Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İnşaat Sözleşmelerinde Geçici Hakedişlerle Yapılan Fazla Ödemelerin İadesi

Prof Dr Hasan Erman'a Armağan, vol.1, pp.293-310, 2015 (National Refreed University Journal)

6361 Sayılı Kanun İle Finansal Kiralama Sözleşmelerine İlişkin Getirilen Yeni Düzenlemeler

Adalet Akademisi Dergisi, no.13, pp.65-93, 2013 (Other Refereed National Journals)

Konut Kredilerinde Erken Ödeme

LEGAL HUKUK DERGİSİ, no.67, pp.2283-2294, 2008 (Other Refereed National Journals)

Reklam Alanları Tahsisi Sözleşmesi

Kazancı, pp.77-90, 2008 (National Refreed University Journal)

Kulturgüterschutz nach dem EU-Recht

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, no.9, pp.155-172, 2007 (National Refreed University Journal)

Die Gerichtspraxis der CMR in der Türkei

ANNALES, vol.39, pp.231-247, 2007 (National Refreed University Journal)

Konut Kredileri ve Tüketicinin Korunması

Yeditepe HUkuk Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.351-366, 2007 (National Refreed University Journal)

Konut Kredisinin Kuruluşu ve Koşulları

LEGAL HUKUK DERGİSİ, no.55, pp.2155-2172, 2007 (National Refreed University Journal)

Die Unterhaltspflicht unter Geschwistern nach türkischem Recht

Prof Dr Hüseyin Ülgen'e Armağan, vol.1, pp.1847-1859, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Taşınmaz Teminatı

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2015

Hapis Hakkı

Filiz Yayınevi, İstanbul, 2010