Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2014 Tıpta Uzmanlık

    Adipoz kaynaklı kök hücrelerin tavşan kulağında üretilen hipertrofik skar modeline uygulanması sonucu oluşan histopatolojik, molekuler ve biyokimyasal etkilerin araştırılması / Histopathologic and molecular effects of adipose derived stem cells on rabbit ear hypertrophic scar model

    Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı