Arş.Gör.Dr.

Cenk GÜREVİN


Su Bilimleri Fakültesi

Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü

İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2004 - 2011

2004 - 2011

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı , Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, Türkiye

1994 - 1999

1994 - 1999

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

“Küçükçekmece Gölü Sedimanından Besin Tuzu Salınımının Doğal ve Laboratuvar Ortamında Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi.”

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı

2004

2004

Yüksek Lisans

“Ömerli (İstanbul) Baraj Gölü Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması ve Sürdürülebilir Kullanımı”

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Hidrobiyoloji, Yaşam Bilimleri, Çevre Biyolojisi, Çevre Kirliliği, Limnoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Predicting the effects of sediment based internal nutrient loads on eutrophication in Kucukcekmece Lagoon for rehabilitation planning

Gurevin C. , Erturk A. , Albay M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH, cilt.32, sa.4, ss.527-554, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

DISTRIBUTION OF TOXIC CYANOBACTERIA AND CYANOTOXINS IN TURKISH WATERBODIES

Koker L. , Akcaalan R. , Oguz A. , Gaygusuz Ö. , Gurevin C. , KOSE C. A. , et al.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.18, sa.2, ss.425-432, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Planktothrix rubescens: a perennial presence and toxicity in Lake Sapanca

Akcaalan R. , Koker L. , Gurevin C. , Albay M.

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.38, sa.4, ss.782-789, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

The influence of environmental conditions on the morphological variability of phytoplankton in an oligo-mesotrophic Turkish lake

Akçaalan R. , Albay M. , Gürevin C. , Çevik F.

ANNALES DE LIMNOLOGIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF LIMNOLOGY, cilt.43, sa.1, ss.21-28, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

A DIFFERENT PERSPECTIVE IN WATER QUALITY MONITORING OF DRINKING WATER RESERVOIRS: ZOOPLANKTON

Dorak Z. , Köker Demo L. , Gaygusuz Ö. , Gürevin C. , Akçaalan Albay R. , Albay M.

3rd International Water and Health Cogress, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2019, ss.699-704

2019

2019

Su Kaynaklarının Yönetiminde Süreç Tabanlı Su Kalitesi Modelleme

ERTÜRK A. , GÜREVİN C. , Kaynaroğlu B., ALBAY M.

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2019, ss.1

2019

2019

Sığ bir gölde zooplankton faunasının süksesyonu üzerine ön çalışma

Dorak Z. , Saç G., Gürevin C. , Algedik A.

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2019, ss.26

2019

2019

Reservoirs zooplankton from different regions in Turkey

Dorak Z. , Köker Demo L. , Gaygusuz Ö. , Gürevin C. , Akçaalan Albay R. , Albay M.

14th ICZEGAR International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Thessaloniki, Yunanistan, 27 - 30 Haziran 2019, ss.49

2019

2019

Toxic cyanobacteria monitoring in Turkey

ALBAY M. , AKÇAALAN ALBAY R. , KÖKER DEMO L. , GÜREVİN C. , GAYGUSUZ Ö. , ERTÜRK A. , et al.

11. International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC), Krakow, Polonya, 5 - 10 Mayıs 2019, ss.119

2017

2017

Yüzme sularında Siyanotoksin Kaynaklı Sorunlar ve Risk Yönetim

AKÇAALAN ALBAY R. , KÖKER DEMO L. , GÜREVİN C. , GAYGUSUZ Ö. , ALBAY M. , Güçver S. M. , et al.

Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi,, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Şubat 2017, ss.32

2016

2016

Does elevation and other physical disturbance affect the cyanotoxin production in man made reservoirs

ALBAY M. , Kınacı C., Karaaslan Y. K. , KÖKER DEMO L. , GÜREVİN C. , GAYGUSUZ Ö. , et al.

10. International Conference on Toxic Cyanobacteria, Wuhan, Çin, 23 - 28 Ekim 2016, ss.60

2015

2015

Bafa Gölü (Kapıkırı, Muğla) Güncel Çökellerinin CaCO3 İçerikleri ve Bentik Foraminifer Toplulukları

TOKSOY B., KIRCI ELMAS E. , BULKAN Ö. , SARI E. , GÜREVİN C.

İstanbul Üniversitesi'nde Jeoloji'nin 100. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2015, ss.153-154

2014

2014

Determination of Nutrients from Sediment Pore Water in Küçükçekmece Lake (Istanbul)

GÜREVİN C. , ALBAY M.

15th World Lake Conference, Perugia, İtalya, 1 - 05 Eylül 2014, ss.212

2014

2014

Küçükçekmece Gölü (İstanbul) Sedimanı Gözenek Suyundan Besin Tuzu Salınımının İncelenmesi

GÜREVİN C. , ALBAY M.

6. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2014, ss.107

2014

2014

İznik Gölü Trofik Seviyesinin Belirlenmesi

Akçaalan Albay R. , Oğuz A., Köker L. , Gürevin C. , Gaygusuz Ö. , Dorak Z. , et al.

6. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2014, ss.11

2014

2014

Bafa Gölü Çökellerinin Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri

TOKSOY B., BULKAN Ö. , Çağatay N., SARI E. , YALAMAZ B., GÜREVİN C. , et al.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 Nisan - 18 Mayıs 2014, ss.770-771

2014

2014

Bafa Gölü çökellerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri

TOKSOY B., BULKAN Ö. , ÇAĞATAY M. N. , SARI E., YALAMAZ B., GÜREVİN C. , et al.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, ss.770-771

2010

2010

Sapanca Gölü Siliyatları (Protozoa, Ciliophora) Üzerine İlk Gözlemler

Çapar S., Eyice N. D. , AKÇAALAN ALBAY R. , GÜREVİN C.

4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2010, ss.76

2009

2009

Environmental Factors Affecting Geosmin and 2-Methylisoborneol Production in Sapanca Lake, Türkiye.

ALBAY M. , Gürevin C. , Oğuz B., Akçaalan R.

6 th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS6), Romanya, 1 - 04 Ağustos 2009

2007

2007

Büyükçekmece Gölü Zooplanktonu Dağılımı ve Bunu Etkiliyen Çevresel Faktörler

Okgerman H. C. , Dorak Z. , Gürevin C. , Aktan Turan Y.

14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2007, ss.296

2007

2007

Determination and isolation of toxic cyanobacteria species in seven waterbodies from western part of Turkey

AKÇAALAN ALBAY R. , ALBAY M. , GÜREVİN C. , AKTAN TURAN Y. , Aykulu G.

XII. International IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins, İstanbul, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2007, ss.1361

2004

2004

Determination of water quality parameters of Omerli Reservoir and effects on diatom growth

Gurevin C. , Tufekci V., Tufekci H., Albay M.

29th Congress of the International-Association-of-Theoretical-and-Applied-Limnology, Lahti, Finlandiya, 8 - 14 Ağustos 2004, cilt.29, ss.2253-2255 identifier

2005

2005

The effect of environmental factors over the growth and size structure of two dominant species in the Büyükçekmece reservoir.

AKTAN TURAN Y. , AKÇAALAN ALBAY R. , ALBAY M. , GÜREVİN C. , Aykulu G.

14 th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP), İstanbul, Türkiye, 4 - 11 Eylül 2005, ss.46

2005

2005

Influence of the environmental conditions on morphological variability of phytoplankton in an oligotrophic Turkish lake.

AKÇAALAN ALBAY R. , ALBAY M. , GÜREVİN C. , Aykulu G.

14 th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP), İstanbul, Türkiye, 4 - 11 Eylül 2005, ss.5

Ödüller

Mart 2008

Mart 2008

The influence of environmental conditions on the morphological variability of phytoplankton in an oligo-mesotrophic Turkish lake

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri BirimiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2015

2015

9th SedNet Conference

Katılımcı

Kraków-Polonya

2014

2014

15th World Lake Conference (WLC15)

Katılımcı

Perugia-İtalya

2014

2014

6. Limnoloji Sempozyumu

Katılımcı

Bursa-Türkiye

2014

2014

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2013

2013

Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS 8)

Katılımcı

Münster-Almanya

2012

2012

V. Limnoloji Sempozyumu

Katılımcı

Isparta-Türkiye

2011

2011

7th Symposium for European Freshwater Science

Katılımcı

Girona-İspanya

2010

2010

4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu,

Katılımcı

Bolu-Türkiye

2009

2009

6th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS6)

Katılımcı

Sinaia-Romanya

2009

2009

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Rize-Türkiye

2008

2008

III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2007

2007

14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2007

2007

Fifth Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS 5)

Katılımcı

Palermo-İtalya

2007

2007

XII. International IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2006

2006

II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı

Katılımcı

Sinop-Türkiye

2005

2005

14 th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP)

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2004

2004

29th SIL Congress

Katılımcı

Lahti-Finlandiya

2004

2004

Sixth International Conference on Toxic Cyanobacteria

Katılımcı

Bergen-Norveç

2004

2004

İstanbul ve Su Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2003

2003

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Elazığ-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 39

h-indeksi (WOS): 4