Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Unusual mass mortality of jellyfish Rhizostoma pulmo on the coast of the Sea of Marmara in December 2020

Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, sa.26, ss.343-351, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The first record of Drymonema sp. from the Sea of Marmara, Turkey

Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, cilt.26, sa.2, ss.231-237, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Black Sea Watch – A smartphone application for monitoring the biodiversity of the Black Sea

CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference, Bruges, Belçika, 6 - 08 Aralık 2016, ss.94

TEMMUZ 2013'TE GÜNEYDOĞU KARADENİZ'DE Noctiluca scintillans TÜRÜNE RASTLANMAMASI ÜZERİNE

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı 2016, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.318

Recent Ecological and Chemical Status of the Sea of Marmara

3rd PERSEUS General Assembly & Scientific Workshop, Marrakush, Fas, 1 - 04 Aralık 2014, ss.33-34

Black Sea Experiment (BSEX)

PERSEUS 2nd Scientific Workshop , Marrakush, Fas, 1 - 04 Aralık 2014, ss.73

DISTRIBUTION OF GELATINOUS ZOOPLANKTON IN THE BLACK SEA IN JULY 2013

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum: İlköğretime Yönelik Uygulamalı Deniz Bilimleri Eğitimi

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Hatay, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2012, ss.397-404

Introduction of Lessepsian Species in the Eastern Mediterranean Sea

Effective Utilization of Ocean Resources and Future Maritime Industries, Tokyo, Japonya, 2 - 11 Kasım 2011, ss.10

Traditional Fisheries in The İstanbul Strait

Effective Utilization of Ocean Resources and Future Maritime Industries, Tokyo, Japonya, 1 - 04 Kasım 2011, ss.7

Fish Dishes in Turkey

Turkey-Japan Marine Forum 2010: “Environmental Preservation and Sustainable Development of Marine Culture and Industries”, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2010, ss.15

Kitap & Kitap Bölümleri

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde İklim Değişikliği Göstergeleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE DENİZLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Bayram Öztürk,Barış Salihoğlu, Editör, Türk Deniz Araştırmaları Vakf, İstanbul, ss.48-62, 2021

Raising awareness about marine litter through beach cleanup activities along the Turkish coasts of the Black Sea

MARINE LITTER IN THE BLACK SEA, Ülgen Aytan,Maria Pogojeva,Anna Simeonova, Editör, Turkish Marine Research Foundation, İstanbul, ss.74-81, 2020