Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Causality Effects of Manufacturing Sector on Some Macroeconomic Variables in Turkey

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (WOCTINE), İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2019, vol.158, pp.1109-1113

The Determinants of Entrepreneurship in Turkey

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, WOCTINE 2019, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2019, vol.158, pp.648-652 identifier

Dünya Üniversite Sıralamalarına ve Türk Üniversitelerinin Bu Sıralamalardaki Yerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz

International Conference on Quality in Higher Education 2018 (ICQH 2018), İstanbul, Turkey, 5 - 07 December 2018, pp.30-36

Geçiş Ülkelerinde Enflasyonun Yolsuzluk Üzerindeki Etkisine Yönelik Ampirik Bir Analiz

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn (ICOMEP'18-Autumn), İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.595-604 Sustainable Development

Application Areas of Behavioral Public Finance and Recent Developments

33th International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 8 - 12 May 2018, pp.152-155

An Empirical Analysis on the Relationship between Health Care Expenditures and Economic Growth in the European Union Countries

EUSER 14th International Conference on Social Sciences (ICSS XIV), Frankfurt, Germany, 2 - 03 March 2018, pp.476-481 Sustainable Development

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılım Uygulamasının Etkinliği

1st International Congress on Social Sciences-Humanities and Education, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.18-19

Fight Against Children Obesity: The Importance of Public Policies

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress on Social Sciences, Kiev, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.53 Sustainable Development

The Differences and Similarities of Rankings and Quality Reports in Higher Education: Which Way to Go?

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress on Social Sciences, Kiev, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.96

Rewarding Honest Taxpayers: Does it Work?

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress on Social Sciences, Kiev, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.17

An Empirical Analysis on the Effect of Immigration on Corruption

8th International Conference of Political Economy 2017 (ICOPEC 2017), Belgrade, Serbia, 28 - 30 June 2017, pp.409-417 Sustainable Development

Yükseköğretimde Kalite: En İyi Uygulama Örnekleri ve Türkiye için Öneriler

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi 2017 (YEAUK 2017), İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2017, pp.25

Tax Effort in Turkey

32nd International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017, pp.36-38

The Relationship between Alumni and Universities: Best Practices from the Top Universities in the World

International Conference on Quality in Higher Education 2016 (ICQH 2016), Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016, pp.810-817

An Empirical Analysis of the Wagner's Law in the European Periphery

7th International Conference of Political Economy 2016 (ICOPEC 2016), İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, pp.91-105

The Sustainability of Budget Deficits in the European Union Countries

2nd International Conference on New Trends in Econometrics and Finance, All in One Conferences (AIOC'16), Zagreb, Croatia, 19 - 22 April 2016, pp.46-55

Financial Development-Economic Growth Nexus: The Case of Eastern European Countries

15th International Conference on Finance and Banking, Prague, Czech Republic, 13 - 14 October 2015, pp.348-355 Sustainable Development identifier

Açık İnovasyon ve Entellektüel Mülkiyet Hakları: Teorik Bir İnceleme

4. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi Rekabet Ekonomisinde Yeni Fikir, Yeni Ürün ve Mülkiyet Hakları, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2012, pp.279-291

Books & Book Chapters

The Effect of Media on Tax Compliance: Hypothetical Scenarios Study

in: Behavioral Public Finance Individuals, Society and the State, Mustafa Erdoğdu,Larissa Batrancea,Savaş Çevik, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.277-289, 2021

The Effects of the Covid-19 Pandemic on Economic Growth

in: The Covid-19 Pandemic and its Economic, Social, and Political Impacts, Dilek Demirbaş,Veysel Bozkurt,Sayım Yorğun, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.1-9, 2020

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Sağlık Harcamaları ve Karbondioksit Emisyonu Arasındaki İlişkiye Yönelik Ampirik Bir Analiz

in: Maliye Araştırmaları 3, Prof. Dr. S. Ateş OKTAR,Doç. Dr. Yasemin Taşkın, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.307-314, 2019

Endüstri 4.0

in: Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik İnovasyon Stratejileri ve Endüstri 4.0, Sefer Şener, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.55-69, 2019

Is Innovation Conducive to Economic Growth? The Case of Central and Eastern European Countries

in: Innovation, Governance and Entrepreneurship: How Do They Evolve in Middle Income Countries? New Concepts, Trends and Challenges, Sefer Sener, Stefan Schepers, Editor, Palgrave Macmillan, Cham, pp.35-51, 2017

An Empirical Analysis of the Macroeconomic Dynamics of Innovation

in: Innovation, Governance and Entrepreneurship: How Do They Evolve in Middle Income Countries? New Concepts, Trends and Challenges, Sefer Sener, Stefan Schepers, Editor, Palgrave Macmillan, Cham, pp.115-132, 2017

Yenilikçi Girişimcilik ve Küresel Yenilikçi Girişimcilik Düzeyleri

in: Girişimcilik ve İş Kurma, Ali Akdemir, Editor, Orion Ktabevi, Ankara, pp.149-169, 2016

Toplam Gelir

in: Makroekonomi, Sefer Şener, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.114-137, 2016

Ulusların Zenginliği: Makroekonomik Büyüklüklerin Tanımı ve Ölçümü

in: Makroekonomi, Sefer Şener, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.86-113, 2016

Ekonomik Büyüme

in: Makroekonomi, SEFER ŞENER, Editor, BETA, pp.172-195, 2016

Ekonomik Büyüme

in: Makroekonomi, ŞENER SEFER, Editor, BETA, pp.138-171, 2016

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 2008 Küresel Ekonomik Krizi Sonrası Reform Süreci

in: Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri Yeniden Yapılanmaya Yönelik Kritikler, Metin Toprak,Yüksel Bayraktar,Cemil Erarslan, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.107-141, 2014

Mikroekonomi

Der Yayınevi, İstanbul, 2011