Assoc. Prof.

Cihan BAYRAKDAR


Faculty of Literature

Coğrafya Bölümü

Department of Physical Geography

Education Information

2014 - 2014

2014 - 2014

Post Doctorate

Universitaet Bern (University Of Bern), Jeoloji Enstitüsü, Exogene Jeoloji, Switzerland

2006 - 2012

2006 - 2012

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Coğrafya Anabilim Dalı, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Coğrafya Anabilim Dalı, Turkey

2002 - 2003

2002 - 2003

Masters (Non-Thesis)

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Coğrafya Alan Öğretmenliği, Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Undergraduate

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

AKDAĞ KÜTLESİ'NDE (BATI TOROSLAR) KARSTLAŞMA -BUZUL İLİŞKİSİNİN JEOMORFOLOJİK ANALİZİ Sustainable Development

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Coğrafya Anabilim Dalı

2006

2006

Postgraduate

FIRTINA DERESİ HAVZASININ UYGULAMALI JEOMORFOLOJİ ETÜDÜ

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Coğrafya Anabilim Dalı

Certificates, Courses and Trainings

2008

2008

Erasmus (2008-2009 Güz dönemi)

Vocational Training

Jagiellonian (Krakow) Üniversitesi (Polonya)

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature, Coğrafya Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature, Coğrafya Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Research Assistant PhD

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü

2004 - 2012

2004 - 2012

Research Assistant

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

JEOMORFOLOJİDE UZAKTAN ALGILAMA ANALİZLERİ

Postgraduate

Postgraduate

GLASİYAL VE PERİGLASİYAL JEOMORFOLOJİ ÇALIŞMALARI

Postgraduate

Postgraduate

Polijenik ve Polisiklik Jeomorfoloji

Postgraduate

Postgraduate

JEOMORFOLOJİDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANALİZLERİ

Undergraduate

Undergraduate

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERI

Associate Degree

Associate Degree

DOĞAL FAKTÖRLERİN TURİZME ETKİSİ

Undergraduate

Undergraduate

TOPOGRAFYALAR

Postgraduate

Postgraduate

KARST JEOMORFOLOJİSİ VE HİDROLOJİSİ

Undergraduate

Undergraduate

Buzul Morfolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Kuvaterner Jeokronolojisi

Doctorate

Doctorate

Buzul Jeomorfolojisinde Araştırma Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Kuvaterner Coğrafyası

Postgraduate

Postgraduate

Kuvaternerdeki İklim Değişikliklerinin Dağlık Alanlardaki İzleri

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2017

2017

Geomorphology of the Mount Akdag landslide, Western Taurus range (SW Turkey)

Görüm T., Bayrakdar C. , AVDAN U., Comert R.

JOURNAL OF MAPS, vol.13, no.2, pp.165-172, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2017

2017

Synchronous Last Glacial Maximum across the Anatolian peninsula

Akcar N., Yavuz V., Yesilyurt S., Ivy-Ochs S., Reber R., Bayrakdar C. , et al.

QUATERNARY GLACIATION IN THE MEDITERRANEAN MOUNTAINS, vol.433, pp.251-269, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

2015

2015

Evidence of an active glacier in the Munzur Mountains, eastern Turkey

Bayrakdar C. , Cilgin Z., Doker M. F. , Canpolat E.

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.24, no.1, pp.56-71, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2008

2008

Geomorphological investigation of the excavation-induced Dundar landslide, Bursa, Turkey

ERGİNAL A. E. , Turkes M., Ertek T. A. , Baba A., Bayrakdar C.

GEOGRAFISKA ANNALER SERIES A-PHYSICAL GEOGRAPHY, no.2, pp.109-123, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

An example for local precipitation variability: Fethiye-Söğütlüdere comparison

Sarış F., Keserci F., Bayrakdar C.

Türk Coğrafya Dergisi, no.77, pp.87-98, 2021 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Emecik Canyon - Waterfall (Çameli, Denizli - Turkey) in Terms of Geomorphoturism Potential

Canpolat E., Çılğın Z., Bayrakdar C.

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi , vol.2020, no.5, pp.64-86, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Morphometric characteristcs of the glacial cirques in the Teke Peninsula, Southwestern Anatolia

Çılğın Z., Bayrakdar C.

Türk Coğrafya Dergisi, no.74, pp.107-121, 2020 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

TEKELİ DAĞI’NDA (TOKAT) GEÇ PLEYİSTOSEN BUZULLAŞMALARININ İZLERİ - Traces of Late Pleistocene Glaciations in Tekeli Mountain (Tokat)

BAYRAKDAR C.

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.13-25, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2018

2018

Morphometric Characteristics of the Glacial Cirques on Mount Dedegol

ÇILĞIN Z., Bayrakdar C.

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, no.36, pp.27-48, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2017

2017

Karadağ’da Pleyistosen Buzullaşmaları, Batı Toroslar, Türkiye

Bayrakdar C. , Çılğın Z., Sarış F.

Türkiye Jeoloji Bülteni, vol.60, no.4, pp.451-469, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Kızıldağ’da (Sivas) buzullaşma izleri

Çılğın Z., BAYRAKDAR C.

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.69, pp.101-107, 2017 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Türkiye’de Yeni Bir Buzulun Keşfi: Şahintaşı Buzulu

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z., Döker M. F. , Canpolat E.

Tubitak Bilim ve Teknik, vol.48, no.568, pp.84-87, 2015 (National Non-Refereed Journal)

2014

2014

An example of polygenetic geomorphologic development(Karst-Glacial-Tectonics) on Munzur Mountains: Kepir Cave-Elbaba springkarstic system

Çılğın Z., BAYRAKDAR C. , Oliphant J. S.

International Journal of Human Sciences, no.11, pp.89-104, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2013

2013

Yeşil Göl Heyelanının Jeomorfolojik Özellikleri ve Oluşum Mekanizması

BAYRAKDAR C. , GÖRÜM T.

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.1, pp.1-10, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Sinop (Türkiye) geç Roma dönemi su yapılarının rekonstrüksiyonuna ait ön bulgular

TUROĞLU H. , BAYRAKDAR C.

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.10, no.10, pp.21-33, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Kaçkar Dağı'nda Baki Faktörünün Glasyal ve Periglasyal Topografyanın Gelişimi Üzerine Etkisi

BAYRAKDAR C. , ÖZDEMİR H.

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.54, pp.1-13, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2008

2008

16 Kasım 2007 Tuzla Deresi Taşkınının Nedenleri Üzerine Bir Araştırma (Silivri-İstanbul)

ÖZDEMİR H. , BAYRAKDAR C.

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.49, pp.123-140, 2008 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

An Example to the Highway-Landslides: Inecik Landslide (Tekirdag)

ERGİNAL A. E. , BAYRAKDAR C.

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, no.14, pp.43-53, 2006 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

AKDAĞ (ALANYA) GEÇ PLEYİSTOSEN BUZULLAŞMALARININ İZLERİ VE PALEOİKLİMSEL YORUMLAMASI

Bayrakdar C. , Çılğın Z., Akbaş A., Keserci F.

IX. TÜRKİYE KUVATERNER SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 20 October 2020 - 23 February 2021, pp.21-22

2019

2019

Batı Toroslarda Bilinmeyen Bir Buzullaşma Sahası: Akdağ (Alanya)

BAYRAKDAR C. , Yasan O., Keserci F.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.1

2019

2019

Geomorphological and chronological evolution of Karadağ mountain (SW Turkey)

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z., Sarış F., Altınay O., Yasan O., Akçar N.

20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), Dublin, Ireland, 25 - 31 July 2019, pp.1 Sustainable Development

2019

2019

Finike ve Kumluca'da Meydana Gelen Hortumlar ve Etkileri

Canpolat E., BAYRAKDAR C. , DÖKER M. F.

1. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.7-8

2019

2019

Akdağ Kütlesinde Buzul ve Yamaç Süreçlerinin Kuvaterner Jeokronolojisi

BAYRAKDAR C. , Görüm T., TUROĞLU H. , Çılğın Z., Güneç Kıyak N., Akçar N.

1. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.344-345 Sustainable Development

2018

2018

TEKELİ DAĞI'NDA (TOKAT) PLEYİSTOSEN BUZULLAŞMALARININ İZLERİ

BAYRAKDAR C.

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.101 Sustainable Development

2018

2018

KIZILDAĞ’DA (SİVAS) BUZULLAŞMA İZLERİ

Çılğın Z., BAYRAKDAR C.

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.54

2017

2017

Two New Contributions to Turkey's Glacial Geomorphology: Şahintaşı Glacier (Munzur Mountains) and Karadağ (Western Taurus)

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z.

9th International Conference on Geomorphology (9th ICG), Yeni Delhi, India, 6 - 11 November 2017, pp.351-352 Sustainable Development

2017

2017

Munzur Dağlarının Güneybatı Kesiminde Pleyistosen Paleobuzullarının Rekonstrüksiyonu

Çılğın Z., BAYRAKDAR C.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017, Elazığ, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.2-3 Sustainable Development

2017

2017

Türkiye Buzul Jeomorfolojisine İki Yeni Katkı: Şahintaşı Buzulu (Munzur Dağları) Ve Karadağ (Batı Toroslar)

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017, Elazığ, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.34-35 Sustainable Development

2017

2017

Karadağ'da (Teke Yarımadası) Pleistosen Buzullaşmaları

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z.

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, pp.384-385

2016

2016

Teke Yarımadasında Pleistosen Buzullaşmaları (Pleistocene Glaciations in The Teke Peninsula)

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z.

TÜCAUM 2016 ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.1

2016

2016

Glacio-Karstic Evolution in Western Taurus (SW Turkey)

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z.

33th IGU International Geographical Congress, Beijing, China, 20 - 26 August 2016, pp.2927

2016

2016

Batı Torosların Glasiyo-Karstik Evrimi

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z.

Türkiye Kuaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, pp.20

2015

2015

Akdağ Heyelanının Jeomorfolojik Özellikleri ve Kuvaterner Jeokronolojisi

BAYRAKDAR C. , Akçar N., GÖRÜM T. , IVY-OCHS S., VOCKENHUBER C.

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2015, Samsun, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.1

2015

2015

Morphology and chronology of the Akdag Landslide (SW Turkey)

BAYRAKDAR C. , Akçar N., GÖRÜM T. , Ivy-Ochs S., Vockenhuber C.

XIX INQUA 2015, Nagoya, Japan, 26 July - 02 August 2015, pp.140

2014

2014

Akdağ Heyelanının Jeomorfolojik Özellikleri ve Gelişimi

BAYRAKDAR C. , Görüm T., Akçar N., KÖSE N. , YÜKSEL F. A. , GÜNER H. T.

TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu 2014, Ankara, Turkey, 23 - 25 October 2014, pp.1

2014

2014

Geomorphological and chronological evolution of the Akdağ rockslide

BAYRAKDAR C. , Akçar N., Görüm T., Ivy-Ochs S., Vockenhuber C.

8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Muğla, Turkey, 13 - 17 October 2014, pp.142

2013

2013

Reconstruction of the evolution and chronology of the Akdağ rockslide (SW Turkey).

BAYRAKDAR C. , Görüm T., Durmuş M., Ivy-Ochs S., Akçar N.

11th Swiss Geoscience Meeting, Lausanne 2013, Switzerland, 1 - 04 November 2013, pp.543-544

2013

2013

Two Different Example for Glacio-Karstic Evolution in Western Taurus (SW Turkey): Akdağ Mountain and Dedegöl Mountain

BAYRAKDAR C. , ÇILĞIN Z.

8th IAG International Conference on Geomorphology 2013, France, 1 - 04 August 2013, pp.1062 Sustainable Development

2013

2013

Akdağ Kütlesi’nde (Batı Toroslar) Paleo-Karstın Pleistosen Buzullaşmalarına Etkisi

BAYRAKDAR C.

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2012, Hatay, Turkey, 1 - 04 March 2013, pp.199-204

2013

2013

Akdağ Kütlesi’nin (Batı Toroslar) Jeomorfolojik Evrimine Morfometrik Yaklaşım

BAYRAKDAR C.

Tücaum IV Sempozyumu 2012, Ankara, Turkey, 1 - 04 March 2013, pp.1-8

2011

2011

2012. Sinop Roma Dönemi Yaşam Çevresinin Coğrafi Verilere Dayandırılan Modellemesi

TUROĞLU H. , BAYRAKDAR C.

I. International Conference On The Black Sea Regional Culture. Sinop, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.6-7

2011

2011

Sinop Roma Dönemi Su Yapılarının Coğrafi Verilere Dayandırılan Modellemesi

TUROĞLU H. , BAYRAKDAR C.

1. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.6-7

2011

2011

Afet Sonrası Müdahalede UZAL ve CBS teknolojilerinin İstanbul için Önemi

TUROĞLU H., DÖKER M. F. , BAYRAKDAR C.

İstanbul’un Afetlerden Zarar Görebilirliliği Sempozyumu 2010, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.221-225

2007

2007

Fırtına Deresi Havzasının Jeomorfolojik Gelişiminde Havza Analizi Verileri

TUROĞLU H. , BAYRAKDAR C.

TURQUA VI, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.161

2007

2007

Fırtına Deresi Havzasında Jeomorfolojik Problemler ve Çözüm Önerileri

BAYRAKDAR C.

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu VI, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.88-96

2006

2006

Uygulamalaı Jeomorfoloji Çalışmalarında CBS'nin Kullanımı: Fırtına Deresi Havzası Örneği

BAYRAKDAR C.

I.Uzaktan Algılama ve CBS Çalıştay ve Paneli-2006, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.1-9

2005

2005

Ganos Dağının Dağ alanları Yönetimi Açısından İncelenmesi

BAYRAKDAR C.

Ulusal Coğrafya Kongresi - 2005, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.477-485 Sustainable Development

2003

2003

Doğal Çevre Sorunları Yaratan Hatalı Arazi Kullanımlarından Biri: Barajlar

BAYRAKDAR C.

VI. Ulusal Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu, Mersin, Turkey, 1 - 04 May 2003, pp.99-109

Books & Book Chapters

2019

2019

Sirk Morfometrisi Çalışmalarında İnsansız Hava Araçları (İHA) ve CBS Kullamınlarına Bir Örnek: Karadağ Kütlesi (Batı Toroslar)

Altınay O., BAYRAKDAR C. , Çılğın Z.

in: Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Ebru Akköprü, Mehmet Fatih Döker, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.161-174, 2019

2019

2019

Dağlık Alanların İklim Özelliklerini Belirlemede CBS Tabanlı Enterpolasyon Yöntemlerinin Kullanımı: Batı Toroslar Örneği

Yasan O., Sarış F., BAYRAKDAR C.

in: Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Ebru Akköprü, Mehmet Fatih Döker, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.197-215, 2019

2011

2011

İstanbul Kuzeyindeki Madencilik Faaliyetlerinden Kaynaklanan Mekansal Sorunlara Bir Örnek: Çiftalan Köyü Heyelanları

BAYRAKDAR C. , DÖKER M. F.

in: Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik ve Bölgesel, Deniz EKİNCİ, Editor, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları Sayı:6, İstanbul, pp.689-700, 2011

Supported Projects

2020 - Continues

2020 - Continues

Batı Toroslar'da Bilinmeyen Paleo-Buzullaşma Alanlarının Tespiti ve İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

BAYRAKDAR C. (Executive) , ÇILĞIN Z., CANPOLAT E.

2018 - 2019

2018 - 2019

Karadağ Kütlesinin (Batı Toroslar) Buzul JeomorfolojisiSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

BAYRAKDAR C. (Executive) , ALTINAY O.

2016 - 2018

2016 - 2018

Karadağ'ın (Batı Toroslar) Glacio-Karstik Evrimine Morfometrik Yaklaşım

Project Supported by Higher Education Institutions

BAYRAKDAR C. (Executive) , ÇILĞIN Z.

Awards

May 2006

May 2006

Yılın Bilim İnsanı Ödülü

İstanbul üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Bilim Günleri - IIScholarships

2014 - 2014

2014 - 2014

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 37

h-index (WOS): 3