Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sogd Sanatında Bazı Zoomorfik Atribüler

ART-SANAT, ss.51-79, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bronz Çağından Erken Orta Çağa Orta Asya Tapınakları

ART-SANAT, sa.1, ss.19-33, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kaşkadare Viloyati Guzor Tumani Yalpok Tepa Şahar Harobalarida 2011 Yilda Olib Borilgan Arheologik Kazişmalar

Arheologiçeskie İssledovaniya v Uzbekistane 2010-2011 Goda (Archaeological Researches in Uzbekistan season 2010-2011), ss.229-235, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Moğollar Öncesi Orta Asya'da Süryani Hıristiyanlığı

ARKEOLOJİ VE SANAT, ss.195-206, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Budist Mimarisinin Orta Asya'daki Gelişimi

Mimarlık ve Dekorasyon, no.196, ss.76-84, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Asya’da Budizm’in Yükselişiyle Manastırlar, Tapınaklar ve Stupalar

ARKEOLOJİ VE SANAT, no.134, ss.111-128, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Raskopki Gorodişça Yalpaktepa v Guzarskom Rayone Kaşkadarinskoy Oblasti 2006-2008 gg.

Arheologiçeskie İssledovaniya v Uzbekistane 2006-2007 Goda (Archaeological Researches in Uzbekistan season 2006-2007), ss.196-207, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sogdlularda Cenaze Töreni ve Cennete Yükseliş Sahneleri

Mimarlık ve Dekorasyon, ss.88-94, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sogdlularda Sosyo-Kültürel Yapı ve Sanat (Sogdiana 5-8. Yüzyıllar)

Mimarlık ve Dekorasyon, ss.130-141, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antik Çağ Orta Asya Tapınaklarında Tipoloji

ARKEOLOJİ VE SANAT, ss.93-98, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Asya Camilerinde Tipoloji (7-13. Yüzyıllar)

Sanat Dünyamız, ss.314-333, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Özbekistan’da Kaşkaderya Bölgesi Guzar Vahası’nda 2005 Yılı Kazı Çalışması

ARKEOLOJİ VE SANAT, ss.45-66, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

9-12. Yüzyıllar Arasında Orta Asya’da Yapılmış Olan Mezar Yapılarının Tipolojisi

ARKEOLOJİ VE SANAT, sa.123, ss.45-66, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Asya Mimarisi (7-13.Yüzyıllar) I

Mimarlık ve Dekorasyon, sa.140, ss.46-54, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Asya’da Kerpiçten Bir Yapı Katta Camii

ARKEOLOJİ VE SANAT, sa.120, ss.118-122, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Asya’da Eksantrik Bir Yapı: Magâk-ı Attârî Camii

ARKEOLOJİ VE SANAT, sa.118, ss.76-85, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Asyada Bir Ortaçağ Yapısı Olan Diggârân Camisi

SANAT TARİHİ YILLIĞI, sa.16, ss.29-59, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Semerkand Şehrinin Antik Dönemden 19. Yüzyıla Kadar Olan Fiziksel Gelişimi

SANAT TARİHİ YILLIĞI, sa.15, ss.57-90, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"Kök Türklerde Cenaze Ritüelleri ve Sanat: Fenghuang (Funeral Rituals and Art in Kok Turks: Fenghuang)"

Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu Bildirileri, 2017, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2016, ss.185-217

Kitap & Kitap Bölümleri