Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Anonim Ortaklık Azınlık Pay Sahiplerinin Finansal Tablolar ve Buna Bağlı Konuların Ertelenmesini Talep Etme Hakkı

in: Ticaret Kürsüsü Tartışıyor Kürsü: Seminerleri I (Tebliğler - Tartışmalar), Arslan Kaya,İbrahim Çağrı Zengin,Nurgül Yıldız,Ahmet Özsoy,Elif Oğuz, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.173-251, 2022

Dışlayıcı Eylemler Marifetiyle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması

in: Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk- Acquis Communautaire’in Alınması - Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, Prof. Dr. Arslan Kaya,Prof. Dr. Baki İlkay Engin,Prof. Dr. Ali Paslı,Araş. Gör. Şehriban İpek Aşıkoğlu,Araş. Gör. Elif Oğuz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.746-795, 2020

Other Publications

Metrics

Publication

14

Project

1
UN Sustainable Development Goals