Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Redifining the First World War within the context of Clausewitz's "Absolute War" Dystopia

PERCEPTİONS: JOURNAL OF INTERNATİONAL AFFAİRS, cilt.20, ss.7-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bandwagoning vs Chain Ganging: the Failure of Great Power Diplomacy in the Balkans before the First World War

International Journal of Turcologia, cilt.9, ss.7-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1908 Bosna Hersek Krizi

İKTİSAT DERGİSİ, ss.35-45, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Doğu Akdeniz’deki Güç Dengesinin Değişimi ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi

Türkoloji Kültürü, cilt.1, no.2, ss.125-142, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Romanian in World War II Through the Eyes of a Young Romanian Turk

International Journal of Turcologia, cilt.1, ss.63-82, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Romania in World war II Through the Eyes of a Young Romanian Turk

International Journal of Turchologia, cilt.2, no.2, ss.63-81, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngiltere’nin Kaçırdığı Fırsat:18 Mart 1915

Bilgi ve Bellek, cilt.1, ss.23-39, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1909-1914 Yunanistan ile Osmanlı İmparatorluğu Arasındaki Donanma Yarışı

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.120-127, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1905 Rus-Japon Savaşı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yıllığı (Esat Çam’a Armağan), ss.421-434, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Solun Geçirdiği Felcin Ardından (Anthony Giddens'ın makalesinin çevirisi)

İKTİSAT DERGİSİ, ss.27-30, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19. Yüzyılda Japonya’nın Modernleşme Hareketi: Meiji Restorasyonu

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yıllığı, ss.131-140, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Eski Yugoslavya’nın Dağılmasının Ardından Ortaya Çıkan Yeni Cumhuriyetlerin Bugünkü Siyasal, Askeri ve Ekonomik Durumlarına Genel Bir Bakış

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yıllığı, ss.81-93, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Avrupa Ahengi'nden Terör ile Mücadeleye Özgürlük ve Güvenlik Paradoksu Karşısında Ulus-Devlet

Istanbul Security Conference- Change in State Nature: Borders of Security, İstanbul, Türkiye, 03 Kasım 2016

The Failure of Entente Civil Decision Making in Military Strategy: The Case of the Planning and Execution of the Dardanelles Campaign

ISA 56TH ANNUAL CONVENTION, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Şubat 2015, ss.1-17

İngiltere ile Almanya Arasındaki Donanma Rekabeti ve Büyük Güç Olma Paradoksu..

100. Yılında. 1. Dünya Savaşı ve Mirası, Çanakkale, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2014, cilt.1, ss.27-43

Birinci Dünya Savaşı'nın Clausewitz'in "Mutlak Savaş" Distopyası Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç- The Great War and the Ottoman Empire:Origins-Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 16 Ekim 2014, ss.1

The Failure of a Checks and Balances System in Balkans: Another Cause of the First World War?

ISA 55th AnnualConvention:  Spaces and Places: Geopolitics in an Era of Globalization, Toronto, Kanada, 26 - 29 Mart 2014, ss.1-18

The Transformation of The Actor Problem Within The Scope Of the Evolution of the International System

World Crisis, Revolution or Evolution in the International Community, Third GlobalInternational Studies Conference, Portekiz, 1 - 04 Ağustos 2011, ss.44-60

The Transformation Of The Actor Problem Within The Scope Of The Evolution Of The International System

World Crisis, Revolution or Evolution in the International Community, Third GlobalInternational Studies Conference, Portekiz, 1 - 04 Ağustos 2011, ss.44-60

Uluslarararası Sistemin Evrimi Çerçevesinde Türk Dış Politikasını Yeniden Dönemlendirmek

, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı-Sosres-Sobiad, 2009, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2009, cilt.1, no.2, ss.33-39

Kant’ın Ebedi Barış ve Küreselleşme Öngörüsü

Globalization as a Source of Conflict or Cooperation, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Mayıs 2008, ss.8-14

The Impact of the Black Sea Upon Turco-Russian Relations- A Historical Perspective

Central and Eastern European International Studies Association, Nordic International Studies Association ve Russian International Studies Association, Rusya, 1 - 04 Haziran 2002, ss.55-60

Kitap & Kitap Bölümleri

The Historical Evolution of the International System

Introduction to International Relations, Doğan N., Drew J., Editör, Anadolu University Publications, Eskişehir, ss.35-71, 2017

Birinci Dünya Savaşı'nı Anlamak

Birinci Dünya Savaşını Anlamak, Burak Samih Gülboy, Bülent Akkuş, Editör, Milenyum Yayınları, İstanbul, ss.13-50, 2017

Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’deki Savaş Konseyi’nde Çanakkale Harekât Kararının Alınmasının Güç Geçişi TeorisiÇerçevesinde Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARTIŞMALARINDA ÇANAKKALE SAVAŞI, Esra Diri, Editör, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, İstanbul, ss.45-88, 2015

Birinci Dünya Savaşının Başlangıcına Makedonya Üzerinden Bir Bakış

Türkiye-Makedonya İlişkileri, Okay,Y.-Babalı,T., Editör, Doğu Yayınevi, İstanbul, ss.41-59, 2012

Chedomille Mijatovitch’in Anılarında Türk ve Osmanlı İmgesi

Türkiye-Sırbistan İlişkileri, Okay,A.- Babalı,T., Editör, Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.49-67, 2012

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Rusya ve Osmanlı Donanmaları Arasındaki Silahlanma Yarışı

Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine Makaleler, Okay,Y., Editör, Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.76-89, 2012

Avrupa Ahengi’nin İşleyişi Çerçevesinde Macar Ayaklanmasının Analizi

Macar-Türk ilişkileri üzerine makaleler: Macar kardeşler, Okay,Y., Editör, Doğu, İstanbul, ss.89-121, 2012

Birinci Dünya Savaşı tarihi

Altın Kitaplar, İstanbul, 2004

Pax Britannica’dan Pax Americana’ya

ABD Dış Politikasının Yeni Yönelimleri ve Dünya, Ateş,T., Editör, Ümit Yayınları, Ankara, ss.38-63, 2004

19. Yüzyılda Uzak Doğu Asya’da Güç Dengesinin Evrimi

Çin'in Gölgesinde Uzak Doğu Asya, Arıboğan,Ü., Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.15-44, 2001

Diğer Yayınlar