Publications & Works

Articles Published in Other Journals

GRİ İLİŞKİSEL TEMELLİ TOPSIS YÖNTEMİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ VE TEDARİKÇİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.767-788, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Havayolu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi Ölçümü

Journal of Transportation and Logistic, vol.1, pp.83-98, 2016 (National Refreed University Journal)

Analytic Hierarchy Process in Third-Party Logistics Provider Selection Criteria Evaluation: A Case Study in IT Distributor Company

International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering, vol.6, no.3, pp.1-6, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Measurement of Service Quality in Banking Industry: A Case Study from Turkey

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.43, no.2, pp.205-217, 2014 (International Refereed University Journal)

Karışık Modelli Montaj Hatlarının Genetik Algoritma Kullanılarak Dengelenmesi

Yönetim Dergisi, vol.17, no.53, pp.52-63, 2006 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Service Quality Analysis with Using a Fuzzy AHP Methodology: A case study in Veterinary Hospital in Turkey

IEOM Detroit 2016 - Industrial Engineering and Operations Management-International Conference, Detroit, United States Of America, 23 - 25 September 2016, pp.411-419

Comparison of Lean, Agile and Leagile Supply Using Analytic Hierarchy Process

VI. International Logistics & Supply Chain Congress, Turkey, 1 - 04 November 2008, pp.267-273

“Scheduling Identical Parallel Machine: An Ant Colony Optimization Approach”

6th INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESS, Turkey, 1 - 04 November 2008, pp.209-214

Bursiyerlerin Genetik Algoritma Tekniği Yardımı Ile Seçimi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 July 2008, pp.1-5

Paralel Makineli Bir Üretim Sisteminin Karınca Koloni Optimizasyonu ile Çizelgelenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2008, pp.54

Bursiyerlerin Genetik Algoritma Tekniği Yardımı ile Seçimi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2008, pp.1-5 Creative Commons License

Bursiyerlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP) Yardımı ile Seçimi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM), İzmir, Turkey, 1 - 04 July 2007, pp.6

Montaj Hattı Dengelemede Genetik Algoritma Operatörlerinin Etkinliklerinin Araştırılması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 July 2006, pp.390-393

Identifying Consumer Preferences for Retailer Selection Using Analytic Hierarchy Process

35th International Conference on COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, 19-22 June 2005, Turkey, 1 - 04 June 2005, pp.649-654

Books & Book Chapters

Kalite Fonksiyon Göçerimi

in: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ -Örgütsel Mükemmellik İçin- Toplam Kaliteye Giriş, Özlem İpekligil Doğan, Mert Topoyan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.296-311, 2016

Proje Yönetimi, Üretim Planlama ve Çizelgeleme

in: Operations Management processes and supply chains, Semra Birgün, Editor, Nobel Yayın, Ankara, pp.52-540, 2013