Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is There a Room for Afro-Turks in Turkish Foreign Policy?: Some Research Questions

International Journal of Turcologia, cilt.13, ss.81-89, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’nin İlk Milli Çizgi Film Kahramanı "Pepee" ve "Banal Milliyetçilik"

Loji Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.123-154, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ideology, Foreign Policy and Tourism: The Case of Turkey-Middle East Relations

International Journal of Turcologia, cilt.11, ss.45-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Islam, Modernity, Military and the Gülen Movement: Turkey's Search for Clarity Amidst Ambiguity

Bustan:The Middle East Book Review, cilt.6, ss.15-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Russian and Chinese Petropolitics in the Central Asia

IIB INTERNATİONAL REFEREED ACADEMİC SOCİAL SCİENCES JOURNAL, cilt.14, ss.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Britanya İmparatorluğu’nun Büyük Stratejisinde Telgraf Ağlarının Önemi: 1837-1914

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.1-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Dış Politika Söyleminde Temalar: Türkiye Bülteni Üzerine Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.431-454, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Relatives or Strangers?: On the Relations Between Turkey and Finland

International Journal of Turcologia, cilt.8, ss.49-68, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Alliance of International Communication and International Politics in the Age of Globalization

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.11, ss.183-197, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Teaching Africa Through Movies: How to Distinguish Between Reality and Construction?

The European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, Praha, Çek Cumhuriyeti, 7 - 10 Eylül 2016, ss.1-19

"Islam as a Religion of Peace”: A New Understanding of Peace in Turkish Foreign Policy

International Studies Association’s (ISA) 57th Annual Convention, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 16 March - 19 July 2016, ss.1-11

Foreign Football Players in Turkey: A Case of ‘Love Speech’

International Association of Social Research (IASSR) III. European Conference on Social and Behavioural Sciencies, Roma, İtalya, 6 - 08 February 2014, cilt.1, no.1, ss.151-155

The Collateral of the Rising Public Diplomacy in Turkey: The Presidency of Religious Affairs and the Religious Diplomacy

International Conference on Economic and Social Studies (ICESOS ‘13), Bosna, Bosna-Hersek, 1 - 04 May 2013, ss.108-116

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Dış Politika Söyleminde Medeniyet Kavramı ve Teolojik Kökenleri Üzerine Bir Tartışma

Trakya Üniversitesi IV. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, Edirne, Türkiye, 15 - 17 April 2013, ss.1

Does the New Foreign Policy of Turkey Have Religious Connotations?

World International Studies Committee (WISC) III. Global International Conference, Porto, Portekiz, 17 - 20 August 2011, ss.1

“The Transformation of the Separation between Domestic and International Politics: The Example of Turkey towards EU Membership”

8th Convention of the Central and East European International Studies Association (CEEISA), İstanbul, Türkiye, 15 - 17 June 2011, ss.16

“Türk- Yunan İlişkilerinde 1999 Depremlerine Yeniden Bakmak: Medya Gerçekten Dostluğa Hizmet Etti mi?”

Siyasi İlimler Türk Derneği Lisansüstü Konferansı, İstanbul, Türkiye, 14 November 2009, ss.1

Türk Dış Politikasında Bir Karar Alma Organı Olarak Medyanın Rolü: Kardak Krizi Örneği

Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği II. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 1 - 04 August 2009, ss.239-249

Kitap & Kitap Bölümleri

The Interplay Between Political Theory and Movies: Bridging Two Worlds

"This is Africa": The Melian Dialogue in Blood Diamond, Hamenstadt, U., Editör, Springer, Ag, ss.217-234, 2019

Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi

Türk Dış Politikasında ‘Diaspora Diplomasisi Açılımı’ ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Şahin M., Çevik B. S., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.93-131, 2015

Uluslararası İlişkilerde Teoriden Pratiğe Güncel Yaklaşımlar

Post-yapısalcı Yaklaşımlar ve Uluslararası İlişkiler, Turan, S., Özkural Köroğlu, N., Editör, Dora, Bursa, ss.389-422, 2015

Suriçi’nde Bir Yaşam: Toktamış Ateş’e Armağan

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Dış Politikasında Afrika Söyleminin İnşası, Aral, F., Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, ss.315-334, 2014

Roman Olup Çingene Kalmak

Ulusçuluğun Kurbanları ya da Ulusun ve Ulusçuluğun Ötesinde Norm Dışı Göçebeler: Çingeneler/ Osmanlı İmparatorluğu ve Lozan Antlaşması Örneği , Ürer, L., Editör, Melek Yayınları, İstanbul, ss.223-246, 2012

Macar- Türk İlişkileri Üzerine Makaleler: Macar Kardeşler

Orta Avrupa’da Yalnız Bir Asyatik Devlet: Macaristan, Okay,Y., Editör, Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.151-173, 2012

Ölü Bölgeden Yankılar: Kıbrıs’ın Bölünmüşlüğünü Aşmak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009

Diğer Yayınlar