Asst. Prof.Gözde DEMİREL FAKİROĞLU


Faculty of Literature, Department of Linguistics

Department of Applied Linguistics


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

26

Project

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2015 - 2019

2015 - 2019

Doctorate

Universiteit van Tilburg, Humanities, Language, Identity And Culture, Netherlands

2009 - 2011

2009 - 2011

Postgraduate

Istanbul Aydin University, Faculty Of Educatıon, Yabancı Diller Eğitimi, Turkey

2003 - 2008

2003 - 2008

Undergraduate

Bogazici University, Faculty Of Educatıon, Yabancı Diller Eğitimi, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Reading Proficiency and Acculturation Orientations of Bilingual Turkish Children in the Netherlands, Germany and France

Universiteit van Tilburg, Cultural Studies, Language, Identity And Culture

2011

2011

Postgraduate

An Investigation into How and to What Extend an English Coursebook can be User Friendly for EFL Students and Teachers at the Tertiary Level

Istanbul Aydin University, Yabancı Diller Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Linguistics

2010 - 2021

2010 - 2021

Lecturer

Istanbul University, School of Foreing Languages, Yabancı Diller Bölümü

2008 - 2010

2008 - 2010

Lecturer

Istanbul Aydin University, Academy Of Foreıgn Languages, Yabancı Diller Yüksekokulu

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Language Acquisition

Undergraduate

Undergraduate

Dil Kullanımı

Undergraduate

Undergraduate

Syntax

Undergraduate

Undergraduate

Sociolinguistics

Undergraduate

Undergraduate

Text Linguistics

Postgraduate

Postgraduate

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Yaklaşımlar

Postgraduate

Postgraduate

Language Development and Language Contact

Undergraduate

Undergraduate

Metin Dilbilimi Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Dil Atölyesi I

Undergraduate

Undergraduate

Dil Atölyesi II

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Göçmen öğrencilerin eğitim sistemine uyumunun Türkçe öğretimi ile ilişkisi

Demirel Fakiroğlu G.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.30, pp.121-134, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

LEXICAL ANALYSIS OF WRITTEN EXAMS OF STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Demirel Fakiroğlu G.

IJOEEC, vol.7, no.17, pp.933-964, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Bulgaristan Silistre İli Dulovo İlçesi Türk Ağızlarında Kadın Dilinin Kullanımı Üzerine Bir Örneklem

Demirel Dönmez Ö., Demirel Fakiroğlu G.

Turkish Studies-Language and Literature, vol.16, no.3, pp.1853-1871, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Yazım Hatalarının Sınıflandırılması

Terziyan T. L. , Demirel G.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.8, no.3, pp.708-719, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Bilingual Turkish Children in the Netherlands and the Relationship Between their First Language and Mainstream Language

Demirel G.

KEFAD, vol.20, no.3, pp.1312-1339, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Uluslararası PIRLS Uygulamaları Ölçütlerine göre Türk Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Demirel G., Yağmur K.

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.95-106, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2016

2016

İki Dillilik ve Türleri Üzerine

Yılmaz M. Y. , Demirel G.

International Journal of Languages Education, vol.3, pp.1693-1701, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE A1 ÖNCESİ DERS İÇERİĞİ

Demirel Fakiroğlu G.

6 th INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, Muğla, Turkey, 13 - 16 May 2022, pp.205-206

2020

2020

İlkokul İkinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Temaların Disiplinlerarasılık Açısından Değerlendirilmesi

Demirel G.

II. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 November 2020

2018

2018

The relationship between first and second language reading skills of Turkish immigrant children growing up in the Netherlands

Demirel G.

19th International Conference on Turkish Linguistics, Astana, Kazakhstan, 17 - 19 August 2018, pp.17-18 Sustainable Development

2016

2016

Uluslararası PIRLS Uygulamaları Ölçütlerine göre Türk Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Demirel G.

9. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI-UTEOK, Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.3, no.2, pp.95-106 Creative Commons License Sustainable Development

2015

2015

İki Dillilik ve Türleri Üzerine

Demirel G.

1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.1693-1701

Books & Book Chapters

2021

2021

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretiminde Zenginleştirilmiş Ders Kitapları

Demirel Fakiroğlu G.

in: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretimi, Doç. Dr. Emrah Boylu,Dr. Haluk Güngör, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.211-228, 2021

2021

2021

Hollanda'da Türkçe Öğretimi

Demirel Fakiroğlu G.

in: Dünyada Türkçe Öğretimi, Doç. Dr. Elif Aktaş,Dr. Öğr. Üyesi Vedat Halitoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.195-208, 2021

2021

2021

İki Dilli Türk Çocuklarının Ana Dilleri ve Hakim Dilleri Arasındaki İlişki

Demirel G.

in: Soru ve Cevaplarla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi El Kitabı, Dr. Emrah Boylu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.197-202, 2021

2020

2020

Akademik Türkçe Derslerinin Kapsamı ve Uygulama Örnekleri

Demirel G.

in: Akademik Amaçlar İçin Türkçe Öğretimi - Kuram ve Uygulama-, Burak Tüfekçioğlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.89-100, 2020

2020

2020

İki Dillilik ve Göçmen Çocuklara Türkçe Öğretimi

Demirel G.

in: Göçmenlere Türkçe Öğretimi, Umut Başar,Burak Tüfekçioğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.93-103, 2020

2018

2018

İkili ve Grup Çalışmaları

Demirel G.

in: Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, Mustafa Durmuş,Alpaslan Okur, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.227-232, 2018