Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Tracheotomy in patients with COVID-19

Tr-ENT , vol.30, pp.37-40, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KRONİK OTİTİS MEDİA VE PARANAZAL SİNUS VOLÜMLERİ İLİŞKİSİ

42.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021, pp.101

Supratrakeal Larenjektomilerin Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçları

41. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Larenks kanserinde Proliferating Cell Nuclear Antigen geninin ekspresyon artışının klinik önemi

16. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Turkey, 27 - 30 October 2019, pp.248 Creative Commons License Sustainable Development

Orta Kulağın Agresif Papiller Tümörü: Olgu Sunumu

40. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

Nazal Kavitede Nadir Görülen Metastaz Olgusu: İnferior Konkada Renal Hücreli Karsinom Metastazı

40. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

SUBMANDİBULER GLAND LİPOADENOMU: OLGU SUNUMU

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2016, no.54, pp.408

Books & Book Chapters

Glottik larinks kanserlerine transoral yaklaşım

in: Kulak Burun Boğazda Transoral Tümör Cerrahisi, Ümit Uluöz, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.7-14, 2020

kraniyal sinir hastalıkları

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap -1, Kıroğlu M,Yiğit Ö,Keleş E,Kara CO,Alkan Z, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.137-148, 2018

Malign Larenks Tümörleri

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap -1, Kıroğlu M,Yiğit Ö,Keleş E,Kara CO,Alkan Z, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.734-746, 2018

Metrics

Publication

38

Citation (WoS)

55

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

37

H-Index (Scopus)

4

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals