Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

  • 2015 Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu 16-18 Nisan 2015, Bartın

    Attendee

    Bartın, Turkey