Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Tracheotomy in patients with COVID-19

Tr-ENT, vol.30, pp.37-40, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Turkish Translation and Validation of Chronic Otitis Media Questionnaire-12

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY-TURK OTORINOLARENGOLOJI ARSIVI, vol.57, no.1, pp.24-32, 2019 (ESCI) identifier identifier

Atypical Metastasis to the Head and Neck Region: An Analysis of 11 Patients

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY-TURK OTORINOLARENGOLOJI ARSIVI, vol.56, no.4, pp.210-216, 2018 (ESCI) identifier identifier

A morphometric analysis of laryngeal anatomy: A cadaveric study

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, vol.28, no.2, pp.71-77, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Chronic mastoiditis associated with leukocyte adhesion deficiency type 1: A case report

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, vol.28, no.1, pp.48-51, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supratrakeal Larenjektomilerin Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçları

41. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Larenks kanserinde Proliferating Cell Nuclear Antigen geninin ekspresyon artışının klinik önemi

16. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Turkey, 27 - 30 October 2019, pp.55 Sustainable Development

Methylation and expression levels of GABRB2 gene in oral squamous cell carcinoma

MolBiyoKon'19, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2019, vol.5, no.43, pp.115

Orta Kulağın Agresif Papiller Tümörü: Olgu Sunumu

40. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

Nazal Kavitede Nadir Görülen Metastaz Olgusu: İnferior Konkada Renal Hücreli Karsinom Metastazı

40. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

SUBMANDİBULER GLAND LİPOADENOMU: OLGU SUNUMU

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2016, no.54, pp.408

Books & Book Chapters

Glottik larinks kanserlerine transoral yaklaşım

in: Kulak Burun Boğazda Transoral Tümör Cerrahisi, Ümit Uluöz, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.7-14, 2020

kraniyal sinir hastalıkları

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap -1, Kıroğlu M,Yiğit Ö,Keleş E,Kara CO,Alkan Z, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.137-148, 2018

Malign Larenks Tümörleri

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap -1, Kıroğlu M,Yiğit Ö,Keleş E,Kara CO,Alkan Z, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.734-746, 2018