Arş.Gör.Dr.

Didem GÖKTÜRK


Su Bilimleri Fakültesi

Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü

Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Auzef, Sosyoloji, Türkiye

2008 - 2012

2008 - 2012

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Laborant Ve Veteriner Sağlık Programı, Türkiye

2005 - 2012

2005 - 2012

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Avlama Ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Türkiye

2001 - 2005

2001 - 2005

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temel Bilimler Anabilim Dalı/Deniz Biyolojisi Programı, Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Türkiye

1995 - 1997

1995 - 1997

Lisans

Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Teknik Bilimler Myo/Su Ürünleri Programı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Batı Karadeniz’de Kullanılan Monofilament ve Multifilament Galsama Ağlarında Seçicilik

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Ve İşleme Teknolojisi

2005

2005

Yüksek Lisans

İstanbul Limanlarında Balast Suyu Örneklemeleri

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü / Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Eğiticinin Eğitimi

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM)

2016

2016

Girişimcilik

Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı

İstanbul Üniversitesi/1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

2015

2015

Kalite Yönetimi

Zaman yönetimi

İstanbul Üniversitesi

2015

2015

Kalite Yönetimi

İş stresi, öfke yönetimi ve stres yönetimi

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

Kalite Yönetimi

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS)

TSE

2014

2014

Kalite Yönetimi

TS EN ISO 9001 KYS İç Tetkik

TSE

2013

2013

Kalite Yönetimi

Liderliğin temelleri: İş yürütmeye liderlik etme

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Liderliğin temelleri: Duygusal zekaya liderlik yapma

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Liderliğin temelleri: Kendi liderlik gelişim planını oluşturma

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Liderliğin temelleri: Vizyonun iletilmesi

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Liderliğin temelleri: Çalışanları motive etme

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Liderliğin temelleri: Bir lider olarak etkileme gücünü oluşturma

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretme: Fikirleri doğrulama ve geliştirme

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretme: Ekip yaratıcılığını en üst düzeye çıkarma

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Liderliğin temelleri: Değişim liderliği

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Liderliğin temelleri: İnovasyona liderlik etme

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretme: Yaratıcılığınızı geliştirme

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Ekip yönetimi: Ekibi ve ekip kültürünü geliştirme

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Ekip yönetimi: Motive etme ve performansı optimize etme

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Etkili ekip iletişimi

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Ekip yönetimi: Etkili iletişim kurmayı ve işbirliğini destekleme

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Ekip yönetimi: Başarılı bir ekip kurma

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Etkili bir ekip üyesi olma

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Ekip hedeflerini ve sorumluluklarını belirleme

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Uyumlu bir ekibin unsurları

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Ekip yönetimi: Hedef, rol ve ilkeleri belirleme

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Ekip yönetimi: Güven ve bağlılık oluşturma

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Motivasyon yönetimi

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Zaman yönetimi

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Performans yönetimi

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Geri bildirim kullanarak ekip performansını iyileştirme

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Ekip yönetimi: Sanal ekipleri yönetme

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Değişim yönetimi

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Yaratıcı düşünme ve inovasyon teknikleri

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Ekip yönetimi: Çatışmayla başa çıkma

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Problem çözme teknikleri

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Bilişim

Excel 2010 - Tr

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Finans

Stratejik planlama

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Bilişim

Word 2010 - Tr

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Finans

Finans ve bütçeleme

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Etki değerlendirme

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Finans

Kamu mali yönetimi ve hukuku

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Verimlilik odaklı süreç yönetimi

