Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Stratigraphical and morphological aspects of the northern Marmara shelf based on seismic data

JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE, cilt.128, sa.3, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Morphological definition of the North mral Canyon in the Sea of Marmara

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.12, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seismic evidence for change of the tectonic regime in Messinian, northern Marmara Sea, Turkey

Journal of Asian Earth Sciences, cilt.151, ss.40-53, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Surficial Sediments from Lake Iznik (Turkey): Spatial Distributions and Sources

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.85, sa.6, ss.573-580, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Saros Körfezi Doğu Kesiminin Yakın Geçmiş Depolanma Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Sığ Sismik İle Belirlenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.20, ss.187-196, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Plio-Quaternary Sandy Deposits and Microbial Buildups at theSouthern Marmara Shelf Near Shoreface Area, Turkey

International Journal of Environment and Geoinformatics, cilt.1, sa.1, ss.40-47, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lessons learned from discussions for RRI approach in Turkey

Marina International Conference 2019: Science, Innovation, and Blue Society, Calais, Fransa, 12 Mart 2019, ss.1

TWO DIFFERENT PROCESSING METHODS FOR CHIRP SEISMIC DATA

New Trends in Geophysics and Engineering 2018, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.1

Marine protection in hot spot archipelago near Istanbul Metropolitan area: Current status and future solutions

The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas, Chon Buri, Tayland, 4 - 08 Kasım 2018, ss.127-128

Science with and for Society: Introducing the MARINA Project

International Marine & Freshwater Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.111

Road map of sustainable ecosystem in Archipelago of Marmara Sea

International Marine & Freshwater Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.370

Denizcilik Sektöründe Sorumlu Araştırma ve Yenilikçilik (SAY): MARINA Projesi

3.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.170-171

Denizcilik Sektöründe Sorumlu Araştırma ve Yenilikçilik (SAY): Marina Projesi

3.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.170

Prens Adalarındaki Kentleşme ve Denizel Çevreyi Koruma Üzerine Tartışmalar

3.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.366

Different application of ultrasonic underwater particle-tracing probes at deep ocean floor

IAG-IASPEI, Joint Scientific Assembly of the International Association of Geodesy and the International Associatoon Seismology and Physics of the Earth’s Interior, Kobe, Japonya, 30 Temmuz - 04 Ağustos 2017, ss.1-2

Late Pleistocene and Holocene stratigraphy of the Gulf of Saros; new Chirp seismic data

JPGU-AGU JOINT MEETING 2017, Chiba, Japonya, 20 - 25 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

Marmaris Körfezi Deniz Çayırları Dağılımın Belirlenmesine Yandan Taramalı Sonar Verisi ile Akustik Yaklaşım

90 YILIN ARDINDAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE JEOFİZİĞİN SERÜVENİ, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.1

Late Quaternary tectonic deformation offshore the Çekmece lagoons, Marmara Sea, Turkey

AGU Fall Meeteing, San Fransisco, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 16 Aralık 2016, ss.1

Latest Pleistocene Holocene depositional systems in the Büyükçekmece Bay area Marmara Sea Turkey

AGU Fall Meeting, San Fransisco, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 16 Aralık 2016, ss.1

High resolution magnetic survey of the Marmaris Bay, SW Turkey

35th International Geological Congress (35IGC), Cape Town, Güney Afrika, 27 Ağustos - 04 Eylül 2016, ss.1

Bandırma Körfezi Transpresyonel Havzasının Sedimanter Çatısı ve Ortamsal Gelişimi

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, cilt.1, no.1, ss.1

Sığ Kıyı Alanları ve Sınırlı Kanallardaki Squat Etkisi, Seyir ve Çevreye Olan Olası Tehditleri

II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu IODP_ECORD Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015, ss.93-94

Characterization of the Sandy Deposits and Microbial Buildups of the Southern Marmara Shelf, Turkey

EGU General Assembly 2015, Viyana, Avusturya, 12 - 17 Nisan 2015, cilt.17, ss.1

Geoacoustic Characterization Of The Marmara Islands Shelf Margin, Turkey

40 th CIESM Congress, Marsilya, Fransa, 28 Ekim - 01 Kasım 2013, ss.1

Late Pleistocene – Holocene seismic records of a sand ridge at the southern exit of Istanbul Strait, Turkey

7th Congress of Balkan Geophysical Society, International Conference and Technical Exhibition, Arnavutluk, 1 - 04 Ekim 2013, ss.18867

Tarihi Süreçte Kıyı Çizgisi Değişimlerine Türkiye’den Örnekler

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Hatay, Türkiye, ss.948-954

Yenikapı (İstanbul) yakın kıyı deniz taban yapıları ve dinamikleri

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Hatay, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.937-946

Stratigraphy and dynamics of the Ahırkapı Sand Bar, Istanbul, Turkey

International Conference on Land-Sea Interactions on the Coastal Zone, Lübnan, 1 - 04 Kasım 2012, ss.391-398

Underwater acoustic propagation model applications to Antalya Gulf, Turkey

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012, ss.1

The geometry of the North Anatolian Fault’s middle strand at the southern shelf of the Sea of Marmara

Paleoseismology along the North Anatolian Fault & Commemorating the 9 August 1912 Mürefte Earthquake after 100 Years (PANAF), Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012, ss.75

Determining the acoustic turbidities in shore face area between Bandırma Bay and Gemlik Bay, South Marmara Sea, Turkey

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012, ss.1

Investigation of Structural Evolution of the Gulf of Iskenderun, Turkey,

19th Internatıonal Geophysıcal Congress & Exhıbıtıon by Uctea, Türkiye, ss.1

Determınatıon of The Structural Consıderatıons Of Erdek Bay

19th Internatıonal Geophysical Congress & Exhıbıtıon by Uctea, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2010, ss.1

Aktif Fayların Derecelendirmesi Üzerine Bir Yaklaşım.

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, ss.76

Shallow marine seismic applications on offshore Yenikapı-Bakırköy, Sea of Marmara

The 18th International Geophysical Congress & Exhibition by Uctea, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, ss.1

Effect of the North Anatolian fault on the evolution of Lake Iznik, Turkey

33rd International Geological Congress (33IGC), Norveç, 1 - 04 Ağustos 2008, ss.1341420

Effect of the North Anatolian fault on the evolution of Lake İznik

International Geological Congress Oslo,, Norveç, 1 - 04 Ağustos 2008, ss.1

Foreshore sea bottom characteristics at Yenikapi (Yenikapı kıyı-önü deniz tabanının özellikleri)

1st Symposium on Marmaray-Metro Salvage Excavations (1. Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildiriler Kitabı ), İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.119-222

Yenikapı Kıyı-Önü deniz tabanının özellikleri

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.1

Erdek Körfezi’nin stratigrafik yapısı

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.1005-1014

The characteristics of the sea floor morphology of the Yenikapı Offshore area

Istanbul Archeological Museums the 1st Marmaray-Metro Protection Excavations Symposium, İstanbul, Türkiye, ss.1

Erdek Körfezi Stratigrafik Yapısı

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.1

Structural evolution of Erdek Bay and its surroundings, Turkey

General Assambly of the European Geosciences Union 2008, Avusturya, 1 - 04 Nisan 2008, cilt.10

Tectonic and Coastal Features of Lake Iznik, Turkey

8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Alexandria, Kanada, 13 - 17 Kasım 2007, ss.1345-1347 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Late Quaternary Paleoceanographic and Paloclimatic Evolution of the Sea of Marmara

The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Balkıs, N., Öztürk, B., Editör, Tüdav, İstanbul, ss.256-281, 2016

Diğer Yayınlar