Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda Grup Davaları (Sınıf Davaları)

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.183-255, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda Rekabet İhlallerinden Zarar Görenlerin Tazminat Talep Haklarına İlişkin Sorunlar ve Çözümler

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.54-131, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda Grup Ortaklıklarında Ana Ortaklığın Yavru Ortaklıkların İhlallerinden Doğan Sorumluluğu

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.453-513, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Banka Hukukunda Kredi Kavramının Anlamı ve Kapsamı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.3, pp.131-180, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Banka Hukukunun Tarihi Gelişimi ve Kaynakları

Prof. Dr. Şener Akyol´a Armağan, vol.1, pp.357-402, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Sisteminde Bankaların Verebilecekleri Kredilerin Sınırlandırılması

Prof. Dr. Hüseyin Ülgene Armağan, vol.2, pp.1271-1333, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Rekabet Hukukunda Devlet Destekleri İlkelerine ve Uygulamalarına İlişkin Tespitler ve Değerlendirmeler

ASOSCONGRESS 5. ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU, ASOSCONGRES CONFERENCE PROCEEDİNGS INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON LAW, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.72-102

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği İlişkileri Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Politikalarının ve Rekabet Hukukunun Avrupa Birliği’ne Uyumu

ASOSCONGRESS,4. ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU, ASOSCONGRES CONFERENCE PROCEEOİNGS, INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON LAW, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.29-53

Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Kurallarının Etkinliğinin Sağlanmasına Yönelik Bir Araç Olarak Grup Davaları

ASOSCONGRES 6. ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU CONFERENCE PROCEEDİNGS INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON LAW, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2018, pp.12

Avrupa Birliği ve Türk Banka Hukuklarının Gelişim Sürecinde Türk Banka Hukuku Mevzuatının Avrupa Birliği Banka Hukuku Mevzuatına Uyumu

Hala Avrupa Birliğine Tam Üyelik, Tehditler, Avantajlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul, Turkey, 3 - 05 October 2007, pp.167-202

Books & Book Chapters