hedef Kitle Odaklı İçerik Editörlüğü

Eğitim Yönetimi ve Planlama

AUZEF

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Maliye, Maliye Teorisi, Bütçe ve Mali Planlama, Mali İktisat

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü

2008 - 2014

2008 - 2014

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü

2003 - 2008

2003 - 2008

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü

1997 - 2003

1997 - 2003

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

İstanbul Üniversitesi, Maliye Bölümü Mevlana Koordinatörü

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

İstanbul Üniversitesi, Maliye Uzaktan Eğitim Program Koordinatörü

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

İstanbul Üniversitesi, Maliye Bölümü Farabi Koordinatörü

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Maliye Araştırma Merkezi

2013 - 2017

2013 - 2017

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Etik Kurul, Sosyal Bilimler

2011 - 2016

2011 - 2016

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Maliye Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Türk Vergi Sistemi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamu Borç Yönetimi

Lisans

Lisans

Kamu Maliyesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamu Maliyesi

Lisans

Lisans

Maliye Teorisine Giriş

Lisans

Lisans

Kamu Maliyesi

Doktora

Doktora

AB Vergi Sistemi

Lisans

Lisans

Devlet Borçları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Maliye Politikası

Doktora

Doktora

Uluslararası Borç Krizleri

Lisans

Lisans

Sosyal Güvenlik Ekonomisi

Doktora

Doktora

Uzmanlık Alan Dersi

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Vergi Hukukunda Tebliğ

Yılmaz B. E. (Danışman)

C.Kansu(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

İthalatta KKDF Uygulaması

Yılmaz B. E. (Danışman)

C.Çelik(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Vergi Cezalarının Caydırıcılığı

Yılmaz B. E. (Danışman)

M.Korkmaz(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Türkiye ve Azerbaycan'da Bütçe Süreci

Yılmaz B. E. (Danışman)

M.Dadashov(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Domestic Original Sin in Public Debt Management:The Case of Turkey (1996-2016)

YILMAZ B. E.

AKDENİZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.38, ss.15-25, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Gelir Vergisinde Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

YILMAZ B. E.

Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi, ss.1-11, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Reflections of Global Economic Crisis on the Countries of PIIGS and Turkey's Macroeconomic Variables

YILMAZ B. E.

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.24, ss.229-252, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2013

2013

Gelişmekte Olan Ülkelerde İç Borçlanma Dinamikleri: Panel Veri Analizi

YILMAZ B. E. , Cural M.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, cilt.55, ss.20-35, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Bir Küresel Kamusal Mal Olarak Sağlık ve Finansmanında Resmi Kalkınma Yardımlarının Rolü

YILMAZ B. E. , Yaraşır S.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, cilt.55, ss.1-33, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Türkiye’de İç Borçlanmadaki Değişimi Belirleyen Faktörlere Yönelik Bir Regresyon Analizi Çalışması: 1975 – 2010

YILMAZ B. E. , Cural M.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, cilt.54, ss.1-22, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Vergi Algısı ve Eğitim İlişkisi

YILMAZ B. E.

Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü ve Çalışma Ek. End. İlişk. Bölümü Prof.Dr. Aytaç Eker ve Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eker’e Armağan, ss.231-253, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

OECD Ülkelerinde Özel Tasarruflar: Bir Bakış (1999-2007)

YILMAZ B. E. , Yaraşır S.

Maliye Dergisi, ss.139-153, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

2009 Yılında Motorlu Araçlar ve Akaryakıt Üzerindeki Vergilere Yönelik Değişiklikler, Etkileri ve Öneriler

YILMAZ B. E.

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, no.262, ss.122-125, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Barış ve Güvenlik: Küresel Kamu Olarak Sunumu ve Finansman Mekanizmaları

YILMAZ B. E.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.137-158, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Görüş: Sistem Kriz Potansiyeliyle Büyüyor

YILMAZ B. E.

İKTİSAT DERGİSİ, ss.67-90, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

OECD Ülkelerinde Yoksulluk: 1980 Sonrası Gelişiminin Analizi

YILMAZ B. E. , Cural M.

Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, ss.67-90, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Yolsuzluk Araştırmaları Üzerine Kültür Eksenli Notlar

YILMAZ B. E.

Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, ss.49-66, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Türkiye ve OECD Ülkelerinde Tasarruf-Yatırım Açığı ve Dış Kaynak İhtiyacı

YILMAZ B. E. , Yaraşır S.

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.27, ss.99-128, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Sorunlar ve Bir Alan Araştırması

ŞEKER M. , YILMAZ B. E.

Sigorta Araştırmaları Dergisi, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Sosyal Yardım Sisteminde Reform, Yoksulluğu Azaltabilecek Mi?

YILMAZ B. E.

İKTİSAT DERGİSİ, ss.75-85, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Sosyal Güvenlik Sistemindeki Değişimin Emeklilik Sistemi Üzerindeki Etkileri

YILMAZ B. E. , SUSAM N.

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, ss.92-100, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Kamu Borç Yönetiminde Piyasa Yapıcılığı Sistemi

YILMAZ B. E.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, cilt.47, ss.58-85, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesine Geçiş Bağlamında Kamu Dinamikleri Baskısı

YILMAZ B. E.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.81-109, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Türkiye’nin 1980-2001 Dönemi İç Borç Gelişiminin Değerlendirilmesi

YILMAZ B. E.

İKTİSAT DERGİSİ, ss.74-83, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

İkiz Açık Teorisi : Türkiye’nin 1980-2001 Dönemi Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıkları Üzerine Bir Nedensellik Araştırması

YILMAZ B. E.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, cilt.41, ss.139-152, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Osmanlı İmparatorluğu’nu Dış Borçlanmaya İten Nedenler ve İlk Dış Borç

YILMAZ B. E.

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.186-198, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

2000 Yılı Bütçesi : Durum Eleştiri ve Beklentiler

YILMAZ B. E. , ÇAK M.

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, ss.103-115, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Türk Vergi Sisteminin Vergi Yükü ve Vergi Esnekliği Açısından Değerlendirilmesi

YILMAZ B. E.

İKTİSAT DERGİSİ, ss.28-33, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

The Evaluation of Intensive Municipal Economic Enterprises in Local Governments from The Point of View of Public Benefit

ÇAK M. , YILMAZ B. E. , OĞHAN V.

34th International Public Finance Conference / Turkey, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.143-150

2019

2019

Public Debt Targeting and Fiscal Rule Practices Relating to Public Debt for Turkey

YILMAZ B. E. , Ataer S.

34. International Public Finance Conference, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, cilt.1, no.1, ss.12-17

2018

2018

Financing Problem of Social Security System in Turkey

YILMAZ B. E.

3. ICSES International Congress of Social Sciences, Budapeşte, Macaristan, 26 Kasım 2018 - 30 Ocak 2019, ss.107-119

2017

2017

Özel Tüketim Vergisi Düzenlemelerinin Türk Otomotiv Sektörüne Etkileri

YILMAZ B. E. , Ataer S.

I. International Symposium on Economics, Finance, Econometrics, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.28-29

2017

2017

Scientific Ethics

YILMAZ B. E.

The 8.th International Conference on Political Economy, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 Haziran 2017, ss.75

2017

2017

Makroekonomik Performans ve Kurumsal İktisadi Belirleyiciler

YILMAZ B. E. , Ataer S.

The 8.th International Conference on Political Economy, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 Haziran 2017, ss.207

2017

2017

Public Debt Management and Borrowing Strategies: Comparison of Turkey and Selected EU Countries’ Applications

YILMAZ B. E. , Ataer S.

32. International Public Finance Conference / TR, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.14-17

2016

2016

The TROIKA and Financial Assistance in The European Debt Crisis: The Case of Greece

YILMAZ B. E.

7th International Conference on Political Economy, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2016, cilt.1, no.2, ss.120-121

2016

2016

The Sustainability of Budget Deficits in the European Union Countries

TUNALI Ç. B. , YILMAZ B. E.

2nd International Conference on New Trends in Econometrics and Finance, Zagreb, Hırvatistan, 19 - 22 Nisan 2016, ss.46-55

2014

2014

The Relationship Between Perception of Tax and Education Level : Findings of a Field Survey Directed to Students of Istanbul University

YILMAZ B. E. , Ataer S.

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 6 - 08 Şubat 2014, no.1, ss.209

2013

2013

Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Karşısında Vergi Mahremiyeti Zırhı

YILMAZ B. E. , Erdoğdu M., User İ.

13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2013, no.1, ss.1

2011

2011

Vergiye Gönüllü Uyum

YILMAZ B. E.

Türkiye’de Mali Sistem ve Mükellef (III), İstanbul, Türkiye, 30 Nisan 2011, no.1, ss.36-39

2008

2008

Marmara Depreminin Etkileri

YILMAZ B. E.

Gender & Disasters, III. International Workshop, Kocaeli, Türkiye, 10 - 11 Ekim 2008, ss.1

2008

2008

Uluslararası Vergi Rekabetinin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz

YILMAZ B. E. , ÇAK M. , ŞEKER M.

XXIII. Türkiye Maliye Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2008, no.1, ss.71-104

2006

2006

Maliye Teorisinin Çıkmazı: Küresel Kamusal Mallar

YILMAZ B. E. , SUSAM N.

XXI. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2006, no.1, ss.12-45

2001

2001

Türkiye’de Kamu Harcamalarının GSMH İçindeki Payının Analizi ve Ülkelerarası Karşılaştırma

YILMAZ B. E. , SUSAM N.

XVI. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2001, no.2, ss.134-157

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

The Universal Basic Income: An Alternative to Public Social Welfare Expenditures

Yılmaz B. E.

Globalization, Poverty, Inequality, & Sustainability, S. Mavroudeas,S. Akar,J. Dobreva, Editör, IJOPEC, London, ss.113-125, 2019

2018

2018

Economic and Social Grounds of Public Subsidies in the Market Failures: An Example of a Museum as a Merit Goods in Turkey

Yılmaz B. E.

Public Sector Economics and Development, M. Erdogdu, M. Zouboulakis, S. Akar, B. İçke, Editör, Ijopec, London, ss.103-113, 2018

2017

2017

Crowding-Out Effect in the European Union and Candidate Country Turkey

Yılmaz B. E. , Yerdelen Tatoğlu F., Ataer S.

Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Mehdi Khosrow-Pour, Editör, Igı Global, Washington, ss.186-196, 2017 Creative Commons License

2017

2017

Crowding-Out Effect in the European Union and Candidate Country Turkey

YILMAZ B. E. , YERDELEN TATOĞLU F., ATAER S.

Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Mehdi Khosrow-Pour, Editör, Igı Global, Abd, ss.186-196, 2017

2017

2017

The Built-In Flexibility of Income and Consumption Taxes in OECD Countries

Yılmaz B. E. , Ataer S.

Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Khosrow-Pour, M., Editör, IGI Global Publications, Washington, ss.132-170, 2017 Creative Commons License

2016

2016

Political Economy of Tax Evasion and Tax Loss in the Real Estate Sector

YILMAZ B. E. , Erdoğdu M. M. , Aydın M., User İ.

Handbook of Research on Public Finance in Europe and the MENA Region, Erdoğdu, M. and Christiansen, B. , Editör, Igı Global Publications, Washington D.C., ss.268-298, 2016 Creative Commons License

2015

2015

The Analysis of 2008 Global Crisis in Terms of the Sustainability of Public Debt Stock and Budget Deficits of PIIGS Countries Panel Data Analysis

Yılmaz B. E. , Yerdelen Tatoğlu F. , Ataer S.

Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Copur Z., Editör, IGI Global Publications, Washington, ss.329-336, 2015 Creative Commons License

2012

2012

GT ve Kamu Borçlanması Üzerine

YILMAZ B. E.

Keynes’in Genel Teorisi Üzerine, Akalın, U.S., İncekara, A. ve İncekara, G., Editör, Kalkedon, İstanbul, ss.1-20, 2012

2012

2012

Devlet Borçlanma Araçlarının İkincil Piyasaları

YILMAZ B. E.

Devlet Borçları, Fazıl Tekin ve Şebnem Tosunoğlu, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.20-30, 2012

2007

2007

Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansman Problemi ve Sonuçları

YILMAZ B. E. , Akgeyik T. , ŞEKER M.

En Büyük Karadelik : Sosyal Güvenlik Açıkları ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları, Suna Oskay, Editör, Trsşb Sigorta Ve İnceleme Yayınları, İstanbul, ss.29-120, 2007

2007

2007

Sosyal Güvenlik Reformunun Ekonomik Yansımaları

YILMAZ B. E. , ŞEKER M.

En Büyük Karadelik : Sosyal Güvenlik Açıkları ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları, Suna Oskay, Editör, Tsrşb Sigorta Ve İnceleme Yayınları, İstanbul, ss.221-259, 2007

2007

2007

Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapılanma : Sosyal Güvenlik Reformu

YILMAZ B. E.

En Büyük Karadelik : Sosyal Güvenlik Açıkları ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları, Suna Oskay, Editör, Tsrşb Sigorta Ve İnceleme Yayınları, İstanbul, ss.121-183, 2007

2007

2007

Bireysel Emeklilik Sisteminin Muhtemel Sonuçları

YILMAZ B. E. , ŞEKER M. , SUSAM N. , Akgeyik T.

Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım : Bireysel Emeklilik Sistemi, Esfender Korkmaz, Editör, İto Yayınları, İstanbul, ss.201-225, 2007

2007

2007

Türk Sosyal Güvenlik Sistemi : Krizler ve Arayışlar

YILMAZ B. E.

Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım : Bireysel Emeklilik Sistemi, Esfender Korkmaz, Editör, İto Yayınları, İstanbul, ss.93-152, 2007

2003

2003

Bütçe Uygulamaları ve Vergileme

YILMAZ B. E.

İktisat'ın Dama Taşları, Ekoller-Kavramlar-İz Bırakanlar-III, x r., Editör, İfmc, İstanbul, ss.84-103, 2003

2001

2001

Kamu Maliyesi Açısından

YILMAZ B. E.

17 Ağustos Depremi’nin Kocaeli ve Sakarya İllerine Ekonomik ve Sosyal Etkileri Araştırması, x r., Editör, İfmc, İstanbul, ss.19-33, 2001

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Yayın Kurul Üyesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Sayıştay Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2019

Mayıs 2019

IPF-TR

Bildiri (Tam Metin)

Mayıs 2019

Mayıs 2019

ICOPEC

Bildiri (Tam Metin)

Şubat 2019

Şubat 2019

Sayıştay Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Sayıştay Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

ICOPEC

Bildiri (Tam Metin)

Nisan 2018

Nisan 2018

Sayıştay Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Sayıştay Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Sayıştay Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Sayıştay Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2016

Ağustos 2016

Sayıştay Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2016

Mart 2016

Sayıştay Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Kasım 2012

Kasım 2012

Sayıştay Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2010

Mayıs 2010

Bütçe Dünyası Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Haziran 2019

Haziran 2019

10. ICOPEC

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yılmaz B. E.
İstanbul, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

34. Uluslararası Maliye Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yılmaz B. E.
Antalya, Türkiye

Haziran 2018

Haziran 2018

9. ICOPEC

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yılmaz B. E.
İstanbul, Türkiye

Haziran 2017

Haziran 2017

8. ICOPEC

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Yılmaz B. E.
Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

