Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2013 İmplant cerrahisinde uygulanabilirlik: güncel kanıtlarla yine yeniden’ ITI Kongresi Türkiye

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Geistlich Mucograft’ Hands on kursu.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği (AÇBİD). Çene ve Yüz Deformitelerinde Güncel Tedaviler Sempozyumu.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Türk Oral İmplantoloji Derneği XXIV. Uluslararası Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Turkish Society of Oral Implantology XXIIth International Scientific Congress.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 MIS Educational Seminar

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 IXth International Sceintific Joint Symposium of the Turkish Society of Oral İmplantology Austrian Society of Implantology Azerbaıjan Society of Oral Implantologists German Association of Dental Implantology

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Implant Direct Sybron International Continuing Education Certificate.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Türk Oral İmplantoloji Derneği XXIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 ITI Turkish Section, ITI Antalya 2011 Bilimsel Toplantısı.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Europian Association for Osseointegration.

  Katılımcı

  Yunanistan

 • 2011 VIIIth International Sceintific Symposium of the Turkish Society of Oral İmplantology Austrian Society of Implantology Azerbaıjan Society of Oral Implantologists German Association of Dental Implantology.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 BioHorizons International Symposium Series.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 VIIth International Scientefic Symposium & Joint Meeting. Turkish Society of Oral Implantology Austrian Society of Implantology Azerbaıjan Society of Oral Implantologists.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Türk Oral İmplantoloji Derneği XXI. Uluslararası Bilimsel Kongresi.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 Europian Association for Osseointegratin 18th Annual Scientific Meeting.

  Katılımcı

  Monako

 • 2009 VIth International Scientefic Symposium & Joint Meeting of Turkish Society of Oral Implantology Austrian Society of Oral Implantology.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 IIIrd International Caspian Conference of Oral Implantologists. Apply of different implants and methods in atrophy problems.

  Katılımcı

  Azerbaycan

 • 2009 Osseointegrasyon Derneği 7.Osseointegrasyon Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 Türk Oral İmplantoloji Derneği XX. Uluslararası Bilimsel Kongresi. ‘İmplantolojide estetik ve fonksiyonel yaklaışmlar’.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 Europian Association for Osseointegratin 17th Annual Scientific Meeting.

  Katılımcı

  Polonya

 • 2008 XIXth International Sceintific Congress of the Turkish Society of Oral Implantology Austrian Society of Oral Implantology Joint Meeting.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 IV. ITI Türk Kongresi. Oral implantoloji pratiğinde gerçekler.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 İstanbul Valiliği İl sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Temel yaşam desteği hizmet içi eğitim programı.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 Turkish Society of Oral Implantology IVth International Symposium.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Europian Association for Osseointegration. 16th Annual Scientific Meeting.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Customized education program (Astra Tech Dental)

  Katılımcı

  İsveç

 • 2007 XVIIIth International Sceintific Congress of the Turkish Society of Oral Implantology Austrian Society of Oral Surgery and Implantology Joint Meeting.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 5th International Quintessence Symposium.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Esthetic day in Nobel way.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 Orthodontic mini implant-course ‘Anchor Plus’: absolute anchorage.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Biolok-Türkiye 1. Oral İmplantoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 The Straumann Dental Implant System Course

  Katılımcı

  İsviçre

 • 2006 XVIIth International Congress of Turkish Society of Oral Implantology & Austrian Oral surgery and Oral Implantology Society Joint Meeting.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 ITI Türk Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 Türk Oral İmplantoloji Derneği III. Uluslar Arası Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Dentsply Friadent Türkiye Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 IIIrd International Quintessence Symposium.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 Dentsply Friadent Türkiye Sempozyumu.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 XVth Scientific Meeting of the Turkish Society of Oral Implantology.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 ITI Türk Kongresi.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 XIV. Türk Oral İmplantoloji Derneği Kongresi.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 1st International Congress of Quintessenz Istanbul

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2003 Micro Implant Anchorage Orthodontics Course.

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2001 İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulübü 9. Bilimsel Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2000 İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulübü 8. Bilimsel Toplantısı.

  Katılımcı

  Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 43

h-indeksi (WOS): 4