Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ticaret Ortaklıklarında Yapısal Değişiklik Kararına Karşı Öngörülen İptal Davası Üzerine “Karşılaştırmalı Bir İnceleme”

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi I. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 28 November 2014, cilt.1, ss.107-159

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar