Öğr.Gör.Dr.

Gözde DEMİREL


Rektörlük

Bölümler

Yabancı Diller Yüksekokulu

Eğitim Bilgileri

2015 - 2019

2015 - 2019

Doktora

Universiteit Van Tilburg, Humanities, Language, Identity And Culture, Hollanda

2009 - 2011

2009 - 2011

Yüksek Lisans

İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi, Türkiye

2003 - 2008

2003 - 2008

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Reading Proficiency and Acculturation Orientations of Bilingual Turkish Children in the Netherlands, Germany and France

Universiteit van Tilburg, Cultural Studies, Language, Identity And Culture

2011

2011

Yüksek Lisans

An Investigation into How and to What Extend an English Coursebook can be User Friendly for EFL Students and Teachers at the Tertiary Level

İstanbul Aydın Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Fransızca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Dil Merkezi

2008 - 2010

2008 - 2010

Öğretim Görevlisi

İstanbul Aydın Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Uluslararası PIRLS Uygulamaları Ölçütlerine göre Türk Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Demirel G. , Yağmur K.

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.95-106, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İki Dillilik ve Türleri Üzerine

Yılmaz M. Y. , Demirel G.

International Journal of Languages Education, cilt.3, ss.1693-1701, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

The relationship between first and second language reading skills of Turkish immigrant children growing up in the Netherlands

Demirel G.

19th International Conference on Turkish Linguistics, Astana, Kazakistan, 17 - 19 Ağustos 2018, ss.17-18

2016

2016

Uluslararası PIRLS Uygulamaları Ölçütlerine göre Türk Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Demirel G.

9. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI-UTEOK, Burdur, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, cilt.3, no.2, ss.95-106 Creative Commons License

2015

2015

İki Dillilik ve Türleri Üzerine

Demirel G.

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.1693-1701

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

İkili ve Grup Çalışmaları

Demirel G.

Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, Mustafa Durmuş,Alpaslan Okur, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.227-232, 2018