Prof.Binhan Elif YILMAZ


Faculty of Economics, Department of Public Finance

Department of Theory of Public Finance


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Public Finance, Theory of Public Finance, Budgeting and Fiscal Planning, Financial Economics


Names in Publications: B. Elif Yılmaz, Binhan E. Yılmaz, Yilmaz, B. E.

Metrics

Publication

80

Project

9

Thesis Advisory

27

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

Binhan Elif Yilmaz is a Professor at the Faculty of Economics, Istanbul University in Turkey. Professor Yilmaz received her Msc degree on Theory of Public Finance from Istanbul University Social Sciences Institute at 1994 and received her Phd degree on Public Finance at 2001, from the same institute. She became a research assistant at 1997 in Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Public Finance. Professor Yilmaz, received the title of Associate Professor in Public Finance at 2008 and became a professor at 2014. The areas which are she is interested in and tutoring are Public Debts, Public Finance, Political Economy and Fiscal Sociology. Professor Yilmaz has more than 70 academic works, 20 of which are books and book chapters, and they have presented papers in national and international congresses, and she has been working as an executive and researcher in projects supported by TUBITAK and BAP.

Education Information

1994 - 2001

1994 - 2001

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Maliye Anabilim Dalı, Turkey

1992 - 1994

1992 - 1994

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Maliye Anabilim Dalı, Turkey

1988 - 1992

1988 - 1992

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Public Finance, Turkey

Dissertations

2001

2001

Doctorate

VERGİLEMEDE ÇATIŞAN AMAÇLAR : OPTİMAL GELİR VERGİLEMESİ SORUNSALI

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Maliye Anabilim Dalı

1994

1994

Postgraduate

SERVETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Maliye Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2015

2015

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

Hukuk Fakültesi

2014

2014

Etkili Sunum Teknikleri

Education Management and Planning

AUZEF

2014

2014

Hedef Kitle Odaklı İçerik Editörlüğü

Education Management and Planning

AUZEF

2014

2014

Soru Hazırlama Teknikleri ve Katılım

Education Management and Planning

AUZEF

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Public Finance

Theory of Public Finance

Budgeting and Fiscal Planning

Financial Economics

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Public Finance

2008 - 2014

2008 - 2014

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Public Finance

2003 - 2008

2003 - 2008

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Public Finance

1997 - 2003

1997 - 2003

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Public Finance

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Public Finance

2004 - Continues

2004 - Continues

Board Member

İstanbul Üniversitesi, Maliye Araştırma Merkezi

2013 - 2017

2013 - 2017

Rectorate Commissioner

İstanbul Üniversitesi, Etik Kurul, Sosyal Bilimler

2011 - 2016

2011 - 2016

Deputy Head of Department

İstanbul Üniversitesi, Maliye Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Turkish Tax System

Postgraduate

Postgraduate

Kamu Borç Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi

Postgraduate

Postgraduate

Kamu Maliyesi

Undergraduate

Undergraduate

Maliye Teorisine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi

Doctorate

Doctorate

AB Vergi Sistemi

Undergraduate

Undergraduate

Devlet Borçları

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Maliye Politikası

Doctorate

Doctorate

Uluslararası Borç Krizleri

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Güvenlik Ekonomisi

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Alan Dersi

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

Mali Anayasa: Dünya Uygulamaları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

Yılmaz B. E. (Consultant)

B.Sezgin(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Vergi Hukukunda Tebliğ

Yılmaz B. E. (Consultant)

C.Kansu(Student)

2019

2019

Postgraduate

Türkiye'de Yaşanan Küresel Krizler ve Alınan Tedbirler

Yılmaz B. E. (Consultant)

C.Cem(Student)

2019

2019

Postgraduate

Otomatik Stabilizatörler ve Türk Vergi Sistemi

Yılmaz B. E. (Consultant)

İ.Kuriş(Student)

2018

2018

Doctorate

Bağımsız Devletler Topluluğunda Özelleştirme Politikaları

Yılmaz B. E. (Consultant)

A.Yakiyanova(Student)

2017

2017

Doctorate

Türk Ticaret Kanununda Tasfiye

Yılmaz B. E. (Consultant)

O.Eşgin(Student)

2017

2017

Doctorate

Türkiye'de Konut Üretim Politikaları

Yılmaz B. E. (Consultant)

A.Bektaş(Student)

2016

2016

Postgraduate

İthalatta KKDF Uygulaması

Yılmaz B. E. (Consultant)

C.Çelik(Student)

2014

2014

Postgraduate

Vergi Cezalarının Caydırıcılığı

Yılmaz B. E. (Consultant)

M.Korkmaz(Student)

2009

2009

Postgraduate

Türkiye ve Azerbaycan'da Bütçe Süreci

Yılmaz B. E. (Consultant)

M.Dadashov(Student)

2008

2008

Postgraduate

Bütçe Açıkları Ve Finansman Yöntemleri

Yılmaz B. E. (Consultant)

F.Mammadov(Student)

2007

2007

Postgraduate

Türk Vergi Sisteminde Katma Değer Vergisi

Yılmaz B. E. (Consultant)

M.Armutlu(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2011

2011

OECD Ülkelerinde Özel Tasarruflar: Bir Bakış (1999-2007)

YILMAZ B. E. , Yaraşır S.

Maliye Dergisi, no.160, pp.139-153, 2011 (SCI-Expanded)

2005

2005

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesine Geçiş Bağlamında Kamu Dinamikleri Baskısı

YILMAZ B. E.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.32, pp.81-109, 2005 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Domestic Original Sin in Public Debt Management:The Case of Turkey (1996-2016)

YILMAZ B. E.

AKDENİZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.38, pp.15-25, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Gelir Vergisinde Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

YILMAZ B. E.

Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi, no.344, pp.1-11, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Küresel Kriz, Avrupa'ya Etkileri ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Değerlendirme

YILMAZ B. E.

ASOMEDYA, no.2, pp.50-55, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Gelişmekte Olan Ülkelerde İç Borçlanma Dinamikleri: Panel Veri Analizi

YILMAZ B. E. , Cural M.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, vol.55, pp.20-35, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2013

2013

Reflections of Global Economic Crisis on the Countries of PIIGS and Turkey's Macroeconomic Variables

YILMAZ B. E.

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.24, pp.229-252, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2012

2012

Bir Küresel Kamusal Mal Olarak Sağlık ve Finansmanında Resmi Kalkınma Yardımlarının Rolü

YILMAZ B. E. , Yaraşır S.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, vol.55, pp.1-33, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Vergi Algısı ve Eğitim İlişkisi

YILMAZ B. E.

Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü ve Çalışma Ek. End. İlişk. Bölümü Prof.Dr. Aytaç Eker ve Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eker’e Armağan, no.1, pp.231-253, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

2009 Yılında Motorlu Araçlar ve Akaryakıt Üzerindeki Vergilere Yönelik Değişiklikler, Etkileri ve Öneriler

YILMAZ B. E.

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, pp.122-125, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Barış ve Güvenlik: Küresel Kamu Olarak Sunumu ve Finansman Mekanizmaları

YILMAZ B. E.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.10, pp.137-158, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Görüş: Sistem Kriz Potansiyeliyle Büyüyor

YILMAZ B. E.

İKTİSAT DERGİSİ, no.501, pp.67-90, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

OECD Ülkelerinde Yoksulluk: 1980 Sonrası Gelişiminin Analizi

YILMAZ B. E. , Cural M.

Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, no.7, pp.67-90, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2009

2009

Yolsuzluk Araştırmaları Üzerine Kültür Eksenli Notlar

YILMAZ B. E.

Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, no.7, pp.49-66, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2009

2009

Türkiye ve OECD Ülkelerinde Tasarruf-Yatırım Açığı ve Dış Kaynak İhtiyacı

YILMAZ B. E. , Yaraşır S.

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.27, pp.99-128, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Sorunlar ve Bir Alan Araştırması

Şeker M., Yılmaz B. E.

Sigorta Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.1-20, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Sosyal Güvenlik Sistemindeki Değişimin Emeklilik Sistemi ve Yaşlılık Aylığı Üzerine Etkileri

Yılmaz B. E. , Susam N.

