Assoc. Prof. Didem GÖKTÜRK


Faculty of Aquatic Sciences, Department of Fisheries and Seafood Processing Technology

Department of Fisheries Technology and Management


Research Areas: Agricultural Sciences, Seafood, Fishery Products, Fisheries, Hydrobiology, Marine Biology, Life Sciences, Population Biology, Natural Sciences

Metrics

Publication

86

Citation (WoS)

112

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

102

H-Index (Scopus)

7

Project

19

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - Continues

2014 - Continues

Undergraduate

Istanbul University, Auzef, Sosyoloji, Turkey

2008 - 2012

2008 - 2012

Undergraduate

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Laborant Ve Veteriner Sağlık Programı, Turkey

2005 - 2012

2005 - 2012

Doctorate

Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Avlama Ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Temel Bilimler Anabilim Dalı/Deniz Biyolojisi Programı, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Istanbul University, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Turkey

1995 - 1997

1995 - 1997

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Technical Education, Teknik Bilimler Myo/Su Ürünleri Programı, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Batı Karadeniz’de Kullanılan Monofilament ve Multifilament Galsama Ağlarında Seçicilik

Istanbul University, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Ve İşleme Teknolojisi

2005

2005

Postgraduate

İstanbul Limanlarında Balast Suyu Örneklemeleri

Istanbul University, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü / Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Eğitimde Ölçme-Değerlendirme İlkelerine Uygun Sınav Hazırlama Yöntemleri

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

2020

2020

EndNote X9 eğitimi

IT

İstanbul Üniversitesi

2018

2018

Eğiticinin Eğitimi

Education Management and Planning

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM)

2016

2016

Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı

Entrepreneurship

İstanbul Üniversitesi/1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

2015

2015

Zaman yönetimi

Quality Management

İstanbul Üniversitesi

2015

2015

İş stresi, öfke yönetimi ve stres yönetimi

Quality Management

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

TS EN ISO 9001 KYS İç Tetkik

Quality Management

TSE

2014

2014

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS)

Quality Management

TSE

2013

2013

Liderliğin temelleri: Çalışanları motive etme

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Liderliğin temelleri: Kendi liderlik gelişim planını oluşturma

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Liderliğin temelleri: İş yürütmeye liderlik etme

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretme: Ekip yaratıcılığını en üst düzeye çıkarma

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Liderliğin temelleri: Vizyonun iletilmesi

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Liderliğin temelleri: Bir lider olarak etkileme gücünü oluşturma

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Liderliğin temelleri: Değişim liderliği

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretme: Fikirleri doğrulama ve geliştirme

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretme: Yaratıcılığınızı geliştirme

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Liderliğin temelleri: İnovasyona liderlik etme

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Liderliğin temelleri: Duygusal zekaya liderlik yapma

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Ekip yönetimi: Ekibi ve ekip kültürünü geliştirme

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Etkili ekip iletişimi

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Ekip yönetimi: Motive etme ve performansı optimize etme

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Ekip hedeflerini ve sorumluluklarını belirleme

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Ekip yönetimi: Başarılı bir ekip kurma

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Ekip yönetimi: Güven ve bağlılık oluşturma

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Etkili bir ekip üyesi olma

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Uyumlu bir ekibin unsurları

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Ekip yönetimi: Etkili iletişim kurmayı ve işbirliğini destekleme

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Ekip yönetimi: Hedef, rol ve ilkeleri belirleme

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Ekip yönetimi: Sanal ekipleri yönetme

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Performans yönetimi

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Zaman yönetimi

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Problem çözme teknikleri

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Değişim yönetimi

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Geri bildirim kullanarak ekip performansını iyileştirme

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Motivasyon yönetimi

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Ekip yönetimi: Çatışmayla başa çıkma

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Yaratıcı düşünme ve inovasyon teknikleri

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kamu mali yönetimi ve hukuku

Finance

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Outlook 2010 - Tr

IT

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Proje yönetimi

Finance

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Powerpoint 2010 - Tr

IT

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Excel 2010 - Tr

IT

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Verimlilik odaklı süreç yönetimi

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Word 2010 - Tr

IT

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Etki değerlendirme

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Finans ve bütçeleme

Finance

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Stratejik planlama

Finance

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Windows 7 eğitimi-Tr

IT

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Stratejik yönetim

Finance

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

İstatiksel veri hazırlama

Finance

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Office 2010 Genel özellikler ve yenilikler

IT

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Kamuda Ar-ge ve inovasyon

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Araştırma yapma teknikleri

Education Management and Planning

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Yerel yönetimlerde karar organları

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Yerel yönetimlerin mali yapılanması

Finance

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

E-Postaya adres ekleme ve yeniden dağıtma

IT

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Yerel yönetim hukuku

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

E-Posta yönetimi

IT

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Modern yönetim kavramları

Quality Management

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

E-Posta ve anlık mesajlaşmayı etkili şekilde kullanma

IT

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

AB Ülkelerinde temel yerel yönetim modelleri

Finance

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Küresel kentler bakımından İstanbul

Tourism

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Dünya mirası olarak İstanbul

Tourism

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Yerel hizmetlerin sunumunda alternatif yöntemler

Finance

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2013

2013

Beden dili

Education Management and Planning

T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi

2010

2010

Yapay Resif Projelerinde Planlama ve Araştırma Yöntemleri

Education Management and Planning

TÜBİTAK - Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Urla, İzmir.

2008

2008

PADI Divemaster

Vocational Training

PADI: Professional Association of Diving Instructors

2008

2008

F4ST - From Farm to Fork Food Safety Specialists Training

Vocational Training

E. U. Education and Culture Leonardo da Vinci Program

2008

2008

PADI Rescue Diver

Vocational Training

PADI: Professional Association of Diving Instructors

2008

2008

Emergency Responder CPR (BLS)/AED/First Aid-Adult

Health&Medicine

EMERGENCY First Respond Ltd.

2007

2007

Sualtı Araştırma Yöntemleri

Education Management and Planning

TÜBİTAK-BİDEB, Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Urla, İzmir

2002

2002

PADI Advanced Open Water Diver

Vocational Training

PADI: Professional Association of Diving Instructors

2002

2002

Training on Mediterranean Cetology

Environment and Sustainability

Montpellier University, Montpellier, Fransa.

2001

2001

İlkyardım-CPR Sertifikası

Health&Medicine

Kocaeli Üniversitesi

1999

1999

CMAS 1* Balıkadam Brövesi

Vocational Training

TSSF-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

1983

1983

İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü Lisanslı Yüzücüsü

Personal Evolution

İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü

Research Areas

Agricultural Sciences

Seafood

Fishery Products

Fisheries

Hydrobiology

Marine Biology

Life Sciences

Population Biology

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Aquatic Sciences, Department of Fisheries and Seafood Processing Technology

2012 - Continues

2012 - Continues

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Aquatic Sciences, Department of Fisheries and Seafood Processing Technology

2005 - 2012

2005 - 2012

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Aquatic Sciences, Department of Fisheries and Seafood Processing Technology

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Birim Kalite Temsilcisi

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2013 - Continues

2013 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2017 - 2017

2017 - 2017

2016/2017 Mezuniyet töreni komisyonu

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2015 - 2017

2015 - 2017

Yapı İşleri Komisyon Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2014 - 2017

2014 - 2017

Avcılar yerleşkesi Fakülte binası dizayn ve ihtiyaçlarını belirleme komisyonu

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2015 - 2016

2015 - 2016

Piyasa Araştırma Komisyonu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2015 - 2016

2015 - 2016

2015 Mali yılı İhale Komisyonu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2015 - 2015

2015 - 2015

2014-2015 yılı mezuniyet töreni çalışma komisyonu

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2015 - 2015

2015 - 2015

2015/2016 Mezuniyet töreni komisyonu

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2014 - 2015

2014 - 2015

Yaklaşık maliyet komisyon üyesi

Istanbul University, Rektörlük, İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2014 - 2015

2014 - 2015

Döner Sermaye Piyasa Araştırma Komisyonu Yedek Üye

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2014 - 2015

2014 - 2015

Döner Sermaye İhale Komisyonu Yedek Üye

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2014 - 2015

2014 - 2015

Satınalma İhale Komisyonu Yedek Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2014 - 2015

2014 - 2015

Satınalma Piyasa Araştırma Komisyonu Yedek Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2014 - 2014

2014 - 2014

2013-2014 yılı mezuniyet töreni hazırlık çalışma komisyonu

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2013 - 2014

2013 - 2014

SUF Gemi Kullanım Yönergesi Düzenleme Komisyonu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2013 - 2014

2013 - 2014

Su Ürünleri Fakültesi Web sayfası güncelleme komisyonu (webmaster),

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2013 - 2014

2013 - 2014

2013 Mali Yılı Satınalma Piyasa Araştırma Komisyonu yedek üyeliği

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2013 - 2014

2013 - 2014

2013 Mali Yılı Döner Sermaye Piyasa Araştırma Komisyonu yedek üyeliği

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2012 - 2014

2012 - 2014

Su ürünleri Fakültesi Sualtı Kulübü Danışmanı

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2013 - 2013

2013 - 2013

Enez bölgesi deniz balıkçılığı ve yapay resif inceleme ekibi

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2013 - 2013

2013 - 2013

2012-2013 yılı mezuniyet töreni hazırlık çalışmaları

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2013 - 2013

2013 - 2013

Mükemmeliyet Merkezi projesi web tabanlı eğitim

Istanbul University, Rektörlük

2012 - 2013

2012 - 2013

İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi 2012 Mali Yılı alımları Piyasa Araştırma Komisyonu yedek üyeliği

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2012 - 2013

2012 - 2013

İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi 2012 Mali Yılı Satınalma ve diğer alımlar İhale komisyonu yedek üyeliği

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2012 - 2013

2012 - 2013

2012 Mali Yılı Döner Sermaye Piyasa Araştırma Komisyonu yedek üyeliği

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2012 - 2013

2012 - 2013

İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi 2012 Mali Yılı Döner Sermaye alımları İhale Komisyonu yedek üyeliği

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2012 - 2013

2012 - 2013

İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Web sayfası tasarım ve güncelleme komisyonu üyeliği

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2012 - 2012

2012 - 2012

İstanbul Üniversitesi Tercih 2012 Tanıtım Günleri

Istanbul University, Rektörlük

2012 - 2012

2012 - 2012

İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi 30. Yıl Kutlaması Komisyon üyeliği

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2012 - 2012

2012 - 2012

Su Ürü. Fak. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet töreni hazırlık komisyonu üyeliği

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2012 - 2012

2012 - 2012

Su Ürn. Fak. 2012 Mali Yılı Satınalma ve diğer alımlarla ilgili İhale komisyonu yedek üyeliği

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2012 - 2012

2012 - 2012

Su Ür.Fak. 2012 Mali Yılı alımları Satınalma ve diğer alımlar Piyasa Araş. Kom. yedek üyeliği

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2011 - 2012

2011 - 2012

İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi 2011 Mali Yılı Satınalma İhale Komisyonu yedek üyeliği

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2010 - 2011

2010 - 2011

İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi 2010 Mali Yılı Satınalma İhale Komisyonu yedek üyeliğ

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2010 - 2011

2010 - 2011

İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi 2010 Mali Yılı Döner Sermaye alımları İhale Komisyonu yedek üyeliği

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

2008 - 2008

2008 - 2008

İstanbul Üniversitesi Kayıt Şenliği-Merkezi Kayıt Günleri

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences

Non Academic Experience

2000 - 2004

2000 - 2004

Öğrenci Asistan

University, İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Öğrenci Asistan

2001 - 2003

2001 - 2003

Dalış Eğitmeni/Asistan

Business Establishment Private, Roy's Diving Center, Dalış Eğitmeni/Asistan

1997 - 2000

1997 - 2000

Sözleşmeli İngilizce Öğretmeni

National Education Directorate, İkbaliye İlköğretim Okulu, Sözleşmeli İngilizce Öğretmeni

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Küçük ölçekli balıkçılık ve mekanizasyonu Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Eklem Bacaklıların Av Metodları

Doctorate

Doctorate

Sürdürülebilirlik Açısından Balıkçılık Kaynaklarında Yönetsel Eksiklikler Sustainable Development

Doctorate

Doctorate

Yasadışı Kayıtdışı ve Düzenlenmemiş (IUU) Balıkçılık ve Sürdürülebilirlik Üzerine Etkileri Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Balıkçılık av verilerinin toplanmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan teknikler ve güncel yaklaşımlar

Taught Courses And Trainings

2006 - 2006

2006 - 2006

Amatör Balıkçılık Kursu

Academic Units - Course

Ulutürk T., Alıçlı T. Z., Göktürk D., Acun T.

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Marmara Denizi’nde Müsilaj Sorunu Üzerine

Göktürk D.

Turkcoat , no.94, pp.74-77, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

EVALUATION OF BLACK SEA FISHING IN TERMS OF ECOSYSTEM-BASED FISHING APPROACH

Cömert N., Göktürk D., Deniz T.

7th INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM, Bucuresti, Romania, 27 - 29 November 2021, pp.8-9 Sustainable Development

2019

2019

2008-2009 AV SEZONUNDA İSTANBUL BOĞAZI VE PRENS ADALARI BALIKÇILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tokuş Y., DENİZ T., Cömert N., GÖKTÜRK D.

20. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 24 - 26 September 2019, pp.78

2019

2019

ANTALYA KÖRFEZİ DERİN DENİZ TROL BALIKÇILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Cömert N., DENİZ T., GÖKTÜRK D.

20. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 24 - 26 September 2019, pp.69 Sustainable Development

2019

2019

İSTANBUL İLİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Çiftçi M., DENİZ T., GÖKTÜRK D.

20. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 24 - 26 September 2019, pp.79 Sustainable Development

2018

2018

A focus on illegal, unreported and unregulated fishing in the Aegean Sea

Ulaş A., Essaih E. M., Aydın İ., DENİZ T., GÖKTÜRK D.

International Marine & Freshwater Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.75-79 Sustainable Development

2017

2017

A focus on development of sustainable small-scale fisheries management in Turkey

GÖKTÜRK D., DENİZ T.

Oceans Past VI International Conference, Sesimbra, Portugal, 15 - 18 May 2017, pp.67 Sustainable Development

2017

2017

Chemical and biological pollution history of the Black Sea and their effects on Turkish fisheries

Çakır N., GÖKTÜRK D., DENİZ T., Göktürk S.

Oceans Past VI International Conference, Sesimbra, Portugal, 15 - 18 May 2017, pp.38 Sustainable Development

2017

2017

Current status and trends of swordfish (Xiphias gladius L. 1758)fishery in Turkey, Mediterranean basin

ALIÇLI T. Z., DENİZ T., GÖKTÜRK D.

Oceans Past VI International Conference, Sesimbra, Portugal, 15 - 18 May 2017, pp.66

2016

2016

Characterisation and management of sustainable small-scale fisheries: A case study on Princes’ Islands, Sea of Marmara

GÖKTÜRK D., DENİZ T.

International Conference on Environmental Science and Development (ICESD), Edinburgh, United Kingdom, 21 - 22 December 2016, pp.4 Sustainable Development

2016

2016

Conservation and management of demersal fishery: Addressing demersal fish species in Turkey

GÖKTÜRK D., DENİZ T.

ISER-International Conference on Agricultural and Biological Science (ICABS), Birmingham, United Kingdom, 18 - 19 December 2016, pp.6 Sustainable Development

2016

2016

Some remarks on sustainable fisheries management in Turkey

Göktürk D., Deniz T., Cömert N.

International Sustainability Congress, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2016, pp.283-286

2016

2016

Illegal landing size problem in fisheries: Evaluation of marketed fish adequacy in Istanbul.

GÖKTÜRK D., DENİZ T., Yılmaz S., Sacıhan S. D.

International Science Symposium (ISS 2016), İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2016, pp.36

2016

2016

Pharmaceuticals in aquatic Environment: Interdisciplinary Approach to Marine Ecosystem

GÖKTÜRK S., GÖKTÜRK D., DENİZ T.

18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, United Kingdom, 11 - 15 July 2016, no.10, pp.281 Sustainable Development

2016

2016

European Hake Fisheries In Turkish Waters: Practices And Suggestions

GÖKTÜRK D., DENİZ T., Alıçlı T. Z.

18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, United Kingdom, 11 - 15 July 2016, no.9, pp.280

2016

2016

A Case Study On Recreational Fishery In Historical Galata Bridge (Istanbul, Turkey)

Alıçlı T. Z., GÖKTÜRK D., DENİZ T.

18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, United Kingdom, 11 - 15 July 2016, no.7, pp.278 Sustainable Development

2016

2016

A Preliminary Study On The Ecosystem-Based Fisheries Approach For Princes’ Islands, Istanbul

DENİZ T., GÖKTÜRK D.

18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, United Kingdom, 11 - 15 July 2016, no.8, pp.279

2015

2015

The situation of small scale fisheries management in Turkey: Evaluation of approaches regulations and researches

GÖKTÜRK D., DENİZ T.

ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) Annual Science Conference 2015, Copenhagen, Denmark, 21 - 25 September 2015, pp.35 Sustainable Development

2015

2015

Marmara Denizi Prens Adalarında Yapılan Küçük Ölçekli Balıkçılık

DENİZ T., GÖKTÜRK D.

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2015, pp.508 Sustainable Development

2015

2015

Species specific (Octopus vulgaris, Lamarck 1798) commercial artificial reefs in Izmir Bay, Aegean Sea

ULAŞ A., GÜL B., AYDIN İ., GÖKTÜRK D.

Aquatic Biodiversity & Ecosystems, Liverpool, United Kingdom, 30 August - 04 September 2015, pp.280

2015

2015

A study on seasonal distribution of Blenniidae and Gobiidae fish species for gillnet fisheries in the western Black Sea

GÖKTÜRK D., DENİZ T., ORAL M.

Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference, Liverpool, United Kingdom, 30 August - 04 September 2015, pp.279 Sustainable Development

2015

2015

Assessing effects of beam trawl fisheries in the Sea of Marmara: Mismanagement and possible solutions

GÖKTÜRK D., DENİZ T.

Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference, Liverpool, United Kingdom, 30 August - 04 September 2015, pp.273

2015

2015

Tag experiment on some fish species in artificial reef side of Izmir, Aegean Sea

Ulaş A., GÖKTÜRK D., Duman Ü.

Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference, Liverpool, United Kingdom, 30 August - 04 September 2015, pp.282

2015

2015

HAS SUSTAINABILITY PELAGIC FISHERIES IN THE BLACK SEA TURKISH COAST EVER BEEN ACHIEVED?

GÖKTÜRK D., DENİZ T., ORAL M.

27 TH INTERNATIONAL CONGRESS FOR CONSERVATION BIOLOGY4TH EUROPEAN CONGRESS FOR CONSERVATION BIOLOGY, Montpellier, France, 2 - 06 August 2015, pp.256 Sustainable Development

2013

2013

2000-2011 Yılları Arası İstanbul Balık Hali Kayıtlarının Balıkçılık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Deniz T., Göktürk D.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2013, pp.352

2013

2013

Batı Karadeniz’de kullanılan monofilament ve multifilament galsama ağlarında seçicilik.

GÖKTÜRK D., KARAKULAK F. S.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2013, pp.123

2013

2013

Fyke Nets Fisheries and Catch per Unit Effort For Some Inland Ponds in Tekirdağ, Turkey

DENİZ T., Ateş C., Göktürk D.

1st International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Cyprus (Kktc), 1 - 04 March 2013, pp.111

2012

2012

Marmara Denizi Demersal Balık Avcılığında Hedef Dışı Av Problemi

GÖKTÜRK D., DENİZ T.

SBT’2012 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2012, pp.196-201

2012

2012

Kıyı balıkçılığının Marmara Denizi biyoçeşitliliğine etkisi., Ayvalık-Balıkesir.

Deniz (Bök) T., GÖKTÜRK D.

Sualtı Değerleri ve Turizm Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 1 - 04 June 2012, pp.1

2012

2012

Investigations On The Abundance And Distribution Of Teleost Larvae In The Northern Levantine Sea

Oray I. K., Karakulak F., Yıldız T., DENİZ T., Wayne J F., Kahraman A., et al.

6th World , Fisheries Congress, Edinburgh, Scotland (UK), United Kingdom, 1 - 04 May 2012, pp.162

2011

2011

Sakarya Nehri’nde uzatma ağlarıyla yakalanan türlerin av kompozisyonu üzerine bir araştırma

KAHRAMAN A. E., GÖKTÜRK D., AYDIN E.

16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.327

2011

2011

A study on sorting grid trials with bottom trawl in the Sea of Marmara

Göktürk D., DENİZ T., Kahraman A., Ulutürk T.

9th Asian Fisheries & Aquaculture Forum, China, 1 - 04 April 2011, pp.111

2010

2010

Investigations on the abundance and distribution of larvae of some bony fish in the northern Levantine Sea

Oray I. K., Karakulak F., Kahraman A., Alıçlı T. Z., DENİZ T., Göktürk D., et al.

INOC-Tischreen University, International conference on Biodiversity of the Aquatic Environment, Lattakia-Syria ., Syria, 1 - 04 December 2010

2009

2009

Kuzey Ege Denizi’nde ışıkla balık avcılığına genel bir bakış

KAHRAMAN A. E., ALIÇLI T. Z., GÖKTÜRK D.

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.472

Books & Book Chapters

2017

2017

Chapter 293:Illegal, Unreported, and unregulated fishing in Turkey: Effects on Marine Ecosystem and sustainable fisheries

GÖKTÜRK D., DENİZ T.

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgırlıoglu H., Atık A., Elliott R., Turgeon E., Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.2629-2638, 2017

2016

2016

Some Remarks on Sustainable Fisheries Management in Turkey

GÖKTÜRK D., DENİZ T., Cömert N.

in: ENGINEERING APPROACHES ON SUSTAINABILITY, Can S. Z., Yılmaz B., Genç S., Seçkin C., Editor, Ijopec Publication International Journal Of Politics & Economics London, United Kingdom, Turkey, pp.165-173, 2016

2016

2016

Status of highly migratory fisheries in The Mediterranean Sea, Turkey

Deniz T., Göktürk D., Ateş C.

in: The Turkish Part of The Mediterranean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Turan,C.,Salihoğlu,B.,Özbek,Ö. E.,Öztürk, Editor, Turkish Marine Research Foundation Publication No: 43, İstanbul, pp.333-352, 2016 Sustainable Development

Supported Projects

2020 - 2023

2020 - 2023

Sustainable Development

Project Supported by Other Official Institutions

Ulaş A.(Executive), Soykan O., Cerim H., Göktürk D., Yılmaz N., Aydın C., et al.

2017 - 2017

2017 - 2017

THE STATE OF CONSERVATION AND MANAGEMENT FOR HIGHLY MIGRATORY SPECIES FISHERY IN TURKEY MEDITERRANEAN BASINSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

DENİZ T. (Executive), GÖKTÜRK D.

2017 - 2017

2017 - 2017

A FOCUS ON DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE SMALLSCALE FISHERIES MANAGEMENT IN TURKEY

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKTÜRK D. (Executive)

2016 - 2017

2016 - 2017

A Preliminary Study On The EcosystemBased Fisheries Approach For Princes Islands Istanbul

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKTÜRK D. (Executive), DENİZ T., ALIÇLI T. Z.

2015 - 2015

2015 - 2015

Species-specific (Octopus vulgaris, Lamarck 1798) Commercial Artificial Reefs in Izmir Bay, Aegean Sea

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖKTÜRK D. (Executive)

2010 - 2012

2010 - 2012

Batı Karadeniz'de (İstanbul) Kullanılan Monofilament ve Multifilament Galsama Ağlarında Seçicilik

Project Supported by Higher Education Institutions

Göktürk D. (Executive)

2003 - 2005

2003 - 2005

İstanbul Limanlarında Balast Suyu Örneklemesi

Project Supported by Higher Education Institutions

Göktürk D. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2013 - 2015

2013 - 2015

Journal of Agricultural Science and Technology

Evaluation Committee Member

Scientific Refereeing

February 2023

February 2023

SCIENCE INTERNATIONAL

Other Indexed Journal

October 2021

October 2021

Marine Science and Technology Bulletin

Other Indexed Journal

June 2020

June 2020

Acta Aquatica Turcica

Other Indexed Journal

September 2019

September 2019

Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems

SCI Journal

July 2019

July 2019

Acta Aquatica Turcica

Other Indexed Journal

March 2019

March 2019

Acta Aquatica Turcica

Other Indexed Journal

February 2019

February 2019

Crustaceana

SCI Journal

October 2018

October 2018

The Journal of Black Sea/Mediterranean Environment

Other Indexed Journal

July 2018

July 2018

Journal of Agricultural Science and Technology

Other Indexed Journal

June 2018

June 2018

Journal of Applied Science and Technology

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Journal of Agricultural Science and Technology

Other Indexed Journal

November 2017

November 2017

Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology

Other Indexed Journal

July 2017

July 2017

Universal Researchers in Environmental & Biological Engineering

Other journals

July 2017

July 2017

Universal Researchers in Environmental & Biological Engineering

Other journals

July 2017

July 2017

Universal Researchers in Environmental & Biological Engineering

Other journals

June 2017

June 2017

British Journal of Applied Science & Technology

Other Indexed Journal

March 2017

March 2017

British Journal of Applied Science & Technology

Other Indexed Journal

March 2017

March 2017

Journal of Agricultural Science and Technology USA

Other Indexed Journal

February 2017

February 2017

Journal of Agricultural Science and Technology USA

Other Indexed Journal

September 2016

September 2016

Journal of Agricultural Science and Technology

Other Indexed Journal

May 2016

May 2016

Journal of Agricultural Science and Technology

Other Indexed Journal

April 2016

April 2016

Journal of Scientific Research and Reports

Other Indexed Journal

April 2016

April 2016

3rd International Conference on Food, Ecological and Life Sciences

Other journals

February 2016

February 2016

American Journal of Experimental Agriculture

Other Indexed Journal

December 2015

December 2015

International Journal of Ecology and Ecosolution

Other Indexed Journal

December 2015

December 2015

Journal of Agricultural Science and Technology A & Journal of Agricultural Science and Technology B USA

Other Indexed Journal

December 2015

December 2015

Journal of Agricultural Science and Technology A & Journal of Agricultural Science and Technology B USA

Other Indexed Journal

July 2015

July 2015

International Conference on Chemical, Agricultural and Biological Sciences

Other journals

July 2015

July 2015

International Conference on Chemical, Metallurgy and Material Science Engineering (CMMSE)

Other journals

June 2015

June 2015

Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology

Other Indexed Journal

May 2015

May 2015

Journal of Global Agriculture and Ecology

SCI Journal

March 2015

March 2015

Journal of Agricultural Science and Technology

Other Indexed Journal

January 2015

January 2015

Journal of Global Ecology and Environment

Other Indexed Journal

June 2014

June 2014

Journal of Agriculture and Ecology Research International

Other Indexed Journal

May 2014

May 2014

Journal of Agricultural Science and Technology A & B

Other Indexed Journal

April 2014

April 2014

Journal of FisheriesSciences.com

Other Indexed Journal

March 2014

March 2014

Sky Journal of Agricultural Research

Other Indexed Journal

March 2014

March 2014

3rd International Marine Conservation Congress (IMCC) Reviewer

Other journals

January 2014

January 2014

International Journal of Agricultural Policy and Research

SCI Journal

January 2014

January 2014

Journal of FisheriesSciences.com

Other Indexed Journal

January 2014

January 2014

Journal of Agricultural Science and Technology A&B

Other Indexed Journal

December 2013

December 2013

CBM - Cahiers de Biologie Marine

SCI Journal

December 2013

December 2013

Journal of Agricultural Science and Technology

Other Indexed Journal

December 2013

December 2013

Journal of FisheriesSciences.com

Other Indexed Journal

December 2013

December 2013

Annual Research & Review in Biology

SCI Journal

September 2013

September 2013

African Journal of Agricultural Research

SCI Journal

July 2013

July 2013

Journal of Agricultural Science and Technology

Other Indexed Journal

April 2013

April 2013

Jordan Journal of Biological Sciences (JJBS)

Other Indexed Journal

July 2012

July 2012

Journal of Ecology and the Natural Environment

SCI Journal

Scientific Consultations

2015 - 2015

2015 - 2015

Scientific Consultancy

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences, Department of Fisheries and Seafood Processing Technology, Turkey

Mobility Activity

2002 - 2002

2002 - 2002

Research Scholarship Program

Get Education

Académie de Montpellier, France

Awards

September 2016

September 2016

Best Article Award

International Sciences Symposium (ISS 2016)

May 2014

May 2014

Uluslararası bilime katkı (Onur plaketi)

İstanbul Üniversitesi

August 2012

August 2012

A New Record for Occurrence of Symphodus bailloni (Osteichthyes: Perciformes: Labridae) in the Western Black Sea Coast of Turkey

TUBİTAK

April 2012

April 2012

Doktora Onur Öğrencisi

İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü

January 2011

January 2011

Uluslararası Bilime Katkı

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

December 2008

December 2008

Population structure and dynamics of the cut trough shell Spisula subtruncata (da Costa) in the Sea of Marmara, Turkey.

TUBİTAKCongress and Symposium Activities

23 September 2020 - 24 September 2020

23 September 2020 - 24 September 2020

European Research and Innovation Days

Audience

Brussels-Belgium

16 September 2020 - 16 September 2020

16 September 2020 - 16 September 2020

Black Sea CONNECT ProjesiOnline Çalıştayı

Working Group

İstanbul-Turkey

21 October 2019 - 22 October 2019

21 October 2019 - 22 October 2019

TRT World Forum 2019 ("Environmental Security: Tragedy of the Commons" kapalı oturum davetlisi)

Attendee

İstanbul-Turkey

09 July 2019 - 09 July 2019

09 July 2019 - 09 July 2019

FAO/GFCM Multi-taxa bycatch project in the Mediterraean Sea

Panelists

İstanbul-Turkey

03 May 2019 - 03 May 2019

03 May 2019 - 03 May 2019

Ortak Balıkçılık Yönetimi Ulusal Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

III Marmara Denizi Sempozyumu

Working Group

İstanbul-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

Oceans Past VI International Conference "Historical Perspectives on the Elements and Dynamics of the Marine Socio-Ecological System"

Attendee

Lisbon-Portugal

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

İstanbul Adaları Denizel Alan Koruma ve Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılık ÇalıştayıSustainable Development

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

International Conference on Environmental Science and Development

Attendee

Edinburgh-United Kingdom

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

International Sustainability Congress

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

International Conference on Agricultural and Biological Science

Attendee

Birmingham-United Kingdom

01 July 2016 - 01 July 2016

01 July 2016 - 01 July 2016

18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016)

Attendee

Aberdeen-United Kingdom

01 September 2015 - 01 September 2015

01 September 2015 - 01 September 2015

Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference

Attendee

Liverpool-United Kingdom

01 September 2015 - 01 September 2015

01 September 2015 - 01 September 2015

ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) Annual Science Conference 2015

Attendee

Copenhagen-Denmark

01 August 2015 - 01 August 2015

01 August 2015 - 01 August 2015

27th International Congress for Conservation Biology-4th European Congress for Conservation Biology (ICCB-ECCB 2015)

Attendee

Montpellier-France

01 June 2015 - 01 June 2015

01 June 2015 - 01 June 2015

Deniz yaşamı canlıları ve Geleceğimiz Çalıştayı

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 August 2014 - 01 August 2014

01 August 2014 - 01 August 2014

3rd International Marine Conservation Congress

Attendee

Glasgow-United Kingdom

01 September 2013 - 01 September 2013

01 September 2013 - 01 September 2013

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 November 2012 - 01 November 2012

01 November 2012 - 01 November 2012

XV. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (SBT)

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 June 2012 - 01 June 2012

01 June 2012 - 01 June 2012

Underwater Values and Tourism Symposium

Attendee

BALIKESİR-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

6th World Fisheries Congress, Sustainable Fisheries in a Changing World

Attendee

EDINBURGH-United Kingdom

01 September 2011 - 01 September 2011

01 September 2011 - 01 September 2011

World Conference on Marine Biodiversity 2011.Sustainable Development

Attendee

ABERDEEN-United Kingdom

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

Yapay Resif Uygulamalarına İlişkin Esasların Belirlenmesi, T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü

Working Group

İzmir-Turkey

01 November 2010 - 01 November 2010

01 November 2010 - 01 November 2010

14. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı

Attendee

-Turkey

01 November 2010 - 01 November 2010

01 November 2010 - 01 November 2010

Balıkçılık Araştırmaları Çalışma Grubu (BAG) Toplantısı

Attendee

ANTALYA-Turkey

01 October 2010 - 01 October 2010

01 October 2010 - 01 October 2010

Working group on Stock Assessment of demersal species

Working Group

İstanbul-Turkey

01 October 2010 - 01 October 2010

01 October 2010 - 01 October 2010

Marmara Denizi Balıkçılığı-Kaynakların Yönetimi, Sektörel Sorunlar ve Gelecek için Stratejiler Toplantısı

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 September 2010 - 01 September 2010

01 September 2010 - 01 September 2010

Marmara Denizi 2010 Sempozyumu

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 May 2010 - 01 May 2010

01 May 2010 - 01 May 2010

39th CIESM (The Mediterranean Science Commission) Congress

Invited Speaker

Venice-Italy

01 July 2008 - 01 July 2008

01 July 2008 - 01 July 2008

Türk Balıkçılığının Sorunları Sempozyumu

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 April 2008 - 01 April 2008

01 April 2008 - 01 April 2008

I. Uluslararası Yapay Resif Çalıştayı

Attendee

ÇANAKKALE-Turkey

01 February 2008 - 01 February 2008

01 February 2008 - 01 February 2008

Tulina Avcılığı ve Sorunları Toplantısı

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 January 2008 - 01 January 2008

01 January 2008 - 01 January 2008

Türkiye Ticari Karides Avcılığı ve Sürdürülebilir Balıkçılığı Toplantısı

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 September 2007 - 01 September 2007

01 September 2007 - 01 September 2007

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

MUĞLA-Turkey

01 April 2006 - 01 April 2006

01 April 2006 - 01 April 2006

The ICES/FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behavior

Attendee

İZMİR-Turkey

01 March 2006 - 01 March 2006

01 March 2006 - 01 March 2006

Stock Assessment Methodology and Workshop on Black Sea Assessment of Pelajic and Demersal Fish StocksSustainable Development

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 September 2003 - 01 September 2003

01 September 2003 - 01 September 2003

International Symposium of Fisheries and Zoology

Attendee

-Turkey

01 April 2003 - 01 April 2003

01 April 2003 - 01 April 2003

Workshop on Farming, Management and Conservation of Bluefin Tuna

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 December 2002 - 01 December 2002

01 December 2002 - 01 December 2002

Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 November 2002 - 01 November 2002

01 November 2002 - 01 November 2002

The Symposium on the Straits Used for International Navigation

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 November 2002 - 01 November 2002

01 November 2002 - 01 November 2002

Ship-Transported Alien Species in the Mediterranean and Black SeasSustainable Development

Attendee

İSTANBUL-Turkey

01 July 2002 - 01 July 2002

01 July 2002 - 01 July 2002

Workshop on Lessepsian Migration

Attendee

GÖKÇEADA-Turkey

01 May 2002 - 01 May 2002

01 May 2002 - 01 May 2002

Second Workshop for World Summit on Sustainable Development

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2001 - 01 November 2001

01 November 2001 - 01 November 2001

Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı (SBT)

Attendee

İZMİT-Turkey

01 August 2001 - 01 August 2001

01 August 2001 - 01 August 2001

Ulusal Ege Adaları Toplantısı

Attendee

GÖKÇEADA / ÇANAKKALE-Turkey

Invited Talks

March 2018

March 2018

Sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları

Workshop

ADYSK / Deniz yaşamı canlıları ve geleceğimiz çalıştayı-Turkey

April 2017

April 2017

İstanbul Adaları’nın küçük ölçekli balıkçılık açısından önemi

Workshop

ADYSK ve WWF-Türkiye / İstanbul Adaları Denizel Alan Koruma ve Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılık Çalıştayı-Turkey

Scholarships

2002 - 2002

2002 - 2002

Scholarship for Training on Mediterranean Cetology

Other International Organizations

Citations

Total Citations (WOS): 112

h-index (WOS): 6

Jury Memberships

January-2022

January 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

August-2019

August 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

August-2019

August 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

February-2019

February 2019

Post Graduate

Post Graduate - Ege Üniversitesi

Scientific Research / Working Group Memberships

2008 - Continues

2008 - Continues

Balıkçılık Araştırmaları Çalışma Grubu–BAG (Fisheries Research Working Group-FRWG)

http://www.bagtr.org

, Turkey