Doç.Dr.

Cihan BAYRAKDAR


Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2014 - 2014

2014 - 2014

Post Doktora

Universitaet Bern (University Of Bern), Jeoloji Enstitüsü, Exogene Jeoloji, İsviçre

2006 - 2012

2006 - 2012

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Türkiye

2002 - 2003

2002 - 2003

Yüksek Lisans-Tezsiz

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Alan Öğretmenliği, Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

AKDAĞ KÜTLESİ'NDE (BATI TOROSLAR) KARSTLAŞMA -BUZUL İLİŞKİSİNİN JEOMORFOLOJİK ANALİZİ

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı

2006

2006

Yüksek Lisans

FIRTINA DERESİ HAVZASININ UYGULAMALI JEOMORFOLOJİ ETÜDÜ

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2008

2008

Erasmus (2008-2009 Güz dönemi)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Jagiellonian (Krakow) Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Coğrafya , Fiziki Coğrafya

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2018 - 2020

2018 - 2020

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2004 - 2012

2004 - 2012

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Polijenik ve Polisiklik Jeomorfoloji

Lisans

Lisans

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERI

Ön Lisans

Ön Lisans

DOĞAL FAKTÖRLERİN TURİZME ETKİSİ

Lisans

Lisans

TOPOGRAFYALAR

Lisans

Lisans

Buzul Morfolojisi

Doktora

Doktora

Buzul Jeomorfolojisinde Araştırma Teknikleri

Lisans

Lisans

Kuvaterner Coğrafyası

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kuvaterner Jeokronolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kuvaternerdeki İklim Değişikliklerinin Dağlık Alanlardaki İzleri

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Chronology and Geomorphological Activity of the Akdag Rock Avalanche (SW Turkey)

Bayrakdar C. , Görüm T., Çılğın Z., Vockenhuber C., Ivy-Ochs S., Akçar N.

FRONTIERS IN EARTH SCIENCE, no.295, ss.1-20, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Geomorphology of the Mount Akdag landslide, Western Taurus range (SW Turkey)

Görüm T., Bayrakdar C. , AVDAN U., Comert R.

JOURNAL OF MAPS, cilt.13, ss.165-172, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Synchronous Last Glacial Maximum across the Anatolian peninsula

Akcar N., Yavuz V., Yesilyurt S., Ivy-Ochs S., Reber R., Bayrakdar C. , et al.

QUATERNARY GLACIATION IN THE MEDITERRANEAN MOUNTAINS, cilt.433, ss.251-269, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

Evidence of an active glacier in the Munzur Mountains, eastern Turkey

Bayrakdar C. , Cilgin Z., Doker M. F. , Canpolat E.

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.24, ss.56-71, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Geomorphological investigation of the excavation-induced Dundar landslide, Bursa, Turkey

ERGİNAL A. E. , Turkes M., Ertek T. A. , Baba A., Bayrakdar C.

GEOGRAFISKA ANNALER SERIES A-PHYSICAL GEOGRAPHY, ss.109-123, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Teke Yarımadası’ndaki (Güneybat Anadolu) glasiyal sirklerin morfometrik özellikleri

Çılğın Z., Bayrakdar C.

Türk Coğrafya Dergisi, ss.107-121, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

TEKELİ DAĞI’NDA (TOKAT) GEÇ PLEYİSTOSEN BUZULLAŞMALARININ İZLERİ - Traces of Late Pleistocene Glaciations in Tekeli Mountain (Tokat)

BAYRAKDAR C.

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.13-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Morphometric Characteristics of the Glacial Cirques on Mount Dedegol

ÇILĞIN Z., Bayrakdar C.

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, ss.27-48, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Karadağ’da Pleyistosen Buzullaşmaları, Batı Toroslar, Türkiye

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z., Sarış F.

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.60, ss.451-469, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Kızıldağ’da (Sivas) buzullaşma izleri

Çılğın Z., BAYRAKDAR C.

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, ss.101-107, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Türkiye’de Yeni Bir Buzulun Keşfi: Şahintaşı Buzulu

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z., Döker M. F. , Canpolat E.