10. International Conference on Political Economy

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

34. International Conference of Public Finance

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2018

2018

4. International Congress on Social and Economic Sciences

Katılımcı

Budapest-Macaristan

2017

2017

5.th RSEP-International Conference on Social Issues and Economic Studies

Katılımcı

Barcelona-İspanya

2017

2017

1. Uluslararası Finans, Ekonomi ve Ekonometri Sempozyumu

Katılımcı

Iruña-Türkiye

2017

2017

8. International Conference on Political Economy

Katılımcı

Beograd-Sırbistan Ve Karadağ

2017

2017

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

7th International Conference on Political Economy

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

2nd International Conference on New Trends in Econometrics and Finance

Katılımcı

Zagreb-Hırvatistan

2015

2015

World Conference on Technology, Innovation and Enterpreneurship

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

30. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2014

2014

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Katılımcı

Roma-İtalya

2013

2013

28. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2013

2013

The Future of Economic Policies of Europe, Otto Beisheim School of Management, Center For European Studies

Katılımcı

Valendar-Almanya

2012

2012

Küresel Kriz ve Avrupa Birliği Borç Krizi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

27. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2011

2011

26. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Urfa-Türkiye

2009

2009

24. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2008

2008

III. International Gender and Disasters Workshop

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2008

2008

23. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2007

2007

22. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2006

2006

21. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2005

2005

20. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Denizli-Türkiye

2004

2004

19. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2002

2002

17. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2001

2001

16. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2000

2000

15. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

1999

1999

14. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

1998

1998

13. Türkiye Maliye Sempozyumu

Katılımcı

Muğla-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Mart-2020

Mart 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Kırıkkale Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Kasım-2019

Kasım 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Mart-2019

Mart 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Mart-2019

Mart 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2019

Şubat 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - Marmara Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - Marmara Üniversitesi

Kasım-2018

Kasım 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Atama - Akdeniz Üniversitesi

Kasım-2018

Kasım 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Atama - Bülent Ecevit Üniversitesi

Kasım-2018

Kasım 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2018

Ekim 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma - Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Ekim-2018

Ekim 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma - Anadolu Üniversitesi

Eylül-2018

Eylül 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - Marmara Üniversitesi

Eylül-2018

Eylül 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma - Marmara Üniversitesi

Eylül-2018

Eylül 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik - ÜAK

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik - Kırıkkale Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - ÜAK

Haziran-2018

Haziran 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma - Marmara Üniversitesi

Nisan-2018

Nisan 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

Mart-2018

Mart 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Mart-2017

Mart 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2017

Ocak 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2016

Aralık 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2016

Aralık 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

Kasım-2016

Kasım 2016

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük Atama - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ekim-2016

Ekim 2016

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük Atama - Yalova Üniversitesi

Ağustos-2016

Ağustos 2016

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Atama - Akdeniz Üniversitesi

Ağustos-2016

Ağustos 2016

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - Marmara Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

Mart-2016

Mart 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

Eylül-2015

Eylül 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü - ÜAK

Eylül-2015

Eylül 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L. Tez Savunma - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2015

Temmuz 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

danışman - İstanbul Üniv.

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

danışman - İstanbul Üniv.

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Tez Savunma (Doktora)

üye - İstanbul Üniv.

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Tez Savunma (Doktora)

üye - İstanbul Üniv.

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçentliğe Atama - Pamukkale Üniv.

Nisan-2015

Nisan 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü - ÜAK

Nisan-2015

Nisan 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü - ÜAK

Nisan-2015

Nisan 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü - ÜAK

Nisan-2015

Nisan 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

üye - Marmara Üniv.

Nisan-2015

Nisan 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Mart-2015

Mart 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2015

Şubat 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

üye - İstanbul Üniv.

Ocak-2015

Ocak 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - İstanbul Üniv.

Aralık-2014

Aralık 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

danışman - İstanbul Üniv.

Ekim-2010

Ekim 2010

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

Ekim-2010

Ekim 2010

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

Ekim-2010

Ekim 2010

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

Ekim-2010

Ekim 2010

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

Ekim-2010

Ekim 2010

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

Ekim-2010

Ekim 2010

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

Ekim-2010

Ekim 2010

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2009

Şubat 2009

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Ocak-2009

Ocak 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Ağustos-2008

Ağustos 2008

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2008

Mayıs 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Mart-2008

Mart 2008

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

Aralık-2007

Aralık 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Kasım-2007

Kasım 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

Kasım-2007

Kasım 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi