Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Susma ve İfade Edilemeyen

Felsefe Arkivi, cilt.31, ss.13-27, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Herakleitos'ta Kader Anlayışı

İnsancıl, cilt.6, ss.1-6, 2005 (Hakemsiz Dergi)

“Herakleitos'ta Çocuk ve Oyun Metaforu”

İnsancıl, cilt.5, ss.1-6, 2005 (Hakemsiz Dergi)

“Herakleitos'ta Uyku ve Rüyalar”

İnsancıl, cilt.4, ss.1-7, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Herakleitos Septik miydi ?

insancıl, cilt.7, ss.1-6, 2005 (Hakemsiz Dergi)

“Banyo Küvetinde Balık Avlamak”

İnsancıl, cilt.11, ss.5-7, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Schopenhauer & Wittgenstein: The Unsayable”

Philosophıcal Inquiry, no.1, ss.115-124, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Platon'un Dil Felsefesi Üzerine Görüşleri”

Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.17-22, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“İlk Filozofların Dil Hakkındaki Görüşleri"

Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.11-16, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Isagoge'nin Felsefe Tarihindeki Önemi”

Felsefelogos, cilt.3, ss.145-147, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Logico-Philosophicus'un Temel Özellikleri”

Felsefelogos, cilt.2, ss.177-193, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Sümer ile Babil Mitolojilerinin Temel Kabulleri Üzerine bir Araştırma”

Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.7-19, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Phusis'den res ekstensa'ya Doğa ve Teknik Anlayışları”

Felsefelogos, cilt.1, ss.77-97, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Wittgenstein 'da Dil ve Felsefe İlişkisi”

Felsefe Arkivi, ss.141-157, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Ksenophanes'in Bilgi Anlayışı”

Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.36-53, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Alkmaion ve Deneysel Bilginin Temelleri”

Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.18-28, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gorgias'ın Düşünce Tutumunda Gerçeklik ve Bildirişim

Lucerna Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.21-25, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“İlk Filozoflarda Bilgi Anlayışı”

Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Konferansı, Adana, Türkiye

“Homeros ve Hesiodos'un Mitolojik Dünya Görüşlerinin İncelenmesi”

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Seminerleri, İstanbul, Türkiye, cilt.0

“Yunan ve Sümer Mitoslarının Karşılaştırmalı İncelemesi”

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, İstanbul, Türkiye

Spekülatif ve Analitik Felsefe Tavırları Arasındaki Farklar”

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Semineri, İstanbul, Türkiye

“Some Remarks on the Cultural Basis of the Greek Philosophy”

İstanbul - Viyana Felsefe Çevresi Toplantıları IV Bildirileri, İstanbul, Türkiye

“Prof Dr. Teoman Duralı'nın "İngiliz-Yahudi Medeniyeti" Adlı Kitabının Felsefî Açıdan Eleştirisi”

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Seminer, İstanbul, Türkiye

“Eleştirel Felsefe Açısından Felsefe Dışı Söylemlerin Konumu”

Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Seminer, İstanbul, Türkiye, cilt.1, ss.1

“Antikçağda Felsefe ve Tragedia İlişkileri”

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümü, İstanbul, Türkiye

“Aklın Sınırları İçinde Çöl: Aydınlanma Felsefesi ve Modernizm ilişkileri”

Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Konferansı, Adana, Türkiye, 01 May 1997

“Wittgenstein'in Eleştirel Felsefesi”

Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Konferansı, Adana, Türkiye, 01 April 1996

Kitap & Kitap Bölümleri