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, no.214, pp.82-100, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Sosyal Yardım Sisteminde Reform, Yoksulluğu Azaltabilecek Mi?

YILMAZ B. E.

İKTİSAT DERGİSİ, no.478, pp.75-85, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2005

2005

Kamu Borç Yönetiminde Piyasa Yapıcılığı Sistemi

YILMAZ B. E.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, vol.47, pp.58-85, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Inflation Targeting And The Impact Of Public Dynamics On The Adaptation Of Inflation Targeting In Turkey

YILMAZ B. E.

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, no.32, pp.81-109, 2005 (ESCI) identifier

2004

2004

Türkiye’nin 1980-2001 Dönemi İç Borç Gelişiminin Değerlendirilmesi

YILMAZ B. E.

İKTİSAT DERGİSİ, no.455, pp.74-83, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

Osmanlı İmparatorluğu’nu Dış Borçlanmaya İten Nedenler ve İlk Dış Borç

YILMAZ B. E.

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.186-198, 2002 (Scopus)

2000

2000

2000 Yılı Bütçesi : Durum Eleştiri ve Beklentiler

YILMAZ B. E. , ÇAK M.

Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, no.142, pp.103-115, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

1998

1998

Türk Vergi Sisteminin Vergi Yükü ve Vergi Esnekliği Açısından Değerlendirilmesi

YILMAZ B. E.

İKTİSAT DERGİSİ, no.385, pp.28-33, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

The Evaluation of Intensive Municipal Economic Enterprises in Local Governments from The Point of View of Public Benefit

Çak M., Yılmaz B. E. , Oğhan V.

34th International Public Finance Conference / Turkey, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.143-150 Creative Commons License

2019

2019

Public Debt Targeting and Fiscal Rule Practices Relating to Public Debt for Turkey

Yılmaz B. E. , Ataer S.

34. International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.1, no.1, pp.12-17 Creative Commons License

2018

2018

Financing Problem of Social Security System in Turkey

YILMAZ B. E.

3. ICSES International Congress of Social Sciences, Budapeşte, Hungary, 26 November 2018 - 30 January 2019, pp.107-119

2017

2017

Özel Tüketim Vergisi Düzenlemelerinin Türk Otomotiv Sektörüne Etkileri

YILMAZ B. E. , Ataer S.

I. International Symposium on Economics, Finance, Econometrics, İstanbul, Turkey, 20 - 22 September 2017, vol.1, no.1, pp.28-29

2017

2017

Scientific Ethics

YILMAZ B. E.

The 8.th International Conference on Political Economy, Belgrad, Serbia And Montenegro, 28 - 30 June 2017, pp.75

2017

2017

Makroekonomik Performans ve Kurumsal İktisadi Belirleyiciler

YILMAZ B. E. , Ataer S.

The 8.th International Conference on Political Economy, Belgrad, Serbia And Montenegro, 28 - 30 June 2017, pp.207 Sustainable Development

2017

2017

Public Debt Management and Borrowing Strategies: Comparison of Turkey and Selected EU Countries’ Applications

YILMAZ B. E. , Ataer S.

32. International Public Finance Conference / TR, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017, pp.14-17

2016

2016

The TROIKA and Financial Assistance in The European Debt Crisis: The Case of Greece

YILMAZ B. E.

7th International Conference on Political Economy, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, vol.1, no.2, pp.120-121

2016

2016

The Sustainability of Budget Deficits in the European Union Countries

Tunalı Ç. B. , Yılmaz B. E.

2nd International Conference on New Trends in Econometrics and Finance, All in One Conferences (AIOC'16), Zagreb, Croatia, 19 - 22 April 2016, pp.46-55

2014

2014

The Relationship Between Perception of Tax and Education Level : Findings of a Field Survey Directed to Students of Istanbul University

YILMAZ B. E. , Ataer S.

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, Italy, 6 - 08 February 2014, no.1, pp.209

2013

2013

Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Karşısında Vergi Mahremiyeti Zırhı

YILMAZ B. E. , Erdoğdu M., User İ.

13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 December 2013, no.1, pp.1

2011

2011

Vergiye Gönüllü Uyum

YILMAZ B. E.

Türkiye’de Mali Sistem ve Mükellef (III), İstanbul, Turkey, 30 April 2011, no.1, pp.36-39

2008

2008

Marmara Depreminin Etkileri

YILMAZ B. E.

Gender & Disasters, III. International Workshop, Kocaeli, Turkey, 10 - 11 October 2008, pp.1

2008

2008

Uluslararası Vergi Rekabetinin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz

YILMAZ B. E. , ÇAK M., ŞEKER M.

XXIII. Türkiye Maliye Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü, Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2008, no.1, pp.71-104

2006

2006

Maliye Teorisinin Çıkmazı: Küresel Kamusal Mallar

YILMAZ B. E. , SUSAM N.

XXI. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 12 May 2006, no.1, pp.12-45

2001

2001

Türkiye’de Kamu Harcamalarının GSMH İçindeki Payının Analizi ve Ülkelerarası Karşılaştırma

YILMAZ B. E. , SUSAM N.

XVI. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 24 May 2001, no.2, pp.134-157

Books & Book Chapters

2021

2021

Turkish Tax System

Yılmaz B. E. , Batı M.

Der Yayınları, İstanbul, 2021

2021

2021

Public Debt and Debt Stalemate in Turkey

Yılmaz B. E.

Der Yayınları, İstanbul, 2021

2020

2020

Public Finance

Yılmaz B. E.

Der Yayınları, İstanbul, 2020

2020

2020

Public Debt in Covid-19 Pandemic Crisis in Europe and the Toxic Legacy of the European Debt Crisis

Yılmaz B. E.

in: The Covid-19 Pandemic Global Risks And Uncertainties, Nazan Susam, Editor, IU Press, Bloomington (IN), USA , İstanbul, pp.115-138, 2020 Sustainable Development

2020

2020

Covid-19 Sürecinde Mali Düzenlemeler

Yılmaz B. E.

in: Sorularla Covid-19 Pandemisi Sosyal, Siyasi, Ekonomik ve Mali Boyutları, ., Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.151-175, 2020 Sustainable Development

2019

2019

The Universal Basic Income: An Alternative to Public Social Welfare Expenditures

Yılmaz B. E.

in: Globalization, Poverty, Inequality, & Sustainability, S. Mavroudeas,S. Akar,J. Dobreva, Editor, IJOPEC, London, pp.113-125, 2019 Sustainable Development

2018

2018

Economic and Social Grounds of Public Subsidies in the Market Failures: An Example of a Museum as a Merit Goods in Turkey

Yılmaz B. E.

in: Public Sector Economics and Development, M. Erdogdu, M. Zouboulakis, S. Akar, B. İçke, Editor, Ijopec, London, pp.103-113, 2018

2017

2017

Crowding-Out Effect in the European Union and Candidate Country Turkey

Yılmaz B. E. , Yerdelen Tatoğlu F., Ataer S.

in: Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Mehdi Khosrow-Pour, Editor, Igı Global, Washington, pp.186-196, 2017 Creative Commons License

2017

2017

Crowding-Out Effect in the European Union and Candidate Country Turkey

YILMAZ B. E. , YERDELEN TATOĞLU F., ATAER S.

in: Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Mehdi Khosrow-Pour, Editor, Igı Global, Abd, pp.186-196, 2017

2017

2017

The Built-In Flexibility of Income and Consumption Taxes in OECD Countries

Yılmaz B. E. , Ataer S.

in: Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Khosrow-Pour, M., Editor, IGI Global Publications, Washington, pp.132-170, 2017 Creative Commons License

2016

2016

Political Economy of Tax Evasion and Tax Loss in the Real Estate Sector

YILMAZ B. E. , Erdoğdu M. M. , Aydın M., User İ.

in: Handbook of Research on Public Finance in Europe and the MENA Region, Erdoğdu, M. and Christiansen, B. , Editor, Igı Global Publications, Washington D.C., pp.268-298, 2016 Creative Commons License

2015

2015

The Analysis of 2008 Global Crisis in Terms of the Sustainability of Public Debt Stock and Budget Deficits of PIIGS Countries Panel Data Analysis

Yılmaz B. E. , Yerdelen Tatoğlu F., Ataer S.

in: Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Copur Z., Editor, IGI Global Publications, Washington, pp.329-336, 2015 Creative Commons License

2012

2012

GT ve Kamu Borçlanması Üzerine

YILMAZ B. E.

in: Keynes’in Genel Teorisi Üzerine, Akalın, U.S., İncekara, A. ve İncekara, G., Editor, Kalkedon, İstanbul, pp.1-20, 2012

2012

2012

Devlet Borçlanma Araçlarının İkincil Piyasaları

YILMAZ B. E.

in: Devlet Borçları, Fazıl Tekin ve Şebnem Tosunoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.20-30, 2012

2007

2007

Diğer Uluslararası Mal ve Hizmetler

Susam N., Yılmaz B. E.

in: Uluslararası Mali İlişkiler, Ayşegül Mutlu,Nurettin Bilici,Eser Karakaş,Heyet, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.105-132, 2007

2007

2007

Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansman Problemi ve Sonuçları

YILMAZ B. E. , Akgeyik T., ŞEKER M.

in: En Büyük Karadelik : Sosyal Güvenlik Açıkları ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları, Suna Oskay, Editor, Trsşb Sigorta Ve İnceleme Yayınları, İstanbul, pp.29-120, 2007 Sustainable Development

2007

2007

Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapılanma : Sosyal Güvenlik Reformu

YILMAZ B. E.

in: En Büyük Karadelik : Sosyal Güvenlik Açıkları ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları, Suna Oskay, Editor, Tsrşb Sigorta Ve İnceleme Yayınları, İstanbul, pp.121-183, 2007 Sustainable Development

2007

2007

Sosyal Güvenlik Reformunun Ekonomik Yansımaları

YILMAZ B. E. , ŞEKER M.

in: En Büyük Karadelik : Sosyal Güvenlik Açıkları ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları, Suna Oskay, Editor, Tsrşb Sigorta Ve İnceleme Yayınları, İstanbul, pp.221-259, 2007 Sustainable Development

2007

2007

Türk Sosyal Güvenlik Sistemi : Krizler ve Arayışlar

YILMAZ B. E.

in: Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım : Bireysel Emeklilik Sistemi, Esfender Korkmaz, Editor, İto Yayınları, İstanbul, pp.93-152, 2007

2007

2007

Bireysel Emeklilik Sisteminin Muhtemel Sonuçları

YILMAZ B. E. , ŞEKER M., SUSAM N., Akgeyik T.

in: Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım : Bireysel Emeklilik Sistemi, Esfender Korkmaz, Editor, İto Yayınları, İstanbul, pp.201-225, 2007

2003

2003

Bütçe Uygulamaları ve Vergileme

YILMAZ B. E.

in: İktisat'ın Dama Taşları, Ekoller-Kavramlar-İz Bırakanlar-III, x r., Editor, İfmc, İstanbul, pp.84-103, 2003

2001

2001

Kamu Maliyesi Açısından

YILMAZ B. E.

in: 17 Ağustos Depremi’nin Kocaeli ve Sakarya İllerine Ekonomik ve Sosyal Etkileri Araştırması, x r., Editor, İfmc, İstanbul, pp.19-33, 2001

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2014 - Continues

2014 - Continues

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Advisory Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Publication Committee Member

2011 - Continues

2011 - Continues

Sayıştay Dergisi

Advisory Committee Member

Scientific Refereeing

May 2019

May 2019

IPF-TR

Conference Paper (Full Text)

May 2019

May 2019

ICOPEC

Conference Paper (Full Text)

February 2019

February 2019

Sayıştay Dergisi

Other Indexed Journal

July 2018

July 2018

Sayıştay Dergisi

Other Indexed Journal

May 2018

May 2018

ICOPEC

Conference Paper (Full Text)

April 2018

April 2018

Sayıştay Dergisi

Other Indexed Journal

January 2018

January 2018

Sayıştay Dergisi

Other Indexed Journal

November 2017

November 2017

Sayıştay Dergisi

Other Indexed Journal

June 2017

June 2017

Sayıştay Dergisi

Other Indexed Journal

August 2016

August 2016

Sayıştay Dergisi

Other Indexed Journal

March 2016

March 2016

Sayıştay Dergisi

Other Indexed Journal

April 2015

April 2015

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

National Scientific Refreed Journal

May 2013

May 2013

Project Supported by Higher Education Institutions

November 2012

November 2012

Sayıştay Dergisi

Other Indexed Journal

May 2010

May 2010

Bütçe Dünyası Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Haziran 2019

Haziran 2019

10. ICOPEC

Scientific Congress

Yılmaz B. E.
İstanbul, Turkey

Nisan 2019

Nisan 2019

34. International Public Finance Symposium

Scientific Congress

Yılmaz B. E. , TAŞKIN Y.
Antalya, Turkey

Haziran 2018

Haziran 2018

9. ICOPEC

Scientific Congress

Yılmaz B. E.
İstanbul, Turkey

Haziran 2017

Haziran 2017

8. ICOPEC

Scientific Congress

Yılmaz B. E.
Belgrade, Serbia And Montenegro


Congress and Symposium Activities

01 June 2019 - 01 June 2019

01 June 2019 - 01 June 2019

10. International Conference on Political Economy

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

34. International Conference of Public Finance

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

4. International Congress on Social and Economic Sciences

Attendee

Budapest-Hungary

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

5.th RSEP-International Conference on Social Issues and Economic Studies

Attendee

Barcelona-Spain

01 September 2017 - 01 September 2017

01 September 2017 - 01 September 2017

1. Uluslararası Finans, Ekonomi ve Ekonometri Sempozyumu

Attendee

Iruña-Turkey

01 June 2017 - 01 June 2017

01 June 2017 - 01 June 2017

8. International Conference on Political Economy

Attendee

Beograd-Serbia And Montenegro

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 June 2016 - 01 June 2016

01 June 2016 - 01 June 2016

7th International Conference on Political Economy

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

2nd International Conference on New Trends in Econometrics and Finance

Attendee

Zagreb-Croatia

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

30. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

World Conference on Technology, Innovation and Enterpreneurship

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2014 - 01 February 2014

01 February 2014 - 01 February 2014

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Attendee

Roma-Italy

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

The Future of Economic Policies of Europe, Otto Beisheim School of Management, Center For European Studies

Attendee

Valendar-Germany

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

28. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2012 - 01 November 2012

01 November 2012 - 01 November 2012

Küresel Kriz ve Avrupa Birliği Borç Krizi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

27. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

26. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Urfa-Turkey

01 May 2009 - 01 May 2009

01 May 2009 - 01 May 2009

24. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2008 - 01 October 2008

01 October 2008 - 01 October 2008

III. International Gender and Disasters Workshop

Attendee

Kocaeli-Turkey

01 May 2008 - 01 May 2008

01 May 2008 - 01 May 2008

23. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2007 - 01 May 2007

01 May 2007 - 01 May 2007

22. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2006 - 01 May 2006

01 May 2006 - 01 May 2006

21. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2005 - 01 May 2005

01 May 2005 - 01 May 2005

20. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Denizli-Turkey

01 May 2004 - 01 May 2004

01 May 2004 - 01 May 2004

19. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2002 - 01 May 2002

01 May 2002 - 01 May 2002

17. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2001 - 01 May 2001

01 May 2001 - 01 May 2001

16. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2000 - 01 May 2000

01 May 2000 - 01 May 2000

15. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 1999 - 01 May 1999

01 May 1999 - 01 May 1999

14. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 1998 - 01 May 1998

01 May 1998 - 01 May 1998

13. Türkiye Maliye Sempozyumu

Attendee

Muğla-Turkey

Jury Memberships

March-2020

March 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Kırıkkale Üniversitesi

December-2019

December 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

December-2019

December 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

November-2019

November 2019

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

August-2019

August 2019

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

July-2019

July 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

March-2019

March 2019

Post Graduate

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

March-2019

March 2019

Doctorate

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

February-2019

February 2019

Post Graduate

Tez Savunma - Marmara Üniversitesi

January-2019

January 2019

Post Graduate

Tez Savunma - Marmara Üniversitesi

January-2019

January 2019

Post Graduate

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

November-2018

November 2018

Post Graduate

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

November-2018

November 2018

Associate Professor Exam

Doçentlik Atama - Bülent Ecevit Üniversitesi

November-2018

November 2018

Associate Professor Exam

Doçentlik Atama - Akdeniz Üniversitesi

October-2018

October 2018

Doctorate

Tez Savunma - Eskişehir Anadolu Üniversitesi

October-2018

October 2018

Doctorate

Tez Savunma - Anadolu Üniversitesi

September-2018

September 2018

Doctorate

Tez Savunma - Marmara Üniversitesi

September-2018

September 2018

Post Graduate

Tez Savunma - Marmara Üniversitesi

September-2018

September 2018

Associate Professor Exam

Doçentlik - ÜAK

July-2018

July 2018

Doctorate

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

July-2018

July 2018

Post Graduate

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

June-2018

June 2018

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı - ÜAK

June-2018

June 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

June-2018

June 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

June-2018

June 2018

Associate Professor Exam

Doçentlik - Kırıkkale Üniversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

June-2018

June 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

May-2018

May 2018

Post Graduate

Tez Savunması - İstanbul Üniversitesi

May-2018

May 2018

Doctorate

Tez Savunma - Marmara Üniversitesi

April-2018

April 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

March-2018

March 2018

Post Graduate

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

February-2018

February 2018

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

December-2017

December 2017

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

May-2017

May 2017

Doctorate

Doktora Tez Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

March-2017

March 2017

Post Graduate

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

January-2017

January 2017

Post Graduate

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

December-2016

December 2016

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

December-2016

December 2016

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

November-2016

November 2016

Appointment Academic Staff

Profesörlük Atama - Karadeniz Teknik Üniversitesi

October-2016

October 2016

Appointment Academic Staff

Profesörlük Atama - Yalova Üniversitesi

August-2016

August 2016

Doctorate

Doktora Tez Savunma - Marmara Üniversitesi

August-2016

August 2016

Appointment Academic Staff

Doçentlik Atama - Akdeniz Üniversitesi

June-2016

June 2016

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

June-2016

June 2016

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

March-2016

March 2016

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

December-2015

December 2015

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

December-2015

December 2015

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

September-2015

September 2015

Post Graduate

Y.L. Tez Savunma - Marmara Üniversitesi

September-2015

September 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü - ÜAK

July-2015

July 2015

Post Graduate

Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

June-2015

June 2015

Doctoral Examination

danışman - İstanbul Üniv.

June-2015

June 2015

Doctoral Examination

danışman - İstanbul Üniv.

May-2015

May 2015

Doctorate

üye - İstanbul Üniv.

May-2015

May 2015

Appointment Academic Staff

Yardımcı Doçentliğe Atama - Pamukkale Üniv.

May-2015

May 2015

Doctorate

üye - İstanbul Üniv.

April-2015

April 2015

Doctoral Examination

üye - Marmara Üniv.

April-2015

April 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü - ÜAK

April-2015

April 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü - ÜAK

April-2015

April 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü - ÜAK

April-2015

April 2015

Post Graduate

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

March-2015

March 2015

Post Graduate

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

February-2015

February 2015

Post Graduate

üye - İstanbul Üniv.

January-2015

January 2015

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği - İstanbul Üniv.

December-2014

December 2014

Doctoral Examination

danışman - İstanbul Üniv.

October-2010

October 2010

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

October-2010

October 2010

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

October-2010

October 2010

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

October-2010

October 2010

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

October-2010

October 2010

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

October-2010

October 2010

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

October-2010

October 2010

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

June-2009

June 2009

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - İstanbul Üniversitesi

February-2009

February 2009

Doctorate

Doktora Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

January-2009

January 2009

Post Graduate

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

August-2008

August 2008

Doctorate

Doktora Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

June-2008

June 2008

Post Graduate

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

May-2008

May 2008

Post Graduate

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

March-2008

March 2008

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - Marmara Üniversitesi

December-2007

December 2007

Post Graduate

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

November-2007

November 2007

Post Graduate

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

November-2007

November 2007

Post Graduate

Y.L. Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi