Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Kirikkale University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Üstbiliş Strateji Eğitiminin İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Dinleme Becerilerine Etkisi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2005 Postgraduate

  Ortaöğretim Müfredat Programı ile Üniversiteye Giriş Sınavlarındaki Türkçe Sorularının Karşılaştırılması

  Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili ve Edebiyatı

Foreign Languages

 • A2 Elementary English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası

  Vocational Training , Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi