Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Istanbul University, Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Ensitüsü, Deniz Jeolojisi Ve Jeofiziği Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Istanbul University, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi Ve Jeofiziği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1997 - 2004 Undergraduate

  Istanbul University, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Güney Marmara (Karabiga-Gemlik arası) yakın kıyı alanları Pliyo-Kuvaterner yapılarının sismik yansıma verileriyle incelenmesi

  Istanbul University, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi Ve Jeofiziği Anabilim Dalı

 • 2007 Postgraduate

  Erdek Körfezi ve civarının sismik stratigrafisi

  Istanbul University, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Jeolojisi Ve Jeofiziği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2010CMAS 3 YILDIZ DALICI

  Other , CMAS

 • 2009PADI NITROX DIVER

  Other , PADI

 • 2009PADI RESCUE DIVER

  Other , PADI