Tubitak Bilim ve Teknik, cilt.48, ss.84-87, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

Yeşil Göl Heyelanının Jeomorfolojik Özellikleri ve Oluşum Mekanizması

BAYRAKDAR C. , GÖRÜM T.

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.59, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Sinop (Türkiye) geç Roma dönemi su yapılarının rekonstrüksiyonuna ait ön bulgular

TUROĞLU H.

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.10, no.2, ss.21-33, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Kaçkar Dağı'nda Baki Faktörünün Glasyal ve Periglasyal Topografyanın Gelişimi Üzerine Etkisi

BAYRAKDAR C. , ÖZDEMİR H.

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, ss.1-13, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

16 Kasım 2007 Tuzla Deresi Taşkınının Nedenleri Üzerine Bir Araştırma (Silivri-İstanbul)

ÖZDEMİR H. , BAYRAKDAR C.

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, ss.123-140, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

16 Kasım 2007 Tuzla Deresi Taşkınının Nedenleri Üzerine Bir Araştırma (Silivri- İstanbul)

ÖZDEMİR H. , BAYRAKDAR C.

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, ss.123-139, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Karayolu Heyelanlarına Bir Örnek: İnecik Heyelanı (Tekirdağ)

ERGİNAL A. E. , BAYRAKDAR C.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, ss.43-53, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Batı Toroslarda Bilinmeyen Bir Buzullaşma Sahası: Akdağ (Alanya)

BAYRAKDAR C. , Yasan O., Keserci F.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 12 October 2019, ss.1

2019

2019

Geomorphological and chronological evolution of Karadağ mountain (SW Turkey)

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z., Sarış F., Altınay O., Yasan O., Akçar N.

20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA), Dublin, İrlanda, 25 - 31 July 2019, ss.1

2019

2019

Finike ve Kumluca'da Meydana Gelen Hortumlar ve Etkileri

Canpolat E., BAYRAKDAR C. , DÖKER M. F.

1. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 June 2019, ss.7-8

2019

2019

Akdağ Kütlesinde Buzul ve Yamaç Süreçlerinin Kuvaterner Jeokronolojisi

BAYRAKDAR C. , Görüm T., TUROĞLU H. , Çılğın Z., Güneç Kıyak N., Akçar N.

1. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 June 2019, ss.344-345

2018

2018

TEKELİ DAĞI'NDA (TOKAT) PLEYİSTOSEN BUZULLAŞMALARININ İZLERİ

BAYRAKDAR C.

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 May 2018, ss.101

2018

2018

KIZILDAĞ’DA (SİVAS) BUZULLAŞMA İZLERİ

Çılğın Z., BAYRAKDAR C.

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 May 2018, ss.54

2017

2017

Two New Contributions to Turkey's Glacial Geomorphology: Şahintaşı Glacier (Munzur Mountains) and Karadağ (Western Taurus)

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z.

9th International Conference on Geomorphology (9th ICG), Yeni Delhi, Hindistan, 6 - 11 November 2017, ss.351-352

2017

2017

Türkiye Buzul Jeomorfolojisine İki Yeni Katkı: Şahintaşı Buzulu (Munzur Dağları) Ve Karadağ (Batı Toroslar)

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017, Elazığ, Türkiye, 12 - 14 October 2017, ss.34-35

2017

2017

Munzur Dağlarının Güneybatı Kesiminde Pleyistosen Paleobuzullarının Rekonstrüksiyonu

Çılğın Z., BAYRAKDAR C.

Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2017, Elazığ, Türkiye, 12 - 14 October 2017, ss.2-3

2017

2017

Karadağ'da (Teke Yarımadası) Pleistosen Buzullaşmaları

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z.

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 April 2017, ss.384-385

2016

2016

Teke Yarımadasında Pleistosen Buzullaşmaları (Pleistocene Glaciations in The Teke Peninsula)

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z.

TÜCAUM 2016 ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 13 - 14 October 2016, ss.1

2016

2016

Glacio-Karstic Evolution in Western Taurus (SW Turkey)

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z.

33th IGU International Geographical Congress, Beijing, Çin, 20 - 26 August 2016, ss.2927

2016

2016

Batı Torosların Glasiyo-Karstik Evrimi

BAYRAKDAR C. , Çılğın Z.

Türkiye Kuaterner Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 May 2016, ss.20

2015

2015

Akdağ Heyelanının Jeomorfolojik Özellikleri ve Kuvaterner Jeokronolojisi

BAYRAKDAR C. , Akçar N., GÖRÜM T. , IVY-OCHS S., VOCKENHUBER C.

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2015, Samsun, Türkiye, 15 - 17 October 2015, ss.1

2015

2015

Morphology and chronology of the Akdag Landslide (SW Turkey)

BAYRAKDAR C. , Akçar N., GÖRÜM T. , Ivy-Ochs S., Vockenhuber C.

XIX INQUA 2015, Nagoya, Japonya, 26 July - 02 August 2015, ss.140

2014

2014

Akdağ Heyelanının Jeomorfolojik Özellikleri ve Gelişimi

BAYRAKDAR C. , Görüm T., Akçar N., KÖSE N. , YÜKSEL F. A. , GÜNER H. T.

TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu 2014, Ankara, Türkiye, 23 - 25 October 2014, ss.1

2014

2014

Geomorphological and chronological evolution of the Akdağ rockslide

BAYRAKDAR C. , Akçar N., Görüm T., Ivy-Ochs S., Vockenhuber C.

8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Muğla, Türkiye, 13 - 17 October 2014, ss.142

2013

2013

Reconstruction of the evolution and chronology of the Akdağ rockslide (SW Turkey).

BAYRAKDAR C. , Görüm T., Durmuş M., Ivy-Ochs S., Akçar N.

11th Swiss Geoscience Meeting, Lausanne 2013, İsviçre, 1 - 04 November 2013, ss.543-544

2013

2013

Two Different Example for Glacio-Karstic Evolution in Western Taurus (SW Turkey): Akdağ Mountain and Dedegöl Mountain

BAYRAKDAR C. , ÇILĞIN Z.

8th IAG International Conference on Geomorphology 2013, Fransa, 1 - 04 Ağustos 2013, ss.1062

2013

2013

Akdağ Kütlesi’nin (Batı Toroslar) Jeomorfolojik Evrimine Morfometrik Yaklaşım

BAYRAKDAR C.

Tücaum IV Sempozyumu 2012, Ankara, Türkiye, 1 - 04 March 2013, ss.1-8

2013

2013

Akdağ Kütlesi’nde (Batı Toroslar) Paleo-Karstın Pleistosen Buzullaşmalarına Etkisi

BAYRAKDAR C.

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2012, Hatay, Türkiye, 1 - 04 March 2013, ss.199-204

2011

2011

Sinop Roma Dönemi Su Yapılarının Coğrafi Verilere Dayandırılan Modellemesi

TUROĞLU H. , BAYRAKDAR C.

1. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi, Türkiye, 1 - 04 October 2011, ss.6-7

2011

2011

2012. Sinop Roma Dönemi Yaşam Çevresinin Coğrafi Verilere Dayandırılan Modellemesi

TUROĞLU H.

I. International Conference On The Black Sea Regional Culture. Sinop, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, ss.6-7

2011

2011

İstanbul’daki Linyit İşletmelerinin Çevredeki Yerleşim Merkezlerinde Yarattığı Heyelan Tehlikesi ve Risklerine Bir Örnek: Çiftalan Köyü Heyelanları

BAYRAKDAR C. , DÖKER M. F.

İstanbul’un Afetlerden Zarar Görebilirliliği Sempozyumu 2010, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 2011, ss.237-244

2011

2011

Afet Sonrası Müdahalede UZAL ve CBS teknolojilerinin İstanbul için Önemi

TUROĞLU H., DÖKER M. F. , BAYRAKDAR C.

İstanbul’un Afetlerden Zarar Görebilirliliği Sempozyumu 2010, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 2011, ss.221-225

2007

2007

Fırtına Deresi Havzasının Jeomorfolojik Gelişiminde Havza Analizi Verileri

TUROĞLU H. , BAYRAKDAR C.

TURQUA VI, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 2007, ss.161

2007

2007

Fırtına Deresi Havzasında Jeomorfolojik Problemler ve Çözüm Önerileri

BAYRAKDAR C.

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu VI, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 2007, ss.88-96

2006

2006

Uygulamalaı Jeomorfoloji Çalışmalarında CBS'nin Kullanımı: Fırtına Deresi Havzası Örneği

BAYRAKDAR C.

I.Uzaktan Algılama ve CBS Çalıştay ve Paneli-2006, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 November 2006, ss.1-9

2005

2005

Ganos Dağının Dağ alanları Yönetimi Açısından İncelenmesi

BAYRAKDAR C.

Ulusal Coğrafya Kongresi - 2005, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 2005, ss.477-485

2003

2003

Doğal Çevre Sorunları Yaratan Hatalı Arazi Kullanımlarından Biri: Barajlar

BAYRAKDAR C.

VI. Ulusal Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 1 - 04 May 2003, ss.99-109

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

Altınay O., BAYRAKDAR C. , Çılğın Z.

Sirk Morfometrisi Çalışmalarında İnsansız Hava Araçları (İHA) ve CBS Kullamınlarına Bir Örnek: Karadağ Kütlesi (Batı Toroslar), Ebru Akköprü, Mehmet Fatih Döker, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.161-174, 2019

2019

2019

Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

Yasan O., Sarış F., BAYRAKDAR C.

Dağlık Alanların İklim Özelliklerini Belirlemede CBS Tabanlı Enterpolasyon Yöntemlerinin Kullanımı: Batı Toroslar Örneği, Ebru Akköprü, Mehmet Fatih Döker, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.197-215, 2019

2011

2011

Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik ve Bölgesel

BAYRAKDAR C. , DÖKER M. F.

İstanbul Kuzeyindeki Madencilik Faaliyetlerinden Kaynaklanan Mekansal Sorunlara Bir Örnek: Çiftalan Köyü Heyelanları, Deniz EKİNCİ, Editör, Türk Coğrafya Kurumu Yayınları Sayı:6, İstanbul, ss.689-700, 2011

Desteklenen Projeler

2018 - 2019

2018 - 2019

Karadağ Kütlesinin (Batı Toroslar) Buzul Jeomorfolojisi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAYRAKDAR C. (Yürütücü) , ALTINAY O.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Türk Coğrafya Dergisi

Baş Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2007 - 2010

2007 - 2010

Türk Coğrafya Kurumu

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2020

Mayıs 2020

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

Mart 2020

Mediterranean Geoscience Reviews

ESCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

Coğrafi Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

TÜBİTAK Projesi

Şubat 2019

Şubat 2019

TÜBİTAK Projesi

Ekim 2018

Ekim 2018

Coğrafya Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

TÜBİTAK Projesi

Şubat 2018

Şubat 2018

TÜBİTAK Projesi

Haziran 2014

Haziran 2014

Turkish Journal of Earth Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2013

Mart 2013

Türk Coğrafya Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2006 - 2006

2006 - 2006

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Maden Tetkik Arama

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, Türkiye

Ödüller

Mayıs 2006

Mayıs 2006

Yılın Bilim İnsanı Ödülü

İstanbul üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Bilim Günleri - IIAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 28

h-indeksi (WOS): 3

Duyurular & Dokümanlar

kartoğrafya 5
Ders Notu
21.10.2019
kartoğrafya 4
Ders Notu
8.10.2019
Kuvaterner 3
Ders Notu
4.10.2019
Kuvaterner 2
Ders Notu
4.10.2019
Kuvaterner 1
Ders Notu
3.10.2019
kartoğrafya 3
Ders Notu
3.10.2019
kartoğrafya 2
Ders Notu
3.10.2019
kartoğrafya 1
Ders Notu
26.09.2019