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Finans

Stratejik yönetim

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Bilişim

Powerpoint 2010 - Tr

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Finans

İstatiksel veri hazırlama

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Kamuda Ar-ge ve inovasyon

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Bilişim

Outlook 2010 - Tr

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Finans

Proje yönetimi

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Bilişim

Windows 7 eğitimi-Tr

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Bilişim

Office 2010 Genel özellikler ve yenilikler

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Bilişim

E-Postaya adres ekleme ve yeniden dağıtma

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Modern yönetim kavramları

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Yerel yönetim hukuku

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Turizm

Küresel kentler bakımından İstanbul

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Turizm

Dünya mirası olarak İstanbul

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Finans

Yerel hizmetlerin sunumunda alternatif yöntemler

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Finans

Yerel yönetimlerin mali yapılanması

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kalite Yönetimi

Yerel yönetimlerde karar organları

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Araştırma yapma teknikleri

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Beden dili

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Bilişim

E-Posta ve anlık mesajlaşmayı etkili şekilde kullanma

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Finans

AB Ülkelerinde temel yerel yönetim modelleri

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Bilişim

E-Posta yönetimi

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2010

2010

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Yapay Resif Projelerinde Planlama ve Araştırma Yöntemleri

TÜBİTAK - Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Urla, İzmir.

2008

2008

Mesleki Eğitim

PADI Divemaster

PADI: Professional Association of Diving Instructors

2008

2008

Mesleki Eğitim

F4ST - From Farm to Fork Food Safety Specialists Training

E. U. Education and Culture Leonardo da Vinci Program

2008

2008

Mesleki Eğitim

PADI Rescue Diver

PADI: Professional Association of Diving Instructors

2008

2008

Sağlık ve Tıp

Emergency Responder CPR (BLS)/AED/First Aid-Adult

EMERGENCY First Respond Ltd.

2007

2007

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Sualtı Araştırma Yöntemleri

TÜBİTAK-BİDEB, Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Urla, İzmir

2002

2002

Mesleki Eğitim

PADI Advanced Open Water Diver

PADI: Professional Association of Diving Instructors

2002

2002

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Training on Mediterranean Cetology

Montpellier University, Montpellier, Fransa.

2001

2001

Sağlık ve Tıp

İlkyardım-CPR Sertifikası

Kocaeli Üniversitesi

1999

1999

Mesleki Eğitim

CMAS 1* Balıkadam Brövesi

TSSF-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

1983

1983

Kişisel Gelişim

Lisanslı Yüzücü

İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri Avlama Teknolojileri , Balıkçılık, Hidrobiyoloji, Deniz Biyolojisi, Yaşam Bilimleri, Populasyon Biyolojisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri, Avlama Ve İşleme Teknolojisi

2005 - 2012

2005 - 2012

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Yasadışı Kayıtdışı ve Düzenlenmemiş (IUU) Balıkçılık ve Sürdürülebilirlik Üzerine Etkileri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Balıkçılık av verilerinin toplanmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan teknikler ve güncel yakl

Lisans

Lisans

Küçük ölçekli balıkçılık ve mekanizasyonu

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eklem Bacaklıların Av Metodları

Doktora

Doktora

Sürdürülebilirlik Açısından Balıkçılık Kaynaklarında Yönetsel Eksiklikler

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2006 - 2006

2006 - 2006

Amatör Balıkçılık Kursu

Akademik Birimler - Kurs

Ulutürk T., Alıçlı T. Z. , Göktürk D. , Acun T.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

A case study on catch characteristics of European hake gillnet fishery in the southern Sea of Marmara, Turkey

Gokturk D. , Deniz T., Ates C.

CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, cilt.57, ss.343-354, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

Trammel Net Selectivity for Four Barbel Scraper Capoeta baliki in the Sakarya River, Turkey

AYDIN E. , Kahraman A. E. , Gokturk D. , AYAZ A.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.15, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2011

2011

Bycatch in 36 and 40 mm PA Turkish twin rigged beam trawl codends

Bok T. D. , Gokturk D. , Kahraman A. E.

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.10, ss.7294-7302, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Age and growth of bullet tuna, Auxis rochei (Risso), from the Turkish Mediterranean coasts

Kahraman A. E. , Gokturk D. , Karakulak F. S.

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.10, ss.3009-3014, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2011

2011

Length-Weight Relationships of 34 Fish Species from the Sea of Marmara, Turkey

Bok T. , Gokturk D. , Kahraman A. E. , Alicli T. Z. , Acun T., Ates C.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.10, ss.3037-3042, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Structural Analysis of Galata Bridge Angling Fishery: Fishing Gears, Catch Per Unit Effort and Sociological Characteristics

Alicli T. Z. , Gokturk D. , Deniz T.

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.21, ss.339-352, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Development of Sustainable Small-Scale Fisheries Management in Turkey

GÖKTÜRK D. , DENİZ T.

Journal of Aquaculture & Marine Biology, cilt.6, ss.1-5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Characterisation and Management of Sustainable Small-Scale Fisheries: A Case Study on Princes’ Islands, Sea of Marmara

GÖKTÜRK D. , DENİZ T.

International Journal of Management and Applied Science, cilt.3, ss.96-100, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Conservation and Management of Demersal Fishery: Addressing Demersal Fish Species in Turkey

GÖKTÜRK D. , DENİZ T.

International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, cilt.5, no.2, ss.19-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Evaluation of Small Scale Fisheries in Princes' Islands, Istanbul

Gokturk D. , Deniz T.

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, cilt.19, ss.415-424, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Length-Weight Relationships of Five Fish Species from the Sakarya River, Turkey

KAHRAMAN A. E. , GÖKTÜRK D. , Aydın E.

Annual Research & Review in Biology, cilt.4, ss.2476-2483, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

SALACAK ÜSKÜDAR KIYILARINDA KULLANILAN FANYALI UZATMA AGLARININ AV KOMPOZYSYONU ÜZERYNE BİR ÇALISMA

GÖKTÜRK D. , Deniz (Bök) T., Uraz H. B. , Tosun Y. İ.

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, ss.30-35, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

İSTANBUL İLİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Çiftçi M., DENİZ T. , GÖKTÜRK D.

20. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, Mersin, Türkiye, 24 - 26 September 2019, ss.79

2019

2019

ANTALYA KÖRFEZİ DERİN DENİZ TROL BALIKÇILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Cömert N., DENİZ T. , GÖKTÜRK D.

20. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, Mersin, Türkiye, 24 - 26 September 2019, ss.69

2019

2019

2008-2009 AV SEZONUNDA İSTANBUL BOĞAZI VE PRENS ADALARI BALIKÇILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tokuş Y., DENİZ T. , Cömert N., GÖKTÜRK D.

20. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, Mersin, Türkiye, 24 - 26 September 2019, ss.78

2018

2018

A focus on illegal, unreported and unregulated fishing in the Aegean Sea

Ulaş A., Essaih E. M. , Aydın İ., DENİZ T. , GÖKTÜRK D.

International Marine & Freshwater Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 18 - 21 October 2018, ss.75-79

2017

2017

Chemical and biological pollution history of the Black Sea and their effects on Turkish fisheries

Çakır N., GÖKTÜRK D. , DENİZ T. , Göktürk S.

Oceans Past VI International Conference, Sesimbra, Portekiz, 15 - 18 May 2017, ss.38

2017

2017

Current status and trends of swordfish (Xiphias gladius L. 1758)fishery in Turkey, Mediterranean basin

ALIÇLI T. Z. , DENİZ T. , GÖKTÜRK D.

Oceans Past VI International Conference, Sesimbra, Portekiz, 15 - 18 May 2017, ss.66

2017

2017

A focus on development of sustainable small-scale fisheries management in Turkey

GÖKTÜRK D. , DENİZ T.

Oceans Past VI International Conference, Sesimbra, Portekiz, 15 - 18 May 2017, ss.67

2016

2016

Characterisation and management of sustainable small-scale fisheries: A case study on Princes’ Islands, Sea of Marmara

GÖKTÜRK D. , DENİZ T.

International Conference on Environmental Science and Development (ICESD), Edinburgh, İngiltere, 21 - 22 December 2016, ss.4

2016

2016

Conservation and management of demersal fishery: Addressing demersal fish species in Turkey

GÖKTÜRK D. , DENİZ T.

ISER-International Conference on Agricultural and Biological Science (ICABS), Birmingham, İngiltere, 18 - 19 December 2016, ss.6

2016

2016

Some remarks on sustainable fisheries management in Turkey

GÖKTÜRK D. , DENİZ T. , Cömert N.

International Sustainability Congress ( Marmara University International Center of Sustainability), İstanbul, Türkiye, 1 - 03 December 2016, ss.283-286

2016

2016

Illegal landing size problem in fisheries: Evaluation of marketed fish adequacy in Istanbul.

GÖKTÜRK D. , DENİZ T. , Yılmaz S., Sacıhan S. D.

International Science Symposium (ISS 2016), İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 2016, ss.36

2016

2016

Pharmaceuticals in aquatic Environment: Interdisciplinary Approach to Marine Ecosystem

GÖKTÜRK S., GÖKTÜRK D. , DENİZ T.

18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, İngiltere, 11 - 15 July 2016, no.10, ss.281

2016

2016

A Case Study On Recreational Fishery In Historical Galata Bridge (Istanbul, Turkey)

Alıçlı T. Z. , GÖKTÜRK D. , DENİZ T.

18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, İngiltere, 11 - 15 July 2016, no.7, ss.278

2016

2016

A Preliminary Study On The Ecosystem-Based Fisheries Approach For Princes’ Islands, Istanbul

DENİZ T. , GÖKTÜRK D.

18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, İngiltere, 11 - 15 July 2016, no.8, ss.279

2016

2016

European Hake Fisheries In Turkish Waters: Practices And Suggestions

GÖKTÜRK D. , DENİZ T. , Alıçlı T. Z.

18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, İngiltere, 11 - 15 July 2016, no.9, ss.280

2015

2015

The situation of small scale fisheries management in Turkey: Evaluation of approaches regulations and researches

GÖKTÜRK D. , DENİZ T.

ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) Annual Science Conference 2015, Copenhagen, Danimarka, 21 - 25 September 2015, ss.35

2015

2015

Marmara Denizi Prens Adalarında Yapılan Küçük Ölçekli Balıkçılık

DENİZ T. , GÖKTÜRK D.

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 September 2015, ss.508

2015

2015

Species specific (Octopus vulgaris, Lamarck 1798) commercial artificial reefs in Izmir Bay, Aegean Sea

ULAŞ A., GÜL B. , AYDIN İ., GÖKTÜRK D.

Aquatic Biodiversity & Ecosystems, Liverpool, İngiltere, 30 August - 04 September 2015, ss.280

2015

2015

Assessing effects of beam trawl fisheries in the Sea of Marmara: Mismanagement and possible solutions

GÖKTÜRK D. , DENİZ T.

Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference, Liverpool, İngiltere, 30 August - 04 September 2015, ss.273

2015

2015

A study on seasonal distribution of Blenniidae and Gobiidae fish species for gillnet fisheries in the western Black Sea

GÖKTÜRK D. , DENİZ T. , ORAL M.

Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference, Liverpool, İngiltere, 30 August - 04 September 2015, ss.279

2015

2015

Tag experiment on some fish species in artificial reef side of Izmir, Aegean Sea

Ulaş A., GÖKTÜRK D. , Duman Ü.

Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference, Liverpool, İngiltere, 30 August - 04 September 2015, ss.282

2015

2015

HAS SUSTAINABILITY PELAGIC FISHERIES IN THE BLACK SEA TURKISH COAST EVER BEEN ACHIEVED?

GÖKTÜRK D. , DENİZ T. , ORAL M.

27 TH INTERNATIONAL CONGRESS FOR CONSERVATION BIOLOGY4TH EUROPEAN CONGRESS FOR CONSERVATION BIOLOGY, Montpellier, Fransa, 2 - 06 August 2015, ss.256

2013

2013

Batı Karadeniz’de kullanılan monofilament ve multifilament galsama ağlarında seçicilik.

GÖKTÜRK D. , KARAKULAK F. S.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 2013, ss.123

2013

2013

2000-2011 Yılları Arası İstanbul Balık Hali Kayıtlarının Balıkçılık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Deniz T. , Göktürk D.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 2013, ss.352

2013

2013

Fyke Nets Fisheries and Catch per Unit Effort For Some Inland Ponds in Tekirdağ, Turkey

DENİZ T. , Ateş C., Göktürk D.

1st International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 March 2013, ss.111

2012

2012

Marmara Denizi Demersal Balık Avcılığında Hedef Dışı Av Problemi

GÖKTÜRK D. , DENİZ T.

SBT’2012 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 November 2012, ss.196-201

2012

2012

Kıyı balıkçılığının Marmara Denizi biyoçeşitliliğine etkisi., Ayvalık-Balıkesir.

Deniz (Bök) T., GÖKTÜRK D.

Sualtı Değerleri ve Turizm Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 1 - 04 June 2012, ss.1

2012

2012

Investigations On The Abundance And Distribution Of Teleost Larvae In The Northern Levantine Sea

Oray I. K. , Karakulak F., Yıldız T., DENİZ T. , Wayne J F., Kahraman A. , et al.

6th World , Fisheries Congress, Edinburgh, Scotland (UK), İngiltere, 1 - 04 May 2012, ss.162

2011

2011

Sakarya Nehri’nde uzatma ağlarıyla yakalanan türlerin av kompozisyonu üzerine bir araştırma

KAHRAMAN A. E. , GÖKTÜRK D. , AYDIN E.

16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2011, ss.327

2011

2011

A study on sorting grid trials with bottom trawl in the Sea of Marmara

Göktürk D. , DENİZ T. , Kahraman A. , Ulutürk T.

9th Asian Fisheries & Aquaculture Forum, Çin, 1 - 04 April 2011, ss.111

2010

2010

Investigations on the abundance and distribution of larvae of some bony fish in the northern Levantine Sea

Oray I. K. , Karakulak F. , Kahraman A. , Alıçlı T. Z. , DENİZ T. , Göktürk D. , et al.

INOC-Tischreen University, International conference on Biodiversity of the Aquatic Environment, Lattakia-Syria ., Suriye, 1 - 04 December 2010

2009

2009

Kuzey Ege Denizi’nde ışıkla balık avcılığına genel bir bakış

KAHRAMAN A. E. , ALIÇLI T. Z. , GÖKTÜRK D.

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 July 2009, ss.472

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey

GÖKTÜRK D. , DENİZ T.

Chapter 293:Illegal, Unreported, and unregulated fishing in Turkey: Effects on Marine Ecosystem and sustainable fisheries, Arapgırlıoglu H., Atık A., Elliott R., Turgeon E., Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.2629-2638, 2017

2016

2016

ENGINEERING APPROACHES ON SUSTAINABILITY

GÖKTÜRK D. , DENİZ T. , Cömert N.

Some Remarks on Sustainable Fisheries Management in Turkey, Can S. Z., Yılmaz B., Genç S., Seçkin C., Editör, Ijopec Publication International Journal Of Politics & Economics London, United Kingdom, Turkey, ss.165-173, 2016

2016

2016

The Turkish Part of The Mediterranean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance

DENİZ T. , GÖKTÜRK D. , ATEŞ C.

Status of highly migratory fisheries in The Mediterranean Sea, Turkey, Turan, C., Salihoğlu, B., Özbek, Ö. E., Öztürk, B., Editör, Turkish Marine Research Foundation Publication No: 43, İstanbul, ss.333-352, 2016

Desteklenen Projeler

2019 - 2020

2019 - 2020

Illuminating Hidden Harvests: Case study on small-scale fisheries in Turkey

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – UNDP Destekli Proje

Göktürk D. (Yürütücü) , Yılmaz N. , Deniz T. , Ulaş A., Ateş C., Eryalçın K. M. , et al.

2003 - 2005

2003 - 2005

İstanbul Limanlarında Balast Suyu Örneklemesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Göktürk D. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2013 - 2015

2013 - 2015

Journal of Agricultural Science and Technology

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2019

Eylül 2019

Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Acta Aquatica Turcica

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Acta Aquatica Turcica

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Crustaceana

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

The Journal of Black Sea/Mediterranean Environment

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Journal of Agricultural Science and Technology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Journal of Applied Science and Technology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Journal of Agricultural Science and Technology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Universal Researchers in Environmental & Biological Engineering

Diğer Dergiler

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Universal Researchers in Environmental & Biological Engineering

Diğer Dergiler

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Universal Researchers in Environmental & Biological Engineering

Diğer Dergiler

Haziran 2017

Haziran 2017

British Journal of Applied Science & Technology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2017

Mart 2017

British Journal of Applied Science & Technology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Journal of Agricultural Science and Technology USA

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Journal of Agricultural Science and Technology USA

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

Journal of Agricultural Science and Technology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Journal of Agricultural Science and Technology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

Journal of Scientific Research and Reports

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

3rd International Conference on Food, Ecological and Life Sciences

Diğer Dergiler

Şubat 2016

Şubat 2016

American Journal of Experimental Agriculture

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

Journal of Agricultural Science and Technology A & Journal of Agricultural Science and Technology B USA

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

International Journal of Ecology and Ecosolution

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

Journal of Agricultural Science and Technology A & Journal of Agricultural Science and Technology B USA

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2015

Temmuz 2015

International Conference on Chemical, Metallurgy and Material Science Engineering (CMMSE)

Diğer Dergiler

Temmuz 2015

Temmuz 2015

International Conference on Chemical, Agricultural and Biological Sciences

Diğer Dergiler

Haziran 2015

Haziran 2015

Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

Journal of Global Agriculture and Ecology

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2015

Mart 2015

Journal of Agricultural Science and Technology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Journal of Global Ecology and Environment

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2014

Haziran 2014

Journal of Agriculture and Ecology Research International

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Journal of Agricultural Science and Technology A & B

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2014

Nisan 2014

Journal of FisheriesSciences.com

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2014

Mart 2014

Sky Journal of Agricultural Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2014

Mart 2014

3rd International Marine Conservation Congress (IMCC) Reviewer

Diğer Dergiler

Ocak 2014

Ocak 2014

International Journal of Agricultural Policy and Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Journal of FisheriesSciences.com

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Journal of Agricultural Science and Technology A&B

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

Journal of FisheriesSciences.com

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

CBM - Cahiers de Biologie Marine

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

Journal of Agricultural Science and Technology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

Annual Research & Review in Biology

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2013

Eylül 2013

African Journal of Agricultural Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

Journal of Agricultural Science and Technology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

Jordan Journal of Biological Sciences (JJBS)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Journal of Ecology and the Natural Environment

SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2015 - 2015

2015 - 2015

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri, Avlama Ve İşleme Teknolojisi, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Eylül 2013

Eylül 2013

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Göktürk D. , Çiftçi Türetken P. S. , Gaygusuz Ö.
İstanbul, Türkiye

Ödüller

Eylül 2016

Eylül 2016

Best Article Award

International Sciences Symposium (ISS 2016)

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Uluslararası bilime katkı (Onur plaketi)

İstanbul Üniversitesi

Ağustos 2012

Ağustos 2012

A New Record for Occurrence of Symphodus bailloni (Osteichthyes: Perciformes: Labridae) in the Western Black Sea Coast of Turkey

TUBİTAK

Nisan 2012

Nisan 2012

Doktora Onur Öğrencisi

İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

Ocak 2011

Ocak 2011

Uluslararası Bilime Katkı

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Aralık 2008

Aralık 2008

Population structure and dynamics of the cut trough shell Spisula subtruncata (da Costa) in the Sea of Marmara, Turkey.

TUBİTAKDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

III Marmara Denizi Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Oceans Past VI International Conference "Historical Perspectives on the Elements and Dynamics of the Marine Socio-Ecological System"

Katılımcı

Lisboa-Portekiz

2017

2017

İstanbul Adaları Denizel Alan Koruma ve Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılık Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

International Conference on Agricultural and Biological Science

Katılımcı

Birmingham-İngiltere

2016

2016

International Sustainability Congress

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

International Conference on Environmental Science and Development

Katılımcı

Edinburgh-İskoçya

2016

2016

18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016)

Katılımcı

Aberdeen-İngiltere

2015

2015

Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference

Katılımcı

Liverpool-İngiltere

2015

2015

ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) Annual Science Conference 2015

Katılımcı

Copenhagen-Danimarka

2015

2015

27th International Congress for Conservation Biology-4th European Congress for Conservation Biology (ICCB-ECCB 2015)

Katılımcı

Montpellier-Fransa

2015

2015

Deniz yaşamı canlıları ve Geleceğimiz Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

3rd International Marine Conservation Congress

Katılımcı

Glasgow-İngiltere

2013

2013

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2012

2012

XV. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (SBT)

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2012

2012

Underwater Values and Tourism Symposium

Katılımcı

BALIKESİR-Türkiye

2012

2012

6th World Fisheries Congress, Sustainable Fisheries in a Changing World

Katılımcı

EDINBURGH-İngiltere

2011

2011

World Conference on Marine Biodiversity 2011.

Katılımcı

ABERDEEN-İngiltere

2011

2011

Yapay Resif Uygulamalarına İlişkin Esasların Belirlenmesi, T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü

Katılımcı

İZMİR-Türkiye

2010

2010

14. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

Balıkçılık Araştırmaları Çalışma Grubu (BAG) Toplantısı

Katılımcı

ANTALYA-Türkiye

2010

2010

Working group on Stock Assessment of demersal species

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2010

2010

Marmara Denizi Balıkçılığı-Kaynakların Yönetimi, Sektörel Sorunlar ve Gelecek için Stratejiler Toplantısı

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2010

2010

Marmara Denizi 2010 Sempozyumu

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2010

2010

39th CIESM (The Mediterranean Science Commission) Congress

Katılımcı

VENEDİK-İtalya

2008

2008

Türk Balıkçılığının Sorunları Sempozyumu

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2008

2008

I. Uluslararası Yapay Resif Çalıştayı

Katılımcı

ÇANAKKALE-Türkiye

2008

2008

Tulina Avcılığı ve Sorunları Toplantısı

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2008

2008

Türkiye Ticari Karides Avcılığı ve Sürdürülebilir Balıkçılığı Toplantısı

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2007

2007

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

MUĞLA-Türkiye

2006

2006

The ICES/FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behavior

Katılımcı

İZMİR-Türkiye

2006

2006

Stock Assessment Methodology and Workshop on Black Sea Assessment of Pelajic and Demersal Fish Stocks

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2003

2003

International Symposium of Fisheries and Zoology

Katılımcı

-Türkiye

2003

2003

Workshop on Farming, Management and Conservation of Bluefin Tuna

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2002

2002

Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2002

2002

The Symposium on the Straits Used for International Navigation

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2002

2002

Ship-Transported Alien Species in the Mediterranean and Black Seas

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

2002

2002

Workshop on Lessepsian Migration

Katılımcı

GÖKÇEADA-Türkiye

2002

2002

Second Workshop for World Summit on Sustainable Development

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2001

2001

Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı (SBT)

Katılımcı

İZMİT-Türkiye

2001

2001

Ulusal Ege Adaları Toplantısı

Katılımcı

GÖKÇEADA / ÇANAKKALE-Türkiye

Burslar

2002 - 2002

2002 - 2002

Scholarship for Training on Mediterranean Cetology

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 74

h-indeksi (WOS): 5

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2019

Şubat 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Balıkçılık Araştırmaları Çalışma Grubu–BAG (Fisheries Research Working Group-FRWG)

www.bagtr.org

, Turkey