Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Redifining the First World War within the context of Clausewitz's "Absolute War" Dystopia

PERCEPTİONS: JOURNAL OF INTERNATİONAL AFFAİRS, vol.20, pp.7-22, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bandwagoning vs Chain Ganging: the Failure of Great Power Diplomacy in the Balkans before the First World War

International Journal of Turcologia, vol.9, no.17, pp.7-37, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

1908 Bosna Hersek Krizi

İKTİSAT DERGİSİ, no.502, pp.35-45, 2009 (Other Refereed National Journals)

Romanian in World War II Through the Eyes of a Young Romanian Turk

International Journal of Turcologia, vol.1, no.2, pp.63-82, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Romania in World war II Through the Eyes of a Young Romanian Turk

International Journal of Turchologia, vol.2, pp.63-81, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

İngiltere’nin Kaçırdığı Fırsat:18 Mart 1915

Bilgi ve Bellek, vol.1, no.1, pp.23-39, 2004 (Other Refereed National Journals)

1909-1914 Yunanistan ile Osmanlı İmparatorluğu Arasındaki Donanma Yarışı

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.1, pp.120-127, 2002 (National Refreed University Journal)

1905 Rus-Japon Savaşı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yıllığı (Esat Çam’a Armağan), no.3, pp.421-434, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Solun Geçirdiği Felcin Ardından (Anthony Giddens'ın makalesinin çevirisi)

İKTİSAT DERGİSİ, pp.27-30, 1999 (Other Refereed National Journals)

19. Yüzyılda Japonya’nın Modernleşme Hareketi: Meiji Restorasyonu

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yıllığı, no.2, pp.131-140, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Eski Yugoslavya’nın Dağılmasının Ardından Ortaya Çıkan Yeni Cumhuriyetlerin Bugünkü Siyasal, Askeri ve Ekonomik Durumlarına Genel Bir Bakış

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yıllığı, no.1, pp.81-93, 1997 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Avrupa Ahengi'nden Terör ile Mücadeleye Özgürlük ve Güvenlik Paradoksu Karşısında Ulus-Devlet

Istanbul Security Conference- Change in State Nature: Borders of Security, İstanbul, Turkey, 03 November 2016 Sustainable Development

İngiltere ile Almanya Arasındaki Donanma Rekabeti ve Büyük Güç Olma Paradoksu..

100. Yılında. 1. Dünya Savaşı ve Mirası, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 November 2014, vol.1, pp.27-43

Birinci Dünya Savaşı'nın Clausewitz'in "Mutlak Savaş" Distopyası Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç- The Great War and the Ottoman Empire:Origins-Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 16 October 2014, pp.1

The Failure of a Checks and Balances System in Balkans: Another Cause of the First World War?

ISA 55th AnnualConvention:  Spaces and Places: Geopolitics in an Era of Globalization, Toronto, Canada, 26 - 29 March 2014, pp.1-18 Sustainable Development

The Transformation of The Actor Problem Within The Scope Of the Evolution of the International System

World Crisis, Revolution or Evolution in the International Community, Third GlobalInternational Studies Conference, Portugal, 1 - 04 August 2011, pp.44-60

The Transformation Of The Actor Problem Within The Scope Of The Evolution Of The International System

World Crisis, Revolution or Evolution in the International Community, Third GlobalInternational Studies Conference, Portugal, 1 - 04 August 2011, pp.44-60 Sustainable Development

Uluslarararası Sistemin Evrimi Çerçevesinde Türk Dış Politikasını Yeniden Dönemlendirmek

, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı-Sosres-Sobiad, 2009, İzmir, Turkey, 1 - 04 October 2009, vol.1, no.2, pp.33-39

Kant’ın Ebedi Barış ve Küreselleşme Öngörüsü

Globalization as a Source of Conflict or Cooperation, Cyprus (Kktc), 1 - 04 May 2008, pp.8-14

The Impact of the Black Sea Upon Turco-Russian Relations- A Historical Perspective

Central and Eastern European International Studies Association, Nordic International Studies Association ve Russian International Studies Association, Russia, 1 - 04 June 2002, pp.55-60

Books & Book Chapters

The Historical Evolution of the International System

in: Introduction to International Relations, Doğan N., Drew J., Editor, Anadolu University Publications, Eskişehir, pp.35-71, 2017

Birinci Dünya Savaşı'nı Anlamak

in: Birinci Dünya Savaşını Anlamak, Burak Samih Gülboy, Bülent Akkuş, Editor, Milenyum Yayınları, İstanbul, pp.13-50, 2017

Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’deki Savaş Konseyi’nde Çanakkale Harekât Kararının Alınmasının Güç Geçişi TeorisiÇerçevesinde Değerlendirilmesi

in: ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARTIŞMALARINDA ÇANAKKALE SAVAŞI, Esra Diri, Editor, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, İstanbul, pp.45-88, 2015

Birinci Dünya Savaşının Başlangıcına Makedonya Üzerinden Bir Bakış

in: Türkiye-Makedonya İlişkileri, Okay,Y.-Babalı,T., Editor, Doğu Yayınevi, İstanbul, pp.41-59, 2012

Chedomille Mijatovitch’in Anılarında Türk ve Osmanlı İmgesi

in: Türkiye-Sırbistan İlişkileri, Okay,A.- Babalı,T., Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.49-67, 2012

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Rusya ve Osmanlı Donanmaları Arasındaki Silahlanma Yarışı

in: Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine Makaleler, Okay,Y., Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.76-89, 2012

Avrupa Ahengi’nin İşleyişi Çerçevesinde Macar Ayaklanmasının Analizi

in: Macar-Türk ilişkileri üzerine makaleler: Macar kardeşler, Okay,Y., Editor, Doğu, İstanbul, pp.89-121, 2012

Birinci Dünya Savaşı tarihi

Altın Kitaplar, İstanbul, 2004

Pax Britannica’dan Pax Americana’ya

in: ABD Dış Politikasının Yeni Yönelimleri ve Dünya, Ateş,T., Editor, Ümit Yayınları, Ankara, pp.38-63, 2004

19. Yüzyılda Uzak Doğu Asya’da Güç Dengesinin Evrimi

in: Çin'in Gölgesinde Uzak Doğu Asya, Arıboğan,Ü., Editor, Baglam Yayınları, İstanbul, pp.15-44, 2001

Other Publications