Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Elektronik Tebligat

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.LXXIV, ss.159-174, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri