Education Information

Education Information

  • 2009 - 2013 Doctorate

    İstanbul Üniversitesi, Health Sciences Institute, İstanbul Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları (Beslenme), Turkey

Dissertations

  • 2013 Doctorate

    1999 İYOT PROFİLAKSİSİ SONRASI İSTANBUL HALKININ İYOT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, İstanbul Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları (Beslenme)