Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effects of Auditor Gender on Audit Quality in Turkey

16. International Conference on Accounting, Aydın, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2019, ss.274-280