Assoc. Prof. Cüneyt PEKMEZ


Faculty of Law, Private Law Department

Department of Civil Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Civil Law

Metrics

Publication

19

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2012 - 2018

2012 - 2018

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Law, Medeni Hukuk, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

BORCUN İFA EDİLMEDİĞİ DEFİ (ÖDEMEZLİK DEFİ)

Istanbul University, Faculty of Law, Medeni Hukuk

2012

2012

Postgraduate

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

German

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Civil Law

Academic Titles / Tasks

2010 - Continues

2010 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN KARARLARINDA KABUL ETTİĞİ “MAKUL SÜRE” ESASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Pekmez C.

Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasanın Özel Hukuk Üzerindeki Etkileri, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2021, pp.189-190 Creative Commons License

2020

2020

TEDBİR NAFAKASINA İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY KARARLARININ İNCELENMESİ

Pekmez C.

Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 September 2020, pp.141-160

2020

2020

Tedbir Nafakasına İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının İncelenmesi

Pekmez C.

AİLE HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 23 - 24 September 2020, pp.27-28 Creative Commons License

2019

2019

Otonomlaştırılmış Araçlarda Veri Sorumlusu

Pekmez C.

9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali , İstanbul, Turkey, 22 - 28 November 2019, pp.161-162 Creative Commons License

2019

2019

The Protection Of Personal Data Obtained From Autonomisated Motor Vehicle Within Scope Of Modifications On German Road Traffic Code

PEKMEZ C.

5. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, Lefkoşe, Cyprus (Kktc), 19 - 22 April 2019, pp.34

Books & Book Chapters

2020

2020

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşler Arasında Envanter Düzenlenmesi (MK m. 216)

Pekmez C.

in: PROF. DR. GALİP SERMET AKMAN’A ARMAĞAN, SAİBE OKTAY ÖZDEMİR,AZRA ARKAN SERİM,ATİLLA ALTOP, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.681-700, 2020

2020

2020

Yargıtay Kararları Işığında Eşler Arasında Yapılan Bağışlamaların Boşanma Nedeniyle Geri Alınabilirliği

Pekmez C.

in: PROF. DR. HALÛK BURCUOĞLU’NA ARMAĞAN, SAİBE OKTAY ÖZDEMİR,AZRA ARKAN SERİM,ATİLLA ALTOP, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.1607-1648, 2020

2020

2020

Alman Karayolları Trafik Kanunu’nda 20. 06. 2017’de Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Otonomlaştırılmış Araçlardan Elde Edilen Kişisel Verilerin Korunması

Pekmez C.

in: KİŞİLİK HAKLARINA İLİŞKİN GÜNCEL SORUNLAR, SANEM AKSOY DURSUN,ARZU GENÇ ARIDEMİR, Editor, ON İKİ LEVHA, İstanbul, pp.165-194, 2020

2019

2019

Borcun İfa Edilmediği Defi (Ödemezlik Defi)

PEKMEZ C.

On İki Levha, İstanbul, 2019

2015

2015

KISA SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN UYARLANMASININ 30.10.2002 TARİHLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI IŞIĞI ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

PEKMEZ C.

in: Prof. Dr. Hasan Erman'a Armağan, ÖĞÜZ T., AKKANAT H., İnal E., Çetiner B., Baysal B., Gönen D., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.250-260, 2015

2013

2013

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU

PEKMEZ C.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Committee Member