Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Arthur C. Clarke'ın Çocukluğun Sonu (1953) Romanında İnsan Sonrası Durumun Temsili

XII. Ulusal Akşit Göktürk'ü Anma Toplantısı: Edebiyatta ve Sanatta Posthümanizm , İstanbul, Türkiye, 18 Ekim 2019, ss.13

Defining Human in Margaret Atwood’s Oryx & Crake (2003)

13th INTERNATIONAL IDEA CONFERENCE: Studies in English GAZİANTEP UNIVERSITY, Gaziantep, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019, ss.39