Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Enhanced Repertoire Identities: Pathways toward Political Violence, Terrorism

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.27-38, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GADAMER'S HERMENEUTICS AS A MODEL FOR THE FEMINIST STANDPOINT THEORY

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, cilt.17, ss.31-44, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Amerikalı Katoliklerin Değişimi

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.5-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAX WEBER, KAPİTALİZM VE İSLAM

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.1-14, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂR KESİMİN DEĞİŞEN HAYAT TARZI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, ss.547-559, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küreselleşen Dünyada Ahlak Tasavvuru

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.31-41, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Gadamer’s Hermeneutics as a Possibility for Interreligous Dialogue

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, ss.113-131, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Sociological Perspective To Suicide Bombing

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, cilt.11, ss.7-17, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Medeniyetler, Kapitalist Dünya Sistemi ve Dini Hareketler

DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ, ss.25-40, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketim Toplumunun Oluşumu ve Din İle Etkileşimi

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, cilt.10, ss.97-109, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Radicalization of Religious Movements via Repertoire Identities

Contemporary Philosophy-Problems, Trends, Perspectives, Varna, Bulgaristan, 28 - 31 Ağustos 2017, ss.32-33

European Islam and the Integration of Muslims to European Culture

The Migration Conference, Athens, Yunanistan, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.74

Tüketim Toplumunun ve Kültürünün Değerler Üzerindeki Etkileri

Uluslararası Sempozyum: Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2016, ss.207-217

The Transformation of Pilgrimage in Consumer Societies

8th Annual International Religious Tourism and Pilgrimage Conference, Konya, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2016, ss.39

Consumer Society Religious Bourgeoisie and Life Style in Turkey

12th European Sociological Association Conference, Praha, Çek Cumhuriyeti, 25 - 28 Ağustos 2015, ss.1483-1484

The Politics of Religion in Turkey

XVIII ISA World Congress of Sociology, Yokohama, Japonya, 13 - 19 Haziran 2014, ss.222-223

Consumer Society and Religion in Turkey

European Sociological Association 11th Conference, Torino, İtalya, 28 - 31 Ağustos 2013, ss.1436-1437

The Political Adaptation of Turkish Islamists and the Political Violence of Egyptian Islamists: The Main Explanations

American Sociological Association, 102th Annual Meeting, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 14 Ağustos 2007, ss.1-15

Search of Civilizations, Capitalist World System and Religious Movements at the Triangle of Society, Culture and Individual

Civilizations and World Order International Symposium, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2006, ss.15

Gadamer’s Hermeneutics as a Model for the Feminist Standpoint Theory

American Sociological Association, 100th Annual Meeting, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 16 Ağustos 2005, ss.83

Values and Stories

Values and Education, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2004, ss.355-370

Islam and Suicide in the Context of the Middle East

American Sociological Association, 99th Annual Meeting,, California, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Ağustos 2004, ss.166

Kitap & Kitap Bölümleri

Modernlik, Tüketim ve İslam

İslam ve Modernlik, Mustafa Tekin, Editör, Ragbet Yayınları, İstanbul, ss.203-229, 2018

Tüketim Toplumlarında Ahlak Tasavvuru ve İslam

İnsan, Ahlak ve İktisat , Musa Kazım Arıcan,Muhammed Enes Kala,Yunuz Emre Aydınbaş, Editör, Türkiye Yazarlar Birligi, Ankara, ss.213-224, 2018

Tüketim Toplumu ve Din

Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, 2015

Tüketim Toplumunda Dini Değerlerin Serencamı

Akademide Felsefe Hikmet ve Din, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, ss.343-361, 2014

Medeniyetler, Kapitalist Dünya Sistemi ve Dini Hareketler

Değerler Eğitimi, Y. Sinan ZAVALSIZ, Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.93-107, 2014

Türkiye'de Tüketim Toplumuna Doğru: Sekülerleşme, Muhafazakarlık ve Tüketimin Dönüşümü

Türkiye'de Toplumsal Değişim, Lütfi Sunar, Editör, Nobel, Ankara, ss.203-229, 2014

Tüketim Toplumunda Dini Metinlerin Yeniden Anlaşılması

Dini ve felsefi metinler Yirmibirinci Yüzyılda yeniden okuma anlama ve algılama, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul, ss.493-503, 2012

Tüketim ve Din

Fotografika, İstanbul, 2011

Hikâyeler ve ahlâk tasavvuru

Değerler ve eğitimi , R. Kaymakcan,H. Hökelekli, Editör, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, ss.355-370, 2007

Ansiklopedide Bölümler

Tüketim

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.112-122, 2019