Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hunların ve Kök Türklerin İnançları ve Mezarları: Ki-lin İkonografisi

Toplumsal Tarih, no.322, pp.68-74, 2020 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

THE BIRD FIGURES IN KOK TURKS IN ICONOGRAPHIC TERMS

ART-SANAT, vol.4, pp.67-80, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Sogd Sanatında Bazı Zoomorfik Atribüler

ART-SANAT, pp.51-79, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Bronz Çağından Erken Orta Çağa Orta Asya Tapınakları

ART-SANAT, no.1, pp.19-33, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

TEMPLES OF CENTRAL ASIA FROM THE BRONZE AGE TO THE EARLY MIDDLE AGES

ART-SANAT, vol.1, pp.19-33, 2014 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

SOME ZOOMORPHIC ATTRIBUTES IN THE ART OF SOGDIAN

ART-SANAT, vol.2, pp.51-79, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Moğollar Öncesi Orta Asya'da Süryani Hıristiyanlığı

ARKEOLOJİ VE SANAT, pp.195-206, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kaşkadare Viloyati Guzor Tumani Yalpok Tepa Şahar Harobalarida 2011 Yilda Olib Borilgan Arheologik Kazişmalar

Arheologiçeskie İssledovaniya v Uzbekistane 2010-2011 Goda (Archaeological Researches in Uzbekistan season 2010-2011), pp.229-235, 2012 (International Refereed University Journal)

Budist Mimarisinin Orta Asya'daki Gelişimi

Mimarlık ve Dekorasyon, pp.76-84, 2010 (Other Refereed National Journals)

Orta Asya’da Budizm’in Yükselişiyle Manastırlar, Tapınaklar ve Stupalar

ARKEOLOJİ VE SANAT, pp.111-128, 2010 (Other Refereed National Journals)

Arkeolojik Kazı Calışması Guzar Vahası Yalpak Tepe Şehri (Ozbekistan)

Toplumsal Tarih, pp.60-65, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Raskopki Gorodişça Yalpaktepa v Guzarskom Rayone Kaşkadarinskoy Oblasti 2006-2008 gg.

Arheologiçeskie İssledovaniya v Uzbekistane 2006-2007 Goda (Archaeological Researches in Uzbekistan season 2006-2007), pp.196-207, 2009 (International Refereed University Journal)

Sogdlularda Cenaze Töreni ve Cennete Yükseliş Sahneleri

Mimarlık ve Dekorasyon, pp.88-94, 2008 (Other Refereed National Journals)

Sogdlularda Sosyo-Kültürel Yapı ve Sanat (Sogdiana 5-8. Yüzyıllar)

Mimarlık ve Dekorasyon, pp.130-141, 2007 (Other Refereed National Journals)

Antik Çağ Orta Asya Tapınaklarında Tipoloji

ARKEOLOJİ VE SANAT, pp.93-98, 2007 (Other Refereed National Journals)

Orta Asya Camilerinde Tipoloji (7-13. Yüzyıllar)

Sanat Dünyamız, pp.314-333, 2007 (National Non-Refereed Journal)

9-12. Yüzyıllar Arasında Orta Asya’da Yapılmış Olan Mezar Yapılarının Tipolojisi

ARKEOLOJİ VE SANAT, no.123, pp.45-66, 2006 (Other Refereed National Journals)

Özbekistan’da Kaşkaderya Bölgesi Guzar Vahası’nda 2005 Yılı Kazı Çalışması

ARKEOLOJİ VE SANAT, pp.45-66, 2006 (Other Refereed National Journals)

Orta Asyada Kaşkaderya Bölgesi Merkezi Ayaklı Dört Kubbeli Cami Tipolojisi

Arredamento Mimarlık, no.3, pp.106-115, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Orta Asya’da Kerpiçten Bir Yapı Katta Camii

ARKEOLOJİ VE SANAT, no.120, pp.118-122, 2005 (Other Refereed National Journals)

Orta Asya Mimarisi (7-13.Yüzyıllar) I

Mimarlık ve Dekorasyon, no.140, pp.46-54, 2005 (Other Refereed National Journals)

Orta Asya’da Eksantrik Bir Yapı: Magâk-ı Attârî Camii

ARKEOLOJİ VE SANAT, no.118, pp.76-85, 2004 (Other Refereed National Journals)

Orta Asyada Bir Ortaçağ Yapısı Olan Diggârân Camisi

SANAT TARİHİ YILLIĞI, no.16, pp.29-59, 2003 (National Refreed University Journal)

Semerkand Şehrinin Antik Dönemden 19. Yüzyıla Kadar Olan Fiziksel Gelişimi

SANAT TARİHİ YILLIĞI, no.15, pp.57-90, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Kök Türklerde Cenaze Ritüelleri ve Sanat: Fenghuang (Funeral Rituals and Art in Kok Turks: Fenghuang)"

Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu Bildirileri, 2017, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2016, pp.185-217

Books & Book Chapters

Eski Pagan Uygarlıklarda Kozmoloji: Pleiades, Hathorlar, Mul.Mul, Perviz (Pervin) , El-Thurayya, Krittika, Mao Ve Ülger (Ülker) İkonografisi

in: Doğu’dan Batı’ya Yükselen Eski Uygarlıklarda Arkeolojik ve Sanatsal Yansımalar ile Etkileşimler, İbrahim Çeşmeli-Cenk Berkant, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.29-100, 2021 Creative Commons License