Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Teaching Africa Through Movies: How to Distinguish Between Reality and Construction?

The European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, Praha, Czech Republic, 7 - 10 September 2016, pp.1-19

"Islam as a Religion of Peace”: A New Understanding of Peace in Turkish Foreign Policy

International Studies Association’s (ISA) 57th Annual Convention, Atlanta, United States Of America, 16 March - 19 July 2016, pp.1-11

Foreign Football Players in Turkey: A Case of ‘Love Speech’

International Association of Social Research (IASSR) III. European Conference on Social and Behavioural Sciencies, Roma, Italy, 6 - 08 February 2014, vol.1, no.1, pp.151-155

The Collateral of the Rising Public Diplomacy in Turkey: The Presidency of Religious Affairs and the Religious Diplomacy

International Conference on Economic and Social Studies (ICESOS ‘13), Bosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 May 2013, pp.108-116

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Dış Politika Söyleminde Medeniyet Kavramı ve Teolojik Kökenleri Üzerine Bir Tartışma

Trakya Üniversitesi IV. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, Edirne, Turkey, 15 - 17 April 2013, pp.1

Does the New Foreign Policy of Turkey Have Religious Connotations?

World International Studies Committee (WISC) III. Global International Conference, Porto, Portugal, 17 - 20 August 2011, pp.1

“The Transformation of the Separation between Domestic and International Politics: The Example of Turkey towards EU Membership”

8th Convention of the Central and East European International Studies Association (CEEISA), İstanbul, Turkey, 15 - 17 June 2011, pp.16

“Türk- Yunan İlişkilerinde 1999 Depremlerine Yeniden Bakmak: Medya Gerçekten Dostluğa Hizmet Etti mi?”

Siyasi İlimler Türk Derneği Lisansüstü Konferansı, İstanbul, Turkey, 14 November 2009, pp.1

Türk Dış Politikasında Bir Karar Alma Organı Olarak Medyanın Rolü: Kardak Krizi Örneği

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği II. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 1 - 04 August 2009, pp.239-249

Books & Book Chapters

"This is Africa": The Melian Dialogue in Blood Diamond

in: The Interplay Between Political Theory and Movies: Bridging Two Worlds, Hamenstadt,U., Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.217-234, 2019

Soğuk Savaş Döneminde ‘Yeni Dünya Enformasyon ve İletişim Düzeni (NWICO)’ Tartışmaları

in: Uluslararası İlişkilere Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Uluslararası İletişim Perspektifi, Burcu Sunar Cankurtaran, Editor, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, İstanbul, pp.1-17, 2016

Türk Dış Politikasında ‘Diaspora Diplomasisi Açılımı’ ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

in: Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Şahin M., Çevik B. S., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.93-131, 2015

Post-yapısalcı Yaklaşımlar ve Uluslararası İlişkiler

in: Uluslararası İlişkilerde Teoriden Pratiğe Güncel Yaklaşımlar, Turan, S., Özkural Köroğlu, N., Editor, Dora, Bursa, pp.389-422, 2015

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Dış Politikasında Afrika Söyleminin İnşası

in: Suriçi’nde Bir Yaşam: Toktamış Ateş’e Armağan, Aral, F., Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, pp.315-334, 2014

Turkish political transition and incoming tourism to Turkey in 2000s

in: Tourism and International Relations, Alonso, A.E., Curiel, J.E., Editor, Dykinsson, Madrid, pp.122-135, 2013

Orta Avrupa’da Yalnız Bir Asyatik Devlet: Macaristan

in: Macar- Türk İlişkileri Üzerine Makaleler: Macar Kardeşler, Okay,Y., Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.151-173, 2012

Ölü Bölgeden Yankılar: Kıbrıs’ın Bölünmüşlüğünü Aşmak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009

Other Publications

Metrics

Publication

33

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

6